Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Ponuka školení

Počítačové kurzy

Kurzy Excel

Kategória školenia Kurzy Excel obsahuje tieto kurzy:

 • Excel - online ukážka zdarma
  Excel online je určený pre dynamických ľudí, ktorí potrebujú zvládnuť veľa vecí za krátky čas. Na kurze sú vysvetlené tie najdôležitejšie aspekty používania Excelu. Hlavný dôraz je kladený na vysvetlenie samotného prostredia Excelu. Vysvetlenia tvorby vzorcov a funkcií spolu s relatívnymi a absolútnymi odkazmi. Kurz je vhodný pre všetkých, ktorí majú záujem spojiť dobré s užitočným. Kurz je v rozsahu 1 a pol hodiny. Ako je aj v názve uvádzané, kurz prebieha iba online, čiže je nutné technické vybavenie. Po prihlásení sa na tento kurz budete nami kontaktovaný. Bližšie Vám bude vysvetlený postup, ktorým sa budeme spájať cez internet. Spojenie prebieha programom MS Teams. V prípade ďalších otázok klikajte na Online kurzy alebo nás kontaktujte.
  Denné (1 deň)Večerné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Online Excel cvičenia s lektorom na živo
  Excel online je určený pre dynamických ľudí, ktorí potrebujú zvládnuť veľa vecí za krátky čas. Na kurze sú vysvetlené tie najdôležitejšie aspekty používania Excelu. Hlavný dôraz je kladený na vysvetlenie samotného prostredia Excelu. Vysvetlenia tvorby vzorcov a funkcií spolu s relatívnymi a absolútnymi odkazmi. Kurz je vhodný pre všetkých, ktorí majú záujem spojiť dobré s užitočným. Ako je aj v názve uvádzané, kurz prebieha iba online, čiže je nutné technické vybavenie. Po prihlásení sa na tento kurz budete nami kontaktovaný. Bližšie Vám bude vysvetlený postup, ktorým sa budeme spájať cez internet. Spojenie prebieha programom MS Teams. V prípade ďalších otázok klikajte na Online kurzy alebo nás kontaktujte.
  Denné (1 deň)> Pozrieť
 • Excel 1 - základy
  Kurz je určený účastníkom, ktorí s programom MS Excel nemajú žiadne skúsenosti, prípadne s ním dlho nepracovali a majú záujem si obnoviť základné znalosti. Absolventi kurzu budú schopní navrhovať a vytvoriť jednoduché tabuľky, vizuálne prispôsobiť a graficky spracovať pomocou grafov.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Excel 2 - mierne pokročilý
  Kurz je určený účastníkom, ktorí majú skúsenosti s programom MS Excel a je súčasne priamym nasledovníkom kurzu Excel základy. Hlavný cieľ tohto kurzu je zdokonaliť alebo rozšíriť vedomosti pri spracovávaní rozsiahlejších tabuliek. Na kurze sú prezentované rôzne nástroje a pokročilejšie funkcie používané na spracovanie údajov v tabuľke a na jej vizualizáciu.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Excel 3 - pokročilý
  Kurz je určený tým účastníkom, ktorí majú skúsenosti s MS Excel, vedia používať vzorce a poznajú menší počet funkcií. Účastníci kurzu sa oboznámia s ďalšími funkciami z rôznych kategórií. Naučia sa používať rôzne nástroje na prácu s dátovými tabuľkami a zabezpečiť si súbor pred neželanými úpravami inými používateľmi. Kontingenčným tabuľkám je venovaná väčšia pozornosť ako na kurze Excel Mierne pokročilý.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Excel 4 - expert
  Kurz nadväzuje na kurz Excel pokročilý. Napriek jeho podobnej štruktúre ako predchádzajúci kurz, sú jeho témy preberané podrobnejšie. Tiež sa vyznačuje vyšším tempom vyučovania, preto je odporúčaný pre skúsených používateľov programu Excel, ktorá sa rýchlo orientujú v jeho prostredí.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Excel VBA 1 - makrá a úvod do VBA
  Školenie Excel makrá a úvod do VBA je určené pre záujemcov, ktorí už majú pokročilejšie skúsenosti s programom Excel a chcú sa v ňom naučiť vytvárať a ladiť makrá - programovať.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Excel VBA 2 - programovanie vo VBA
  Kurz Excel programovanie vo VBA je voľným pokračovaním školenia Excel úvod do VBA. Je určený všetkým, ktorí sa chcú zdokonaliť v programovaní v Exceli.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Excel VBA 3 - programovanie VBA pre pokročilých
  Kurz Excel programovanie VBA je voľným pokračovaním školenia: Excel makrá, programovanie vo VBA
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Excel PowerPivot a PowerQuery
  Kurz Excel PowerPivot a PowerQuery je určený pre pokročilých používateľov programu MS Office, ktorí potrebujú spracovávať údaje z rôznych zdrojov, vytvárajú reporty zo štruktúrovaných a relačných databáz alebo sprehľadňujú a analyzujú viacnásobné a rozsiahle dátové úložiská a ich výstupy. Súčasťou kurzu je nielen práca s týmito nástrojmi, ale aj ich inštalácia a nastavenie.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Excel v praxi
  Na kurze Excel v praxi si vyskúšate riešenie praktických príkladov v programe Microsoft Excel. Kurz je vhodný pre záujemcov, ktorí chcú v krátkom časovom rozsahu získať prehľad a vedieť sa orientovať a riešiť bežné tabuľkové úlohy a výpočty v programe MS Excel.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Excel vzorce a funkcie
  Školenie Excel vzorce a funkcie je zamerané na podrobné vysvetlenie tvorby vzorcov a funkcií v programe Excel. Cieľom kurzu je získanie prehľadu najčastejšie používaných funkcií z rôznych oblastí.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Excel kontingenčné tabuľky
  Kurz Excel kontingenčné tabuľky je určený pre tých užívateľov, ktorí sa denne stretávajú s požiadavkou spracovať veľké množstvo dát v MS Excel, ale aj výstupov z externých databáz. Užívatelia sa naučia zvoliť si efektívny spôsob práce a maximálne si ho zautomatizovať.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Excel grafy
  Kurz je zameraný na užívateľov, ktorí potrebujú prezentovať dáta v grafoch. Na kurze sa dozvedia ako efektívne vytvárať grafy v programe Excel, aké typy grafov ponúka Excel a ako tieto grafy použiť vo svojej práci, v programoch Word a PowerPoint.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Excel databázové funkcie
  Kurz Excel databázové funkcie je určený pre používateľov, ktorí sa stretávajú s požiadavkou spracovať veľké množstvo dát, ale aj výstupov z externých databáz. Účastníci kurzu sa naučia zvoliť si efektívny spôsob práce a maximálne si ho zautomatizovať.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Excel štatistika a analýzy
  Kurz Excel štatistické výpočty a analýzy je určený pre používateľov, ktorí sa chcú naučiť vypočítať štatistické parametre pomocou funkcií programu MS Excel.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Excel databázy a štatistika
  Kurz Excel databázy a štatistika je vhodný pre záujemcov, ktorí pracujú s veľkým množstvom dát (s veľkou databázou) a chcú sa naučiť rýchlo a efektívne dostať z databázy požadované údaje a ďalej ich spracovávať.
  Denné (3 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (3 dni)> Pozrieť
 • Excel profesionál - balík!
  Kurz Excel profesionál je určený pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú naučiť ovládať program Microsoft Excel na profesionálnej úrovni. Akciový balík sa skladá z nasledujúcich kurzov: Excel v praxi, Excel vzorce a funkcie, Excel pokročilý. Uvedené termíny sú termínmi začiatku prvého kurzu, a to Excel v praxi. Pre informácie o termínoch ostatných kurzov nás, prosím, kontaktujte.
  Denné (5 dní)Večerné (8 dní)Víkendové (5 dní)> Pozrieť
 • Excel MOS prípravný kurz na certifikáciu MO-200
  Kurz je určený pre uchádzačov o certifikáciu Microsoft Office Specialist: Excel Associate (Excel 365 a Excel 2019). Kurz slúži na naučenie potrebných znalostí pre absolvovanie certifikácie Excel - Exam MO-200. Neodporúčame ho absolvovať bez znalostí programu Excel. Tento kurz je určený najmä na kompletizáciu znalostí z programu Excel. Na kurze je tiež ukázaný model skúšky simulujúci reálnu certifikáciu. Sú poskytované tiež praktické rady uchádzačom o certifikáciu. Priebeh kurzu je vedený v slovenskom jazyku avšak v anglickej verzii programu Excel, z dôvodu, že aj samotná certifikácia prebieha v anglickej verzii programu. Kurz prebieha v programoch balíka Office 365 a Office 2019. Certifikácia nie je v cene tohto kurzu a kupuje sa samostatne. Ak máte záujem zistiť viac o tom, ako certifikácia funguje, klikajte sem!
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Excel Expert MOS prípravný kurz na certifikáciu MO-201
  Kurz je určený pre uchádzačov o certifikáciu Microsoft Office Specialist: Microsoft Excel Expert (Excel 365 a Excel 2019). Kurz slúži na naučenie potrebných znalostí pre absolvovanie certifikácie Excel - Exam MO-201. Neodporúčame ho absolvovať bez znalostí programu Excel. Tento kurz je určený najmä na kompletizáciu znalostí z programu Excel. Na kurze je tiež ukázaný model skúšky simulujúci reálnu certifikáciu. Sú poskytované tiež praktické rady uchádzačom o certifikáciu. Priebeh kurzu je vedený v slovenskom jazyku avšak v anglickej verzii programu Excel, z dôvodu, že aj samotná certifikácia prebieha v anglickej verzii programu. Kurz prebieha v programoch balíka Office 365 a Office 2019. Certifikácia nie je v cene tohto kurzu a kupuje sa samostatne. Ak máte záujem zistiť viac o tom, ako certifikácia funguje, klikajte sem!
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • PC course - training Microsoft Excel Basics
  This Excel course is designed for users who want to operate a spreadsheet application.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • IT Training - Microsoft Excel for advanced
  The course is designed for Excel users who have experience with Excel spreadsheets and want to supplement or enrich it with new opportunities.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Čo dokážu tabuľky v aplikácii Excel pre web (Office 365 pre školy)
  Webinár je určený pre učiteľov všetkých škol a je organizovaný v spolupráci s firmou Microsoft. Jeho úloha je pomáhať vzdelávať a pripravovať učiteľov. Je bezplatný pre všetkých učiteľov na všetkých stupňoch.
  Denné (1 deň)Večerné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Excel - spracovanie tabuliek (webinár pre školy)
  Webinár je určený pre učiteľov všetkých škol a je organizovaný v spolupráci s firmou Microsoft. Jeho úloha je pomáhať vzdelávať a pripravovať učiteľov. Je bezplatný pre všetkých učiteľov na všetkých stupňoch.
  Denné (1 deň)Večerné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť

Kurzy Word

Kategória školenia Kurzy Word obsahuje tieto kurzy:

 • Word 1 - základy
  Školenie Word základy je určené záujemcom, ktorí sa chcú naučiť pracovať v textovom programe MS Word, napísať list, žiadosť, objednávku, životopis a iné dokumenty, ktoré si budú vedieť ďalej upravovať.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Word 2 - mierne pokročilý
  Kurz Word mierne pokročilý je určený pre užívateľov, ktorí už majú skúsenosti s textovým editorom MS Word a chcú sa naučiť používať tento program komplexnejšie a efektívnejšie.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Word 3 - pokročilý
  Kurz Word pre pokročilých je určený pre užívateľov, ktorí majú skúsenosti s textovým editorom a majú záujem o jeho komplexné využitie na profesionálnej úrovni.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Word v praxi
  Kurz Word v praxi je zameraný na praktické zvládnutie tohto programu, odstraňovanie a riešenie problémov k efektívnejšej práci.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Word hromadná korešpondencia
  Školenie Word, hromadná korešpondencia je určené pre používateľov, ktorí potrebujú rýchlo a efektívne tvoriť hromadné písomné dokumenty.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Word – tvorba formulárov a šablón
  Kurz MS Word – tvorba formulárov a šablón je určený pre užívateľov, ktorí sa chcú naučiť vytvárať formuláre a pracovať so šablónami v programe MS Word.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Obchodná korešpondencia
  Kurz Obchodná korešpondencia je určený pre sekretárky, asistentky, manažérov a všetkých pracovníkov, pre ktorých je obchodná korešpondencia nevyhnutnou súčasťou práce. Cieľom je vytvoriť profesionálny imidž zamestnanca, ktorý sa podieľa na firemnej písomnej komunikácii. Pre každú tému sú pripravené konkrétne ukážky príkladov z praxe a praktické cvičenia. Účelom tréningových cvičení je, aby si každý účastník vyskúšal spôsoby a pravidlá tvorby firemných listov z pohľadu obsahu a z pohľadu formy, s prihliadnutím na komunikačnú kultúru konkrétnej firmy so zreteľom na európske štandardy. Každý účastník tréningových cvičení si vytvorí konkrétne šablóny jednotlivých písomností v počítači, ktoré budú pripravené pre jeho pracovné zameranie.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Administratívny pracovník v aplikáciách Office II.
  Kompetenčný kurz Administratívny pracovník v aplikáciách Office II. je určený pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú naučiť alebo zdokonaliť sa v IT zručnostiach s cieľom nájsť si uplatnenie na trhu práce alebo lepšie platenú prácu. Balík kurzov sa skladá z MS Word, Excel pre mierne pokročilých, PowerPoint a Outlook. V termíne je uvedený len začiatok kurzu, o ďalších termínoch kurzov Vás budeme informovať.
  Denné (7 dní)Večerné (10 dní)Víkendové (7 dní)> Pozrieť
 • Word MOS prípravný kurz certifikáciu MO-100
  Kurz je určený pre uchádzačov o certifikáciu Microsoft Office Specialist: Word Associate (Word 365 a Word 2019). Kurz slúži na naučenie potrebných znalostí pre absolvovanie certifikácie Word - Exam MO-100. Neodporúčame ho absolvovať bez znalostí programu Word. Tento kurz je určený najmä na kompletizáciu znalostí z programu Word. Na kurze je tiež ukázaný model skúšky simulujúci reálnu certifikáciu. Sú poskytované tiež praktické rady uchádzačom o certifikáciu. Priebeh kurzu je vedený v slovenskom jazyku avšak v anglickej verzii programu Word, z dôvodu, že aj samotná certifikácia prebieha v anglickej verzii programu. Kurz prebieha v programoch balíka Office 365 a Office 2019. Certifikácia nie je v cene tohto kurzu a kupuje sa samostatne. Ak máte záujem zistiť viac o tom, ako certifikácia funguje, klikajte sem!
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Word Expert MOS prípravný kurz na certifikáciu MO-101
  Kurz je určený pre uchádzačov o certifikáciu Microsoft Office Specialist: Microsoft Word Expert (Word 365 a Word 2019). Kurz slúži na naučenie potrebných znalostí pre absolvovanie certifikácie Word - Exam MO-101. Neodporúčame ho absolvovať bez znalostí programu Word. Tento kurz je určený najmä na kompletizáciu znalostí z programu Word. Na kurze je tiež ukázaný model skúšky simulujúci reálnu certifikáciu. Sú poskytované tiež praktické rady uchádzačom o certifikáciu. Priebeh kurzu je vedený v slovenskom jazyku avšak v anglickej verzii programu Word, z dôvodu, že aj samotná certifikácia prebieha v anglickej verzii programu. Kurz prebieha v programoch balíka Office 365 a Office 2019. Certifikácia nie je v cene tohto kurzu a kupuje sa samostatne. Ak máte záujem zistiť viac o tom, ako certifikácia funguje, klikajte sem!
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Dokumenty pod kontrolou v aplikácii Word pre web (Office 365 pre školy)
  Webinár je určený pre učiteľov všetkých škol a je organizovaný v spolupráci s firmou Microsoft. Jeho úloha je pomáhať vzdelávať a pripravovať učiteľov. Je bezplatný pre všetkých učiteľov na všetkých stupňoch.
  Denné (1 deň)Večerné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Word 2 - správa rozsiahlych dokumentov (webinár pre školy)
  Webinár je určený pre učiteľov všetkých škol a je organizovaný v spolupráci s firmou Microsoft. Jeho úloha je pomáhať vzdelávať a pripravovať učiteľov. Je bezplatný pre všetkých učiteľov na všetkých stupňoch.
  Denné (1 deň)Večerné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť

Kurzy Powerpoint

Kategória školenia Kurzy Powerpoint obsahuje tieto kurzy:

 • PowerPoint základy
  Kurz PowerPoint základy je určený všetkým, ktorí potrebujú efektívne spracovať informácie určené na prezentačné účely v reklamnej, obchodnej a propagačnej oblasti, ako i vo sfére odborných prezentácií a moderných vyučovacích metód.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • PowerPoint v praxi
  Kurz PowerPoint v praxi je určený všetkým, ktorí potrebujú rýchlo a efektívne spracovať informácie určené na prezentačné účely v reklamnej, obchodnej a propagačnej oblasti, ako i vo sfére odborných prezentácií a moderných vyučovacích metód.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • PowerPoint MOS prípravný kurz na certifikáciu MO-300
  Kurz je určený pre uchádzačov o certifikáciu Microsoft Office Specialist: PowerPoint Associate (PowerPoint 365 a PowerPoint 2019). Kurz slúži na naučenie potrebných znalostí pre absolvovanie certifikácie PowerPoint - Exam MO-300. Neodporúčame ho absolvovať bez znalostí programu PowerPoint. Tento kurz je určený najmä na kompletizáciu znalostí z programu PowerPoint. Na kurze je tiež ukázaný model skúšky simulujúci reálnu certifikáciu. Sú poskytované tiež praktické rady uchádzačom o certifikáciu. Priebeh kurzu je vedený v slovenskom jazyku avšak v anglickej verzii programu PowerPoint, z dôvodu, že aj samotná certifikácia prebieha v anglickej verzii programu. Kurz prebieha v programoch balíka Office 365 a Office 2019. Certifikácia nie je v cene tohto kurzu a kupuje sa samostatne. Ak máte záujem zistiť viac o tom, ako certifikácia funguje, klikajte sem!
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Efektné prezentácie v aplikácii PowerPoint pre web (Office 365 pre školy)
  Webinár je určený pre učiteľov všetkých škol a je organizovaný v spolupráci s firmou Microsoft. Jeho úloha je pomáhať vzdelávať a pripravovať učiteľov. Je bezplatný pre všetkých učiteľov na všetkých stupňoch.
  Denné (1 deň)Večerné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť

Kurzy Project, Outlook

Kategória školenia Kurzy Project, Outlook obsahuje tieto kurzy:

 • Outlook 1 - základy
  Účastníci kurzu Outlook základy sa naučia využívať tento program na e-mailovú komunikáciu, organizovanie informácií a svojho času.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Outlook 2 - pokročilý
  Školenie Outlook pokročilý je určené pre používateľov, ktorí potrebujú zvládnúť prácu s programom ako klientom pracovnej skupiny na Microsoft Exchange Server so všekými možnosťami, ktoré prináša práca v tíme.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Outlook MOS prípravný kurz na certifikáciu 77-731
  Kurz je určený pre uchádzačov o certifikáciu Microsoft Office Specialist: Microsoft Outlook 2016 . Kurz slúži na naučenie potrebných znalostí pre absolvovanie certifikácie Outlook - Exam 77-731 . Neodporúčame ho absolvovať bez znalostí programu Outlook. Tento kurz je určený najmä na kompletizáciu znalostí z programu Outlook. Na kurze je tiež ukázaný model skúšky simulujúci reálnu certifikáciu. Sú poskytované tiež praktické rady uchádzačom o certifikáciu. Priebeh kurzu je vedený v slovenskom jazyku avšak v anglickej verzii programu Outlook, z dôvodu, že aj samotná certifikácia prebieha v anglickej verzii programu. Kurz prebieha v programoch balíka Office 2016. Certifikácia nie je v cene tohto kurzu a kupuje sa samostatne. Ak máte záujem zistiť viac o tom, ako certifikácia funguje, klikajte sem!
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Project 1 - základy
  Kurz MS Project základy je určený všetkým používateľom, ktorí potrebujú plánovať projekty, sledovať ich plnenie, vyťaženosť osôb, plnenie finančného plánu.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Project 2 - pokročilý
  Kurz Project pokročilý je určený všetkým užívateľom, ktorí potrebujú využívať pokročilé možnosti programu, spoluprácu v pracovnej skupine. Druhý deň je po dohode možné využiť aj na riešenie špecifických problémov podľa potrieb účastníkov školenia.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Microsoft SharePoint server pre používateľov
  Kurz Microsoft SharePoint server pre užívateľov je určený záujemcom, ktorí pracujú s balíkom MS Office a chcú sa naučiť využívať výhody rýchleho zdieľania informácií pomocou MS SharePoint.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Microsoft SharePoint server pre administrátorov
  Kurz Microsoft SharePoint server pre administrátorov je určený administrátorom, ktorí spravujú počítačové siete a chceli by nainštalovať a začať používať program Microsoft SharePoint server.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Úlohy v MS Teams a ich kontrola (Office 365 pre školy)
  Webinár je určený pre učiteľov všetkých škol a je organizovaný v spolupráci s firmou Microsoft. Jeho úloha je pomáhať vzdelávať a pripravovať učiteľov. Je bezplatný pre všetkých učiteľov na všetkých stupňoch.
  Denné (1 deň)Večerné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Efektívna práca s OneDrive pre učiteľov (Office 365 pre školy)
  Webinár je určený pre učiteľov všetkých škol a je organizovaný v spolupráci s firmou Microsoft. Jeho úloha je pomáhať vzdelávať a pripravovať učiteľov. Je bezplatný pre všetkých učiteľov na všetkých stupňoch.
  Denné (1 deň)Večerné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť

Kurzy Access

Kategória školenia Kurzy Access obsahuje tieto kurzy:

 • Databázový analytik
  Kompetenčný kurz Databázový analytik je určený všetkým záujemcom, ktorí si chcú nájsť uplatnenie na trhu práce a naučiť sa pracovať s databázovými funkciami. V termíne je uvedený len začiatok kurzu, o ďalších termínoch Vás budeme informovať.
  Denné (8 dní)Večerné (10 dní)Víkendové (8 dní)> Pozrieť
 • MS Access – Makrá a základy programovania vo VBA
  Prostredie relačných databáz a najmä možnosti upravovať si ich k našim predstavám, často zvádza k ďalšiemu kroku, a to vytvárať priamo nástroje a malé aplikácie pre zjednodušenie vlastnej práce. Pre tých čo sa na podobnú cestu nechajú zviesť je určená sada školení Visual Basic for Application, v tomto prípade, for application MS Access.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Access základy
  Kurz Access základy je určený všetkým záujemcom, ktorí sa chcú oboznámiť s databázovým programom, poznať jeho funkčné možnosti, vytvoriť si vlastnú databázu.
  Denné (3 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (3 dni)> Pozrieť
 • Relačný databázový model - návrh
  Kurz Relačný databázový model - návrh je určený pre užívateľov, ktorí spravujú/navrhujú relačné databázy.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (3 dni)> Pozrieť
 • MS Access – Tvorba aplikačných nástrojov
  Prostredie relačných databáz a najmä možnosti upravovať si ich k našim predstavám, často zvádza k ďalšiemu kroku, a to vytvárať priamo nástroje a malé aplikácie pre zjednodušenie vlastnej práce. Pre tých čo sa na podobnú cestu nechajú zviesť je určená sada školení Visual Basic for Application, v tomto prípade, for application MS Access.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Access pre mierne pokročilých
  Kurz Access pre mierne pokročilých je určený pre užívateľov, ktorí ovládajú základné pojmy z relačných databáz a vedia používať program na základnej úrovni.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Access pre pokročilých
  Kurz Access pre pokročilých je určený pre používateľov, ktorí ovládajú základné pojmy z relačných databáz a vedia používať program na mierne pokročilej úrovni.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Access programovanie
  Kurz Access programovanie je určený pre používateľov, ktorí ovládajú základné pojmy z relačných databáz a vedia používať program na pokročilej úrovni.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Access, spracovávanie databázových údajov
  Kurz Access, spracovávanie databázových údajov je určený pre užívateľov, ktorí sa chcú naučiť pracovať s programom Access za účelom spracovávania a vyhodnocovania údajov z externých zdrojov.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť

Základy práce s PC

Kategória školenia Základy práce s PC obsahuje tieto kurzy:

 • Základy práce s PC, Internet,Word
  Počítačový kurz Základy práce s počítačom Word, Internet je určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť pracovať s počítačom, nemajú žiadne skúsenosti alebo len minimálne s prácou na počítači. Vhodný je aj ako rekvalifikačný počítačový kurz k budúcej profesii.
  Denné (4 dni)Večerné (5 dní)Víkendové (4 dni)> Pozrieť
 • Administratívny pracovník v aplikáciách Office I.
  Rekvalifikačný kurz Administratívny pracovník v aplikáciách Office I. je určený pre všetkých záujemcov, ktorí si chcú osvojiť základné IT zručnosti s cieľom nájsť si uplatnenie na trhu práce nielen v administratíve, ale aj v iných odvetviach, kde sa vyžadujú základné počítačové zručnosti. V termíne je uvedený len začiatok kurzu, o ďalších termínoch Vás budeme informovať.
  Denné (9 dní)Večerné (14 dní)Víkendové (9 dní)> Pozrieť
 • Základy práce s počítačom a internetom
  Kurz Základy práce s počítačom a internetom je určený pre úplných začiatočníkov, ktorí sa chcú naučiť pracovať s počítačom.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Windows v dennej praxi
  Kurz Windows v dennej praxi je určený pre používateľov, ktorí si chcú prehĺbiť svoje vedomosti s prácou s počítačom.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Word + Excel základy
  Kurz Word + Excel základy je určené pre úplných začiatočníkov, ktorí nemajú žiadne skúsenosti s programom Word a Excel.
  Denné (4 dni)Večerné (5 dní)Víkendové (4 dni)> Pozrieť
 • Excel + Word v praxi - balík
  Kurz Excel + Word v praxi - akciový balík je zameraný na praktické zvládnutie týchto programov, odstraňovanie a riešenie problémov k efektívnejšej práci. Akciový balík sa skladá z nasledujúcich kurzov WORD v praxi a Excel v praxi, intenzívny kurz.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • MS Office v praxi - balík Excel, Word, PowerPoint
  Kurz MS Office v praxi je určený pre užívateľov, ktorí si chcú prehĺbiť svoje zručnosti pri práci v prostredí Windows a Microsoft Office.
  Denné (3 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (3 dni)> Pozrieť
 • Bezpečné využívanie internetu - seminár
  Internet a mobilná komunikácia sa stali neodmysliteľnou súčasťou života každého z nás. Nové technológie pre nás vytvárajú stále viac možností ako získavať informácie, komunikovať, zabávať sa. S používaním internetu a mobilných telefónov súvisí aj mnoho rizík a ohrození. Deti sú tie, ktoré nové technológie využívajú naplno, už od ranného detstva a preto sú aj najviac ohrozenou skupinou. Úlohou každého rodiča je chrániť svoje dieťa pred nástrahami, ktoré so sebou internet prináša. Preto projekt Zodpovedne.sk v spolupráci s Macrosoft s.r.o. vytvoril pre rodičov možnosť dozvedieť sa viac o rizikách internetu prostredníctvom bezplatného seminára. Stačí vyplniť online registračný formulár - prihlášku.
  Večerné (1 deň)> Pozrieť

Kurzy 3D grafiky, CAD

Kategória školenia Kurzy 3D grafiky, CAD obsahuje tieto kurzy:

 • SketchUp - V-ray vizualizácia
  Účastníci kurzu SketchUp - V-ray vizualizácia sa naučia narábať s pluginom V-ray pre tvorbu fotorealistických obrázkov, ktorý je zakomponovaný do prostredia Sketch Up. V súčasnosti je V-ray jedným z najsilnejších vizualizačných nástrojov na trhu. Vizualizácie sú svojou kvalitou takmer nerozpoznateľné od skutočnosti, navyše je možné v scéne vytvoriť jedinečnú atmosféru prostredníctvom špeciálnych efektov.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • SketchUp - základy modelovania
  Kurz SketchUp - základy modelovania je momentálne jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich modelovacích, vizualizačných a projekčných nástrojov na trhu. Má už milióny užívateľov po celom svete, ktorých si získal najmä kvôli intuitívnemu ovládaniu, už po pár lekciách budete schopní pracovať samostatne, navyše, nemusíte si pamätať množstvo príkazov a klávesových skratiek. Uplatnenie je naozaj široké- architektúra, dizajn, stavebníctvo, strojárstvo a iné oblasti.Kurz SketchUp - zákady modelovania je určený pre každého kto má záujem o jednoduché 3D modelovanie, vhodný je i pre interiérový dizajn, architektúru a stavebníctvo.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • SketchUp - pokročilé modelovanie
  Kurz SketchUP - pokročilé modelovanie je určený pre každého kto má záujem o zložitejšie 3D modelovanie, vhodný je i pre interiérový dizajn, architektúru a stavebníctvo.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • IT Architekt, Projektant v programe AutoCAD
  Rekvalifikačný kurz IT Architekt, projektant v programe AutoCAD je určený pre tých záujemcov, ktorí si chcú nájsť uplatnenie v oboroch, kde sa od nich bude vyžadovať komplexné ovládanie programu AutoCAD na profesionálnej úrovni. Balík kurzov sa skladá z AutoCAD I, AutoCAD II a AutoCAD 3D. V termíne je uvedený len začiatok kurzu, o ďalších termínoch Vás budeme informovať.
  Denné (6 dní)> Pozrieť
 • AutoCAD
  Cieľom kurzu AutoCAD je predať účasníkom základné teoretické a praktické vedomosti potrebné k používaniu programu AutoCAD . Účastníci kurzu AutoCAD si osvoja základné funkcie programu a ich aplikáciu pri tvorbe technickej dokumentácie. Súčasťou školenia sú aj praktické cvičenia na osvojenie si zručností.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • AutoCAD II
  Kurz AutoCAD II je určený pre pokročilejších užívateľov AutoCADu, ktorí chcú zvýšiť svoju produktivitu a zdokonaliť sa v programe AutoCAD. Súčasťou školenia sú aj praktické cvičenia na osvojenie si týchto zručností.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • AutoCAD 3D
  Kurz AutoCAD 3D je určený pre pokročilých užívateľov, ktorí ovládajú tvorbu 2D objektov a chcú sa zdokonaliť v modelovaní 3D.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Autodesk Inventor
  Autodesk Inventor umožňuje integráciu dát 2D a 3D do jedného prostredia, čím vytvára virtuálnu reprezentáciu konečného produktu, ktorý umožňuje používateľom overiť tvar, funkčnosť a funkciu produktu ešte predtým, než sa vytvorí. Aplikácia Autodesk Inventor obsahuje výkonné parametrické nástroje na priamu úpravu a voľnú tvorbu, ako aj schopnosti prekladania viacerých cadov a ich štandardných výkresov DWG. Inventor používa ShapeManager, jadro geometrického modelovania spoločnosti Autodesk. Autodesk Inventor súťaží priamo so SolidWorks, Solid Edge a Creo.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • AutoCAD Mechanical
  Autodesk AutoCAD Mechanical je výkonné rozšírenie štandardného dizajnu AutoCAD a 2D redakčného softvéru so špecializovanými funkciami pre odvetvia výroby, inžinierstva a mechanického dizajnu a spoločnosti zapojené do workflow digitálnych prototypov. Produkcia CAD softvéru AutoCAD Mechanical umožňuje zákazníkom dodávať projekty až do výšky 65% v porovnaní s 2D CAD softvérom v oveľa kratšom časovom horizonte, než by bolo možné dosiahnuť so štandardnou aplikáciou AutoCAD, čím by sa znížili náklady na projekt a zvýšila sa ziskovosť.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • 3D STUDIO MAX - vizualizácia
  Kurz 3D STUDIO MAX - vizualizácia je určený pre pokročilejších užívateľov programu 3D MAX, ktorí sa chcú naučiť pracovať so svetlami, tieňmi a špeciálnymi efektami.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • 3D STUDIO MAX - modelovanie
  Kurz 3D Studio Max je profesionálna aplikácia na tvorbu 3D grafiky. Používa sa na modelovanie, animáciu a vizualizáciu vytvorených modelov. Pomocou nej sa dajú vytvárať fotorealistické obrázky a animácie. Je široko využívaná medzi ľuďmi pracujúcimi v oblasti architektúry a na tvorbu modelov budov a ich vizualizáciu. Taktiež poskytuje vysoký komfort pri tvorbe modelov do počítačových hier.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • 3D STUDIO MAX - animovanie
  Kurz 3D Studio Max - animovanie je profesionálna aplikácia na tvorbu 3D grafiky. Používa sa na modelovanie, animáciu a vizualizáciu vytvorených modelov. Pomocou nej sa dajú vytvárať fotorealistické obrázky a animácie. Je široko využívaná medzi ľuďmi pracujúcimi v oblasti architektúry a na tvorbu modelov budov a ich vizualizáciu. Taktiež poskytuje vysoký komfort pri tvorbe modelov do počítačových hier.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • DraftSight
  DraftSight je voľne zdieľaný 2D CAD editor ktorý je vhodný pre tvorbu profesionálnej CAD grafiky. Je určený pre odvetvia ako architektúra, interiérový dizajn, stavebníctvo, strojárstvo či elektrotechnika. Pracuje na veľmi podobných princípoch ako známy AutoCAD, ukladá a otvára výkresy vo formáte dwg/dxf a je s programom AutoCAD plne kompatibilný. DraftSight obsahuje sadu nástrojov pre kreslenie a modifikáciu objektov, tvorbu hladín a kótovanie. Rovnako je možné nastavenie výkresu pre tlač.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • ProgeCAD Professional - pokročilé techniky
  ProgeCAD Professional je špičkový CAD softvér, ktorý je určený pre 2D kreslenie a 3D modelovanie. Je určený pre odvetvia ako architektúra, interiérový dizajn, stavebníctvo, strojárstvo či elektrotechniku. ProgeCAD pracuje na veľmi podobných princípoch ako známy AutoCAD, ukladá a otvára výkresy vo formáte dwg/dxf a je s programom AutoCAD plne kompatibilný. Doplnok EasyArch automaticky vytvára z 2D prvkov 3D objekty na princípe BIM modelovania. Jednoduchou manipuláciou je možné editovať 3D model ako aj jeho 2D technickú dokumentáciu.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • ProgeCAD Professional - základy
  ProgeCAD Professional je špičkový CAD softvér, ktorý je určený pre 2D kreslenie a 3D modelovanie. Je určený pre odvetvia ako architektúra, interiérový dizajn, stavebníctvo, strojárstvo či elektrotechniku. ProgeCAD pracuje na veľmi podobných princípoch ako známy AutoCAD, ukladá a otvára výkresy vo formáte dwg/dxf a je s programom AutoCAD plne kompatibilný. Doplnok EasyArch automaticky vytvára z 2D prvkov 3D objekty na princípe BIM modelovania. Jednoduchou manipuláciou je možné editovať 3D model ako aj jeho 2D technickú dokumentáciu.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť

Kurzy grafiky, video

Kategória školenia Kurzy grafiky, video obsahuje tieto kurzy:

 • QUARK XPRESS
  Cieľom kurzu QUARK XPRESS je podať poslucháčom základné teoretické a praktické vedomosti z oblasti grafických aplikácií. Praktická časť je zameraná na osvojenie funkcií Quark Xpress!
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Zoner PhotoStudio - úprava fotografií
  Cieľom kurzu Zoner PhotoStudio - úprava fotografií je naučiť účastníkov školenia základné teoretické a praktické zručnosti pri práci s digitálnou fotografiou. Praktická časť je zameraná na zvládnutie procesu od získania digitálnej fotografie, cez úpravu a archiváciu na digitálne záznamové médiá až po vytlačenie, resp. zaslanie v elektronickej podobe do zberných fotolabov.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Počítačový grafik
  Kurz počítačový grafik je určený všetkým záujemcom, ktorí sa chcú naučiť pracovať v grafickom prostredí A. Photoshop, Indesign, Illustrator a následne sa uplatniť ako počítačový grafik v komerčnej oblasti. V termíne je uvedený len začiatok kurzu, o ďalších termínoch Vás budeme informovať.
  Denné (8 dní)Večerné (16 dní)> Pozrieť
 • Adobe Photoshop - online ukážka zdarma
  Kurz je súčasťou týždňa otvorených dverí. Počas tohto týždňa sú uskutočňované ukážkove hodiny zdarma a navyše online. Tak ostaň doma a vzdelávaj sa. Kurz je v rozsahu 1 a pol hodiny. Ako je aj v názve uvádzané, kurz prebieha iba online, čiže je nutné technické vybavenie. Po prihlásení sa na tento kurz budete nami kontaktovaný. Bližšie Vám bude vysvetlený postup, ktorým sa budeme spájať cez internet. Spojenie prebieha programom MS Teams. V prípade ďalších otázok klikajte na Online kurzy alebo nás kontaktujte.
  Denné (1 deň)Večerné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Grafik - Designer, DTP - akciový balík!
  Počítačový kurz Grafik - Designer, printová grafika – DTP je určený pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú naučiť ovládať programové vybavenie Adobe Photoshop. Akciový balík sa skladá z nasledujúcich kurzov: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign. V termíne je uvedený len začiatok kurzu, o ďalších termínoch Vás budeme informovať.
  Denné (5 dní)Večerné (8 dní)Víkendové (5 dní)> Pozrieť
 • Adobe Photoshop - základy
  Absolventom kurzu Adobe Photoshop - základy poskytuje základné a rozširujúce vedomosti z oblasti základného používateľského ovládania programu. Podrobnejšie sa zaoberá úpravami a používaním filtrov pri efektových úpravách obrázkov, retušovaním.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Adobe Photoshop - pre pokročilých
  Kurz Adobe Photoshop - pre pokročilých je určený všetkým záujemcom, ktorí ovládajú základy a chcú svoje vedomosti prehĺbiť a naučiť sa pokročilé techniky Adobe Photoshop. Hlavný dôraz je pritom kladený na pochopenie princípov jednotlivých pokročilých úprav a na praktické cvičenia.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Adobe Photoshop - úprava fotografií
  Kurz Adobe Photoshop - úprava fotografií, základy, je určený všetkým záujemcom, ktorí chcú preniknúť do tajov spracovania, úprav a vylepšovania fotografií prostredníctvom špičkového grafického editora Adobe Photoshop. Hlavný dôraz je pritom kladený na pochopenie princípov jednotlivých úprav a na praktické cvičenia.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Adobe InDesign - základy
  Účastníci kurzu Adobe InDesign - základy sa oboznámia s programovým vybavením Adobe InDesign, ktorý je určený na spracovanie materiálov pre tlač a web.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Adobe InDesign pre pokročilých
  Kurz Adobe InDesign je určený pre profesionálne využívanie aplikácie na počítačovú sadzbu.
  Denné (2 dni)Večerné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Adobe Illustrator
  Účastníci kurzu Adobe Illustrator sa oboznámia s programovým vybavením Adobe Illustrator, ktorý slúži na prácu s vektorovou grafikou.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Visio
  Kurz Microsoft VISIO je určený pre záujemcov, ktorí sa chcú naučiť pracovať s týmto návrhovým programom.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • After Effects
  Kurz Adobe After Effects je určený pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú naučiť pracovať s programovým vybavením After Effects, jeho sofistikovanými nástrojmi na vytváranie vizuálnych efektov a pohyblivej grafiky.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Vektorová grafika - tvorba grafiky pre umelecké či komerčné účely!
  Cieľom kurzu Vektorová grafika - tvorba grafiky pre umelecké či komerčné účely! je naučiť účastníkov školenia praktické zručnosti pri práci s vektorovou grafikou. Kurz Vektorová grafika - tvorba grafiky pre umelecké či komerčné účely!je určený, pre každého, koho zaujíma počítačová grafika a kreatívna tvorba. Počas kurzu si osvojíte základy vektorovej grafiky, naučíte sa navrhovať logá a používať špeciálne efekty.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Corel DRAW!
  Cieľom kurzu Corel DRAW je podať poslucháčom základné teoretické a praktické vedomosti z oblasti grafických aplikácií. Praktická časť je zameraná na osvojenie funkcií Corel DRAW!
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • COREL PHOTO-PAINT
  Kurz COREL PHOTO-PAINT je určený všetkým užívateľom, ktorí sa chcú naučiť pracovať s bitmapovým grafickým programom Corel PHOTOPAINT. Účastníci kurzu sa naučia sa upravovať fotografie, retušovať, vytvárať jednoduché masky, fotomontáže a efekty.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Adobe Acrobat
  Pre absolventov kurzu Adobe Acrobat predstavuje program Adobe Acrobat nástroj pre spoľahlivú a efektívnu výmenu dôležitých dokumentov. Ponúka tvorbu súborov vo formátu Adobe Portable Document Format (PDF) z akejkoľvek aplikácie ...
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť

Tvorba www stránok

Kategória školenia Tvorba www stránok obsahuje tieto kurzy:

 • Adobe Flash
  Kurz Adobe Flash je zameraný na tvorbu efektov pre webdizajn.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Vývojár webových aplikácií
  Kurz vývojár webových aplikácií je určený pre tvorcov webových stránok, ktorí sa chcú naučiť vytvárať webové stránky na profesionálnej úrovni. Akciový balík sa skladá z nasledujúcich kurzov: Tvorba www stránok základy a HTML, CSS, PHP, JavaScript základy, Kurz PHP Script - základy,Kurz PHP Script – pokročilý a kurz SEO optimalizácia pre vyhľadávače. V termíne je uvedený len začiatok kurzu, o ďalších termínoch Vás budeme informovať.
  Denné (8 dní)Večerné (15 dní)Víkendové (8 dní)> Pozrieť
 • Webdizajnér
  Kurz webdizajnér je určený pre tvorcov webových stránok, ktorí sa chcú naučiť vytvárať efektné webové stránky. V termíne je uvedený len začiatok kurzu, o ďalších termínoch Vás budeme informovať.
  Denné (4 dni)Večerné (5 dní)Víkendové (4 dni)> Pozrieť
 • Web developer, web editor
  Kurz Web developer, web editor je určený všetkým tvorcom webových stránok, ktorí sa chcú naučiť vytvárať webové stránky na profesionálnej úrovni. Akciový balík sa skladá z nasledujúcich kurzov: Tvorba www stránok základy a HTML, CSS, PHP, JavaScript, a kurz SEO optimalizácia pre vyhľadávače. V termíne je uvedený len začiatok kurzu, o ďalších termínoch Vás budeme informovať.
  Denné (8 dní)Večerné (15 dní)Víkendové (8 dní)> Pozrieť
 • Tvorba www stránok základy
  Cieľom kurzu je naučiť Vás vytvárať moderné webové stránky od úplných základov. Webové technológie sú prakticky najrýchlejšie sa rozvíjajúcou technológiou vo svete IT. Pri takomto rýchlo vývoji je prirodzené, že vzniká veľké množstvo nástrojov, ktoré nás odbremeňujú od skutočných nevyhnutných znalostí k naprogramovaniu vlastných stránok. Avšak tento prístup skrýva skutočný princíp fungovania webových stránok a pri mnohých problémoch sa tieto nedajú odstrániť bez zásahu do programového kódu. Dobrá znalosť webových technológii umožňuje aj optimalizovať stránky vytvorené v niektorých CMS systémoch a takisto si vytvoriť vlastný štýl na základe znalostí kaskádových štýlov a jazyka HTML.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • HTML, CSS, PHP, JavaScript základy
  Školenie HTML, CSS, PHP, JavaScript základy je určené pre náročnejších užívateľov - programátorov, ktorí sa chcú naučiť programovať www stránky pomocou moderných technológií.
  Denné (3 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (3 dni)> Pozrieť
 • WordPress základy
  Účastníci kurzu sa naučia vytvoriť si jednoduchú stránku na blog, prezentáciu, informačnú stránku. Získajú vedomosti potrebné na zloženie a fungovanie vlastných webstránok. Naučia sa meniť vzhľad pomocou šablón a rozširovať funkčnosť stránky pomocou pluginov.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • WordPress pokročilý
  Účastníci kurzu prehĺbia a rozšíria svoje vedomosti pri tvorbe webstránok vo WordPresse. Vyskúšajú si úpravu vzhľadu stránky pomocou CSS, HTML a vizuálnym editorom. Rozšírenie funkčnosti pluginmi, widgetami a prepojenie so sociálnymi sieťami. Zistia ako sa starať o WordPress z dlhodobého hľadiska, vytvárať zálohy a ako sa postarať o dobrú bezpečnosť svojej stránky.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Joomla pre pokročilých
  Kurz Joomla pre pokročilých užívateľov je určený pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú naučiť vytvárať profesionálne portály a využívať pokročilé možnosti systému Joomla.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Joomla - tvorba www stránok
  Kurz Joomla - tvorba www stránok je určený pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú naučiť vytvárať si profesionálnu web stránku v systéme Joomla.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Grafika pre www stránky - webdizajn
  Kurz Grafika pre www stránky - webdizajn je určený pre tvorcov webových stránok, ktorí sa chcú naučiť vytvárať profesionálnu grafiku pre webové stránky.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Tvorba www stránok pre pokročilých
  Kurz Tvorba www stránok pre pokročilých je určený pre záujemcov, ktorí sa chcú naučiť programovať webové stránky.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Java Script, CSS, AJAX pre pokročilých
  Kurz Java Script, CSS, AJAX pre pokročilých je určený pre programátorov webových stránok, ktorí sa chcú naučiť pracovať s modernými technológiami.
  Denné (2 dni)Večerné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • PHP Script - základy
  Kurz je vhodný pre záujemcov, ktorí už poznajú jazyk HTML a chcú sa naučiť základy programovania servera v jazyku PHP a základy komunikácie medzi serverom a klientom pri prevádzke www stránok.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • PHP Script – pokročilý
  Kurz PHP Script – pokročilý je určený pre záujemcov, ktorí poznajú jazyk HTML a základy jazyka PHP a chcú si vytvoriť plnohodnotnú webovú aplikáciu s prihlasovaním užívateľov, diskusným fórom, galériou obrázkov, MySQL databázou a bezpečnostnými prvkami.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • jQuery - základy
  Kurz jQuery - základy je vhodný pre záujemcov, ktorí už dôkladne poznajú jazyky HTML a CSS a chcú na svoje stránky pridať dynamické prvky vytvorené v JavaScripte s využitím frameworku jQuery.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • jQuery – pokročilý
  Kurz jQuery – pokročilý je určený pre pokročilých záujemcov, ktorí chcú hlbšie porozumieť možnostiam frameworku jQuery.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • SEO optimalizácia pre vyhľadávače
  SEO kurz optimalizácia pre vyhľadávače je určený pre všetkých majiteľov webových stránok, ktorí sa chcú naučiť optimalizovať web stránky s ohľadom na vyhľadávače. SEO optimalizácia pre vyhľadávače zabezpečí vysoké umiestnenie v dôležitých vyhľadávacích portáloch a tým značne zvýši návštevnosť stránok.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Responzívny webdizajn
  Kurz Responzívny dizajn je určený pre používateľov, ktorí už chápu základy HTML a CSS a chcú sa naučiť správne a efektívne navrhovať webstránky pre všetky typy zobrazovacích zariadení.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť

Programovanie .NET

Kategória školenia Programovanie .NET obsahuje tieto kurzy:

 • Perl programovanie - základy
  Kurz Perl programovanie - základy je určený všetkým, ktorí sa chcú naučiť základy jedného z najuniverzálnejších skriptovacích jazykov.
  Denné (3 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (3 dni)> Pozrieť
 • Perl pre pokročilých
  Kurz Perl pre pokročilých je vhodný pre programátorov, ktorí už ovládajú niektorý programovací jazyk a chcú sa naučiť skriptovať s jazykom Perl.
  Denné (3 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (3 dni)> Pozrieť
 • Shell programovanie v Bash - základy
  Kurz Shell programovanie v Bash - základy je určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť zvládnuť základné programovacie techniky a vytvárať skripty.
  Denné (3 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (3 dni)> Pozrieť
 • Shell programovanie Bash pre pokročilých
  Kurz Shell programovanie Bash pre pokročilých je vhodný pre správcov, ktorí už zvládli iný programovací jazyk a chcú sa naučiť efektívne využívať prostredie ich príkazového riadku.
  Denné (3 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (3 dni)> Pozrieť
 • Programovanie 3D grafiky v OpenGL
  Grafická karta (GPU) v počítači nemá svoju vlastnú špeciálnu inštrukčnú sadu akú majú procesory (CPU). Príkazy, ktoré má GPU vykonať sa ukladajú do operačnej pamäte, odkiaľ si ich príslušné obvody GPU čítajú a vykonávajú. Aplikácie nemôžu priamo posielať príkazy GPU, pretože im to chránený režim operačných systémov nedovoľuje. Jednou z možností je naprogramovanie vlastného ovládača zariadenia, ktorý má prístup k hardvéru a je schopný posielať GPU príkazy, ktorým rozumie. Tento priamy prístup je však veľmi neefektívny, nakoľko musíme dokonale poznať svoju grafickú kartu – výrobcu, typ, počet multiprocesorov, procesorov, rýchlosti, veľkosť pamäte, podporované technológie a v neposlednom rade aj formát inštrukcií, ktorému daná grafická karta rozumie. Oveľa výhodnejšie je použiť niektorú z moderných technológií, ktoré za nás vyriešia celú komunikáciu s hardvérom GPU. Existujú dve najznámejšie a najpoužívanejšie technológie (nielen v hernom priemysle, ale aj v CAD systémoch) a tými sú OpenGL a DirectX. V tomto kurze sa budeme venovať práve OpenGL. Oproti DirectX má OpenGL nasledujúce výhody: • Jednoduchá procedurálna syntax (DirectX je oproti tomu implementovaný ako COM rozhranie) • Výslovne nepotrebujeme žiaden SDK a vystačíme si s jednou systémovou knižnicou pre OpenGL • Ľahká práca aj v nižších (alebo jazykov bez podpory OOP) jazykoch ako sú Visual Basic, C a dokonca aj Assembler! • OpenGL dlho prevahu nad DirectX z hľadiska možností svojich možností. To znamená, že z GPU využilo viac možností. To bol napr. hlavný dôvod, prečo ID Software dlho programovalo svoje hry práve v OpenGL.
  Denné (3 dni)Večerné (5 dní)Víkendové (3 dni)> Pozrieť
 • Programovanie vo Windows API
  Windows API predstavuje sadu knižníc, procedúr, funkcií, rozhraní a konštánt pre interakciu aplikácií s operačným systémom. Takýto prístup cez API je prakticky najefektívnejším (a teda aj najrýchlejším) spôsobom, ako pracovať s oknami, súbormi, registrom, grafikou, tlačiarňou a tiež aj internetom, zvukom a videom.
  Denné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Úvod do programovania
  Kurz Úvod do programovania je určený všetkým, ktorí sa chcú naučiť programovať v akomkoľvek programovacom jazyku.
  Denné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Umelá inteligencia – základy
  Cieľom kurzu umelá inteligencia – základy je všeobecné oboznámenie sa so základnými pojmami a prístupmi umelej inteligencie.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • .NET Framework - práca s databázami
  Kurz .NET Framework – práca s databázami je určený pre užívateľov, ktorí majú skúsenosti s programovaním v platforme .NET a chcú svoje vedomosti rozšíriť v oblasti práce s databázami.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • .NET Framework - základy programovania
  Kurz ..NET Framework - základy programovania je určený pre začínajúcich programátorov, alebo pre programátorov, ktorí chcú začať programovať na platforme .NET Framework (VB.NET alebo C#).
  Denné (3 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (3 dni)> Pozrieť
 • .NET Framework – pokročilé programovanie
  Kurz.NET Framework – pokročilé programovanie je určený pre užívateľov, ktorí chcú programovať v jazyku VB.NET (C#).
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Visual C/C++ - základy
  Kurz Visual C/C++ je zameraný na zvládnutie základných programátorských zručností.
  Denné (3 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (3 dni)> Pozrieť
 • Visual C/C++ objektové programovanie
  Školenie Visual C/C++ objektové programovanie je zamerané na zvládnutie špecifických vlastností jazyka C++, základov objektovo orientovaného programovania.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Visual Basic .NET I. základy
  Kurz Visual Basic .NET I. základy je určený záujemcom o moderné programovacie technológie, ktorí sa chcú naučiť programovať v jazyku Visual Basic.
  Denné (3 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (3 dni)> Pozrieť
 • Visual Basic .NET II. pre pokročilých
  Kurz Visual Basic .NET II. pre pokročilých je určený pre programátorov, ktorí si chcú zdokonaliť svoje znalosti a osvojiť si pokročilé techniky programovania v jazyku Visual Basic .NET a platforme .NET Framework.
  Denné (3 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (3 dni)> Pozrieť

Kurzy SQL, Oracle

Kategória školenia Kurzy SQL, Oracle obsahuje tieto kurzy:

 • SQL SERVER práca s databázou
  Kurz SQL SERVER práca s databázou je určený pre používateľov, ktorí budú pracovať s SQL serverom.
  Denné (3 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (3 dni)> Pozrieť
 • SQL SERVER programovanie databázy
  Náplňou kurzu SQL SERVER programovanie databázy je zvládnutie storovaných procedúr, triggrov a Microsoft SQL Servera z programátorského hľadiska.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • SQL SERVER administrácia systému
  Kurz SQL SERVER administrácia systému je vhodný pre databázových administrátorov, ktorí zaisťujú inštaláciu a konfiguráciu SQL Serveru.
  Denné (3 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (3 dni)> Pozrieť
 • SQL SERVER Transact - SQL
  Kurz SQL SERVER Transact - SQL je určený pre ľudí, ktorí potrebujú v prostredí SQL Server získavať dáta.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Oracle základy jazyka SQL
  SQL (Structured Query Language) je počítačový jazyk na manipuláciu s dátami (DML - výber, vkladanie, úpravu a mazanie), definíciu databázových objektov (DDL). Taktiež umožňuje administráciu databázy a nastavenie práv k objektom (DCL). V súčasnosti je to najpoužívanejší jazyk tohto druhu v relačných systémoch riadenia báz dát.
  Denné (3 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (3 dni)> Pozrieť
 • Oracle - Pokročilé metódy analýzy dát v jazyku SQL
  Kurz Oracle - Pokročilé metódy analýzy dát v jazyku SQL je zameraný na metódy prístupu k databázovým údajom, oboznámenie sa s funkciami pre ich hodnotenie, porovnávanie a analýzu.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Oracle programovanie v PL/SQL
  Účastníci kurzu Oracle programovanie v PL/SQL sa naučia používať PL/SQL - procedurálne rozšírenie jazyka SQL pre Oracle. Školenie prebieha v prostredí Oracle Database Express Edition.
  Denné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Oracle Administrácia databáz
  Účastníci kurzu Oracle Administrácia databáz sa naučia inštalovať a administrovať databázy v prostredí Oracle.
  Denné (2 dni)> Pozrieť
 • MySQL programovanie a práca s databázou
  Školenie MySQL programovanie a práca s databázou je určené všetkým záujemcom, ktorí sa chcú oboznámiť s databázovým programom, poznať jeho funkčné možnosti, vytvoriť si vlastnú databázu.
  Denné (3 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (3 dni)> Pozrieť

Kurzy Java, Python

Kategória školenia Kurzy Java, Python obsahuje tieto kurzy:

 • Java XML a JSON
  Kurz Java XML a JSON je zameraný na prácu s XML a JSON dátami v jazyku Java. Na množstve praktických príkladov sa študenti naučia pracovať s XML a JSON v Jave. Kurz predpokladá dobrú znalosť základov Javy.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • JavaMail
  Kurz JavaMail je zameraný na využitie rozhrania pre prácu s e-mailovou komunikáciou na platforme jazyka Java.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Java Swing - tvorba grafického používateľského rozhrania (GUI)
  Kurz Java Swing - tvorba grafického používateľského rozhrania (GUI) je určený pre programátorov, ktorí majú dobré znalosti jazyka Java a chcú sa naučiť základy tvorby grafického používateľského rozhrania v Java pomocou knižnice Swing.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Programátor v jazyku JAVA
  Rekvalifikačný kurz programátor v jazyku JAVA je určený pre programátorov, ktorí sa chcú uplatniť na trhu práce s cieľom zvýšiť si kvalifikáciu a uchádzať sa o pozíciu Java Programátor. Účastníci kurzu prejdú krok po kroku programovanie v prostredí Javy a vývojovým prostredím NetBeans. Získajú vedomosti a zručnosti adekvátne pre vytváranie aplikácií v jazyku Java a naučia sa písať komplikovanejšie programy, ktoré budú implementovať niektoré sieťové či databázové mechanizmy. Ide o balík kurzov: Kurz Java základy jazyka I., Kurz Java základy jazyka II, Kurz Java pokročilé programovanie. Uvedený je deň začiatku prvého kurzu, o ďalších termínoch Vás budeme informovať.
  Denné (9 dní)> Pozrieť
 • Programátor v jazyku Python
  Kurz Python je určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť moderný programovací jazyk Python. Python je ideálnym programovacím jazykom aj pre úplných začiatočníkov. Osnova a program kurzu sú zostavené tak, aby si absolventi kurzu našli uplatnenie na trhu práce. Po ukončení kurzu dostanete od nás Certifikát.
  Denné (6 dní)Večerné (10 dní)Víkendové (6 dní)> Pozrieť
 • Python programovanie – základy
  Kurz Python základy programovania je určený všetkým, ktorí sa chcú naučiť základy moderného programovacieho jazyka Python. Python je ideálnym programovacím jazykom pre úplných začiatočníkov.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Python praktické programovanie s knižnicami
  Kurz Python praktické programovanie s knižnicami je určený programátorom, ktorí poznajú jazyk Python a chcú si rozšíriť svoje vedomosti o prácu s knižnicami jazyka Python. Na kurze sa pracuje s vývojovým prostredím PyCharm.
  Denné (2 dni)> Pozrieť
 • Python programovanie pre pokročilých
  Kurz Python programovanie pre pokročilých je určený všetkým, ktorí ovládajú základy jazyka Python a chcú si rozšíriť svoje vedomosti o pokročilejšie postupy.
  Denné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Java základy jazyka I.
  Na kurze Java základy jazyka sa zoznámite so základmi programovacieho jazyka Java, programovacím prostredím Javy a vývojovým prostredím NetBeans. Vedomosti a zručnosti získané na tomto kurze využijete na vytváranie jednoduchých aplikácií v jazyku Java.
  Denné (3 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (3 dni)> Pozrieť
 • Java základy jazyka II
  Účastníci kurzu Java základy jazyka II. nadviažu na získané základné znalosti zo základného kurzu a rozšíria si ich o pokročilejšie programovacie postupy.
  Denné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Java - úvod do programovania webových aplikácií
  Účastníci kurzu Java úvod do programovania webových aplikácií sa naučia základy programovania webových aplikácií pomocou servletov a moderných webových frameworkov. Oboznámia sa s potrebnými nástrojmi na zostavenie webových aplikácií a vývoja na strane back-endu a front-endu.
  Denné (3 dni)Večerné (5 dní)Víkendové (3 dni)> Pozrieť
 • Java pokročilé programovanie
  Kurz Java pokročilé programovanie je určený pre programátorov, ktorí majú dobé základné znalosti jazyka Java a chcú si tieto znalosti rozšíriť o pokročilejšie techniky. Na výstupe by mal absolvent byť schopný písať komplikovanejšie programy, ktoré budú implementovať niektoré sieťové či databázové mechanizmy.
  Denné (3 dni)Večerné (5 dní)Víkendové (3 dni)> Pozrieť
 • JasperReports
  Kurz je určený pre programátorov, ktorí sa chcú naučiť vytvárať reporty pomocou JasperReports v jazyku Java.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Java programovanie relačných databáz
  Kurz Java programovanie relačných databáz je určený programátorom, ktorí sa chcú naučiť programovať relačné databázy v jazyku Java. Na kurze sa pracuje s vývojovým prostredím NetBeans a databázami Derby a H2.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)> Pozrieť

Kurzy Windows, Server

Kategória školenia Kurzy Windows, Server obsahuje tieto kurzy:

 • Windows Scripting Host, Visual Basic Scripting Edition
  Kurz Windows Scripting Host, Visual Basic Scripting Edition je vhodný pre systémových administrátorov, ktorí potrebujú vytvárať administratívne skripty pre ich podnikové siete
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Windows Server inštalácia a správa systému
  Školenie Windows Server inštalácia správa systému je určené pre správcov, ktorí budú denne pracovať s MS Windows Server a budú inštalovať, konfigurovať, vykonávať správu a technickú podporu operačného systému MS Windows Server.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Administrátor Windows Server
  Rekvalifikačný kompetenčný kurz Administrátor Windows Server je určený všetkým záujemcov, ktorí sa chcú naučiť alebo zdokonaliť v správe Windows Serverov a nájsť si uplatnenie na trhu práce v tejto oblasti ako systémový správca Windows Serverov. Školenie je ukončené Certifikátom. V termíne je uvedený len začiatok kurzu, o ďalších termínoch Vás budeme informovať.
  Denné (6 dní)Večerné (9 dní)Víkendové (6 dní)> Pozrieť
 • Správca počítačových sietí
  Kompetenčný kurz Správca počítačových sieti je určený všetkým záujemcom, ktorých zaujíma práca s počítačovými sieťami, ich inštaláciou a konfiguráciou nielen v prostredí Windows Server, ale aj v prostredí Linuxu a radi by si našli pracovné uplatnenie v tejto oblasti na trhu práce. Po ukončení kurzu účastníci získavajú Certifikát. V termíne je uvedený len začiatok kurzu, o ďalších termínoch Vás budeme informovať.
  Denné (8 dní)Večerné (12 dní)Víkendové (8 dní)> Pozrieť
 • Windows Server - správca systémov, akciový balík!
  Školenie Windows Server - správca systémov, akciový balík! je určený pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú naučiť inštalovať konfigurovať a administrovať operačný systém Windows. Akciový balík sa skladá z nasledujúcich kurzov: Windows Server inštalácia a správa systému, Windows Server bezpečnosť systému a Windows SERVER Active Directory.
  Denné (5 dní)Večerné (7 dní)Víkendové (5 dní)> Pozrieť
 • Windows SERVER Active Directory
  Kurz Windows SERVER Active Directory je určený pre správcov, ktorí budú inštalovať, konfigurovať, vykonávať správu a technickú podporu operačného systému Windows Server ako doménového kontrolera.
  Denné (3 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (3 dni)> Pozrieť
 • Windows inštalácia a správa systému
  Školenie Windows inštalácia správa systému je určené pre správcov, ktorí budú inštalovať, konfigurovať, vykonávať správu a technickú podporu operačného systému.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Active Directory - intenzívny
  Školenie Windows Server správa systému + Active Directory je určené pre správcov, ktorí majú skúsenosti so Serverom, pracujú s ním a chcú si doplniť informácie formou intenzívneho školenia.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Počítačové siete
  Školenie Počítačové siete je určené záujemcom, ktorí chcú získať alebo si prehĺbiť znalosti v oblasti teoretických základov počítačových sietí.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Exchange SERVER inštalácia a správa
  Kurz Exchange SERVER je určený pre správcov operačného systému MS Windows Server, ktorí chcú využívať systém elektronickej pošty MS Exchange v počítačovej sieti.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Windows SERVER bezpečnosť systému
  Školenie Windows SERVER bezpečnosť systému je určené pre správcov, ktorí budú spravovať MS Windows Server, inštalovať, konfigurovať, vykonávať správu a technickú podporu operačného systému MS Windows Server.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť

Kurzy Linux

Kategória školenia Kurzy Linux obsahuje tieto kurzy:

 • FreeBSD - sieťový operačný systém
  Kurz FreeBSD - - sieťový operačný systém je určený užívateľom operačného systému, jeho budúcim správcom, ale i ostatným záujemcom, ktorí si chcú prehĺbiť znalosti z tohoto operačného systému.
  Denné (3 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (3 dni)> Pozrieť
 • DHCP server - automatizácia nastavení siete
  Kurz „DHCP server“ je určený administrátorom počítačových sietí, ktorí chcú automatizovať proces konfigurácie nových i existujúcich zariadení v počítačových sieťach ľubovoľnej veľkosti. Vďaka DHCP serveru nie je napríklad nutné manuálne prideľovať IP adresy jednotlivým zariadeniam v počítačovej sieti. Pomocou DHCP servera je možné vybudovať počítačovú sieť, v ktorej je užívateľom umožnené (alebo naopak zakázané) voľne pridávať nové počítače, nahradzovať existujúce a presúvať ich medzi jednotlivými počítačovými sieťami bez zásahu do ich sieťovej konfigurácie. V rámci tohto kurzu sa sieťový administrátor podrobne zoznámi s protokolom DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) a naučí sa prakticky konfigurovať bezplatne dostupný DHCP server od ISC (Internet Systems Consortium) prevádzkovateľný na platforme BSD/UNIX/Linux.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • PROXY SERVER
  Kurz „PROXY server“ je určený administrátorom počítačových sietí ľubovoľnej veľkosti, ktorí chcú optimalizovať dátové toky z/do Internetu s cieľom usmerňovať prístup používateľov k webu, zvýšiť rýchlosť odozvy web serverov, znížiť objem prenášaných dát použitím vyrovnávacích pamätí proxy servera (cache) a znížiť tak finančné náklady na pripojenie. V rámci tohto kurzu sa sieťový administrátor prakticky naučí podrobne konfigurovať bezplatne dostupný Squid proxy server prevádzkovateľný na platforme BSD/UNIX/Linux a Windows. Squid je proxy server, ktorý je často používaný poskytovateľmi Internetu. Podporuje protokoly HTTP(S) a FTP. Umožňuje nielen šetriť finančné náklady na pripojenie, ale aj finančné náklady súvisiace s neefektívnou činnosťou používateľov (napr. počas pracovnej doby). Poskytuje prostriedky pre efektívne filtrovanie prístupu k webu (povolenie/zakázanie prístupu) napríklad na základe dátumu/času, názvu domény, IP adries, kľúčových slov, ap.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Linux správca systému - akciový balík!
  Kurz Linux správca operačného systému je určený pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú naučiť inštalovať administrovať a konfigurovať operačný systém Linux. Akciový balík sa skladá z nasledujúcich kurzov:LINUX pre administrátorov, základy, UNIX - LINUX inštalácia, správa systému, UNIX - LINUX sieťové služby.
  Denné (5 dní)Večerné (6 dní)Víkendové (5 dní)> Pozrieť
 • Administrátor serverov Linux
  Kompetenčný kurz Administrátor serverov Linux je určený všetkým záujemcov ktorí sa chcú uplatniť na trhu práce ako systémový administrátor Linux serverov. Kurz je ukončený Certifikátom. V termíne je uvedený len začiatok kurzu, o ďalších termínoch Vás budeme informovať.
  Denné (6 dní)Večerné (9 dní)Víkendové (6 dní)> Pozrieť
 • LINUX pre administrátorov, základy
  Kurz LINUX pre administrátorov, základy je určený všetkým záujemcom, ktorí sa chcú naučiť pracovať s operačným systémom UNIX / LINUX. Slúži ako základný kurz pre všetky ďalšie kurzy operačného systému LINUX.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • LINUX inštalácia, správa systému
  Školenie LINUX inštalácia, správa systému je určené používateľom operačného systému UNIX, budúcim správcom systému, ale i ostatným záujemcom, ktorí si chcú prehĺbiť znalosti tohoto operačného systému.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • LINUX sieťové služby
  Kurz LINUX sieťové služby je určený pre správcov operačného systému LINUX, ktorí budú inštalovať, konfigurovať a prevádzkovať siete TCP/IP.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť

Školenia Cisco

Kategória školenia Školenia Cisco obsahuje tieto kurzy:

 • Cisco CCNA I - Úvod do počítačových sietí
  Školenie Cisco CCNA I - Úvod do počítačových sietí je určený záujemcom o počítačové siete a ich budúcim administrátorom. Absolvent kurzu Cisco CCNA I - Úvod do počítačových sietí získa všeobecné vedomosti o fungovaní Internetu a sietí vo firemnom prostredí. Okrem osvojenia si potrebnej teórie, získa aj praktické zručnosti s návrhom a prevádzkou počítačových sietí, ako aj riešením bežných technických problémov.
  Denné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Cisco CCNA II - Smerovanie v IP sieťach
  Školenie Cisco CCNA II - Smerovanie v IP sieťach so zameraním na technológie statického a dynamického smerovania v IP sieťach je určený administrátorom počítačových sietí postavených predovšetkým na smerovačoch firmy Cisco. Je vhodný aj ako časť prípravy na priemyselnú certifikačnú skúšku Cisco Certified Network Associate (CCNA). Absolvent kurzu získa nielen základné teoretické vedomosti o smerovaní paketov v IP sieťach. Nadobudne aj praktické zručnosti s konfiguráciou smerovačov a konkrétnych technológií v prostredí príkazového riadka operačného systému Cisco IOS.
  Denné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Cisco CCNA III - Prepínanie v LAN sieťach
  Školenie Cisco CCNA III - Prepínanie v LAN sieťach so zameraním na technológie prepínania v LAN sieťach je určený administrátorom počítačových sietí postavených predovšetkým na prepínačoch firmy Cisco. Je vhodný aj ako časť prípravy na priemyselnú certifikačnú skúšku Cisco Certified Network Associate (CCNA). Absolvent kurzu získa nielen základné teoretické vedomosti o prepínaní rámcov v LAN sieťach. Nadobudne aj praktické zručnosti s konfiguráciou prepínačov a konkrétnych technológií v prostredí príkazového riadka operačného systému Cisco IOS.
  Denné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Cisco - VOICE OVER IP
  Školenie Cisco - VOICE OVER IP je určený záujemcom o teoretické princípy fungovania technológií Voice over IP (VoIP) a budúcim administrátorom VoIP sietí. Absolvent kurzu Cisco VOICE OVER IP získa všeobecné vedomosti nielen o technológiách prenosu hlasu cez IP sieť, ale aj o fungovaní klasických telefónnych sietí. Okrem nadobudnutia prehľadu o telefónnych sieťach všeobecne, získa absolvent podrobnejšie znalosti o činnosti protokolov SIP (Session Initiation Protocol) a RTP (Real-time Transport Protocol)
  Denné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Cisco CCNA IV - Spájanie sietí
  Denné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • INTERCONNECTING CISCO NETWORKING DEVICES 1 (ICND1)
  Kurz INTERCONNECTING CISCO NETWORKING DEVICES 1 (ICND1) je určený administrátorom počítačových sietí postavených na smerovačoch a prepínačoch firmy Cisco. Je vhodný ako časť prípravy na priemyselnú certifikačnú skúšku CCENT (Cisco Certified Entry Networking Technician), resp. CCNA (Cisco Certified Network Associate). Absolvent kurzu získa základné teoretické vedomosti o smerovaní paketov a prepínaní rámcov v počítačových sieťach. Nadobudne najmä praktické zručnosti s konfiguráciou smerovačov, prepínačov a konkrétnych sieťových technológií v prostredí príkazového riadka operačného systému Cisco IOS.
  Denné (6 dní)> Pozrieť
 • INTERCONNECTING CISCO NETWORKING DEVICES 2 (ICND2)
  Kurz INTERCONNECTING CISCO NETWORKING DEVICES 2 (ICND2) je určený administrátorom počítačových sietí postavených na smerovačoch a prepínačoch firmy Cisco. Je vhodný ako časť prípravy na priemyselnú certifikačnú skúšku CCNA (Cisco Certified Network Associate). Absolvent kurzu získa základné teoretické vedomosti o smerovaní paketov a prepínaní rámcov v počítačových sieťach. Nadobudne najmä praktické zručnosti s konfiguráciou smerovačov, prepínačov a konkrétnych sieťových technológií v prostredí príkazového riadka operačného systému Cisco IOS.
  Denné (5 dní)Víkendové (5 dní)> Pozrieť

Kurzy fotografovania

Kategória školenia Kurzy fotografovania obsahuje tieto kurzy:

 • Základy fotografovania
  Kurz Fotografie pre začiatočníkov je určený fotografom amatérom, ktorí majú minimálne alebo základné vedomosti o fotografovaní. Na kurze sa naučíte, ako správne komponovať fotografiu, zachytiť zaujímavé snímky či už z dovolenky, rodinnej oslavy alebo zaujímavý portrét. Na kurz je potrebné mať vlastný fotoaparát, či už zrkadlovku, alebo kompaktný fotoaparát. Na kurze Vás naučíme technické znalosti ovládania vášho fotoaparátu tak, aby ste vedeli použiť nastavenia v rôznych svetelných podmienkach či v pohybe.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Fotografie pre pokročilých
  Kurz Fotografie pre pokročilých je určený pre pokročilejších fotografov, ktorí majú vedomosti o nastavení fotoaparátu a majú skúsenosť s rôznymi druhmi fotografie, no chcú si svoje vedomosti prehĺbiť. Na kurze sa budeme venovať pokročilejším nastaveniam fotoaparátu v rôznych podmienkach a tiež experimentálnej fotografii. Pre kurz pokročilejšej fotografie odporúčame vlastniť zrkadlovku.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť

Online marketing

Kategória školenia Online marketing obsahuje tieto kurzy:

 • Online marketing - základy
  Kurz je určený všetkým, ktorých láka svet online marketingu a chcú sa naučiť, ako spropagovať svoju firmu pomocou rôznych foriem reklamy na internete.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Online marketing - pokročilý
  Kurz je určený všetkým, ktorých láka svet online marketingu a chcú sa naučiť pokročilým nástrojom na propagáciu svojej firmu pomocou rôznych foriem reklamy na internete.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Tvorba podcastov
  Podcast (alebo krátky zvukový príspevok) sa stáva veľmi populárnym audio-médiom, ktoré nachádza uplatnenie jednak vo firmách ako komunikačné médium alebo aj v prípade budovania osobnej značky. Na tomto workshope si prejdeme všetky kroky,ktoré potrebujete splniť, aby ste mohli rozbehnúť svoj vlastný podcast.
  Večerné (1 deň)> Pozrieť
 • Marketing a komunikácia na sociálnych sieťach
  Marketing a komunikácia na sociálnych sieťach je pre firmy alebo osobné značky nevyhnutnou novodobou zručnosťou. Od toho, ako sa firma na sociálnych sieťach prezentuje, závisí jej úspech na trhu a popularita medzi jej zákazníkmi.
  Večerné (1 deň)> Pozrieť
 • Podnikateľské modely na internete
  Internet poskytuje nepreberné možnosti na podnikanie. Jeho obrovskou výhodou sú častokrát veľmi malé vstupné náklady a tak sa do podnikania na internete môže pustiť takmer ktokoľvek kto má odvahu, chuť a vytrvalosť. V tomto workshope si predstavíme niekoľko najpopulárnejších podnikateľských modelov.
  Večerné (1 deň)> Pozrieť
 • Manažér online marketingu
  Cieľom kurzu je naučiť a vysvetliť od základu prácu v online marketingu, spravovať firemné kontá a vytvárať pre ne všetky podklady určené na propagáciu produktov a služieb vášho podnikania v digitálnom prostredí.
  Denné (5 dní)> Pozrieť
 • Adobe Premiere pokročilý
  Cieľom kurzu je vysvetliť rôzne funkcie programu Adobe Premiere a používať ho už na vyššej úrovni a tým povýšiť kvalitu spracovania videí.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Ako podnikať na Amazone
  Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s tým, ako si založiť podnikanie na najväčšom internetovom predajnom portáli.
  Večerné (1 deň)> Pozrieť
 • Tvorba videí pre marketing na YouTube
  Cieľom kurzu je naučiť a vysvetliť od základu prácu v online marketingu na YouTube a vytvárať pre ne videá v programe Adobe Premiere určené na propagáciu vašich produktov a služieb.
  Denné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Ako si založiť eshop
  Cieľom kurzu je naučiť účastníkov, ako si založiť a prevádzkovať eshop, ktorý môže byť vaším prvým vstupom do sveta ecommerce. Na tomto workshope vám predstavíme základné elementy, ktoré treba zvážiť, keď chcete začať podnikať na internete s eshopom.
  Večerné (1 deň)> Pozrieť
 • Editácia a spracovanie audia a videa v Adobe Premiere Pro
  Kurz digitálne strihanie videa je určený pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú naučiť vytvárať si vlastné video z kamerových záberov či už domáceho prostredia, dovolenky, akcií alebo z firemných podujatí.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Tvorba médií pre marketing na sociálnych sieťach
  Cieľom kurzu je naučiť a vysvetliť od základu prácu v online marketingu a vytvárať pre ne vizuálne podklady určené na propagáciu produktov a služieb vášho podnikania.
  Denné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Úprava zvuku v programe Cubase
  Kurz je určený všetkým, ktorí sa chcú naučiť základy práce s programom Cubase, strihanie hudby pre piesne či reklamy.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • ADOBE AUDITION
  Absolvent kurzu ADOBE AUDITION bude ovládať prácu so zvukom pre ďalšie použitie, napríklad v programe Adobe After Effects, Sony Vegas a Sony DVD Architect. Porozumie digitalizácii - prevodu zvuku do digitálnej podoby a úprave zvukovej stopy do požadovaného výsledku.
  Denné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • SONY DVD architect
  Absolvent kurzu SONY DVD architect bude schopný vytvárať Menu DVD nosiča na profesionálnej úrovni. Naučí sa pracovať ako so zvukovou, tak aj obrazovou stopou a samotnou tvorbou korportívy k požadovanému žánru DVD nosiča s presnými rozmermi-rozlíšením pre požadovaný formát 4:3 a 16:9.
  Denné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • SEO - online ukážka zdarma
  Ste majiteľom webstránky, alebo by ste sa radi dozvedeli niečo o online marketingu? V krátkej ukážke načrieme do sveta online marketingu, vysvetlíme si základy online marketingu a jeho postavenie v marketingovom mixe. Vysvetlíme si, čo je SEO a vyvrátime mýty , ktoré sa k tejto téme viažu. Tento kurz Vám môže pomôcť pri získať základné vedomosti z optimalizácie webových stránok pre vyhľadávače a naučiť sa vyhnúť základným chybám a problémom. Súčasťou kurzu je diskusia.
  Denné (1 deň)Večerné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť

Manažérske kurzy

Kurzy pre asistentky

Kategória školenia Kurzy pre asistentky obsahuje tieto kurzy:

 • Akadémia pre asistentky
  Modulový tréningový program Akadémia pre asistentky Vám prináša 3 tréningové dni, počas ktorých získate komplexné profesionálne zručnosti nevyhnutné pre zvládnutie procesov na sekretariáte, v kancelárii, či ako podpora výkonných členov spoločnosti. Porozumiete spôsobom komunikácie, biznis protokolu, pravidlám správneho telefonovania a tiež sa naučíte jednať. Tento program je ideálnym zdrojom skúseností a zručností okamžite použiteľných v praxi. Pozn.: Modulový tréningový program obsahuje viacej tréningových dní, medzi ktorými je časový odstup. Uvedené termíny sú termínmi začiatku programu.Pre informácie o termínoch jednotlivých modulov programu nás prosím kontaktujte.
  Denné (3 dni)> Pozrieť
 • Úspech prichádza cez sekretariát
  Úspešná asistentka je vzácnosťou každej prosperujúcej firmy. Vytvára atmosféru medzi spolupracovníkmi a profesionálnym vystupovaním šíri imidž firmy medzi jej partnermi. Na tréningu Úspech prichádza cez sekretariát Vám pomôžeme spoznať svoje slabé a silné stránky v oblasti komunikácie, zlepšíte si celkovú sebaprezentáciu a precvičíte si dôležité pravidlá etikety.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Komunikačné zručnosti pre asistentky
  Viete „Who is Who“ vo vašej spoločnosti? A nemyslíme tým mieru seniority, alebo pracovné zaradenie. Ak sa to chcete dozvedieť, prídite na kurz pre asistentky , kde vám pomôžeme porozumieť najprv sebe, potom svojmu okoliu a na základe zisteného zvoliť správny prístup. Prostredníctvom jednoduchého typologického rozboru, lepšie porozumiete vlastným reakciám a poľahky sa zorientujete v potrebách svojho okolia. Povieme si o zákonitostiach medziľudskej komunikácie, ktorá je kľúčom k vytváraniu ústretovej a priateľskej pracovnej atmosféry. Pomôžeme vám nájsť správny prístup k nadriadeným, kolegom, návštevám či obchodným partnerom, čo povedie k želanému výsledku vašej práce. Znalosti biznis etikety vás bez problémov prevedú situáciami na vašom sekretariáte, bez toho aby ste museli váhať, ako sa v tej-ktorej situácii zachovať. Podčiarknú Vašu profesionalitu, čím okoliu poskytnete správnu vizitku o vás, i vašej spoločnosti.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Nekonfliktná asistentka
  Kurz Nekonfliktná asistentka je určený pre asistentky a asistentov vedúcich pracovníkov, ktorým ukážeme rozdielne typy komunikácie na pracovisku a možnosti predchádzania, resp. riešenia konfliktov.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Time a Stres management pre asistentky
  Môže byť asistentka pánom svojhu času? Ak vás zaujíma odpoveď na túto otázku, ste tu správne. Pozrieme sa na to, ako správne hospodáriť s časom, čomu sa venovať, ako zosúladiť potreby vlastné s potrebami okolia. Na problematiku času sa pozrieme z patričnej hĺbky i z nadhľadu. V druhej časti sa zamerame na stres v živote asisitenty. Ako ho eliminovať, no i zvládať. Dostanete praktické tipy na budovanie vlastnej odolnosti voči stresu, vyskúšate si vybrané relaxačné techniky.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť

Komunikačné zručnosti

Kategória školenia Komunikačné zručnosti obsahuje tieto kurzy:

 • Asertívna komunikácia v praxi
  Tréning asertívnej komunikácie je určený pre všetkých, ktorí pociťujú potrebu zlepšiť svoju odolnosť voči tlaku a dominancii iných, stáť si za svojimi názormi, či získať kontrolu v dôležitých situáciách. Ak chcete obmedziť riziká a neistotu, dať ľuďom vo vašom okolí správny obraz o svojej osobe a tiež vedome zlepšiť svoj zdravotný stav – znížením vnútorného konfliktu, stresu a frustrácie, máte možnosť sa to naučiť v bezpečnom prostredí, na tréningu, ktorého viac ako 70% tvorí nácvik modelových i reálnych situácií zo života účastníkov kurzu.
  Denné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Príprava na pracovný pohovor
  Kurz Príprava na pracovný pohovor je vhodnou prípravou pre uchádzačov o zamestnanie, študentov či absolventov, ako aj pre každého, kto plánuje zmenu zamestnania, chystá sa na pracovný pohovor a chce sa naň zodpovedne pripraviť.Účastníci kurzu sa naučia, ako efektívne komunikovať vo všetkých fázach pracovného pohovoru – pred pohovorom, počas neho a po ňom. Cieľom tohto kurzu je pripraviť účastníkov na rôzne typy pracovných pohovorov, naučiť ich, ako sa presadiť, odpovedať na otázky personalistu a akým chybám sa vyhnúť.
  Denné (1 deň)> Pozrieť
 • Asertívna komunikácia
  Kurz Asertívna komunikácia je súbor pravidiel k prejednávaniu vecných otázok, pri vecnom vzťahu k nim i k partnerovi. Nenásilne, vľúdne, ale otvorene a rozhodne sa pri nej vyslovia vlastné stanoviská a neskrýva sa dosiahnuť svoj cieľ. Tvorí základ vecného manažérskeho vyjednávania, obchodného jednania, riešenia problémov. A práve preto je aj tento kurz zameraný na sebapresadenie, sebaistotu, pozitívny prístup k povinnostiam a úspešnému zvládnutiu úloh, ako aj bezkonfliktnému jednaniu s problémovými ľuďmi.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Efektívna komunikácia
  Školenie Efektívna komunikácia je zameraný na rozvoj osobnostných charakteristík účastníkov a plánovanie rozvoja svojich zručností v komunikácii. Komunikácia je pri mnohých profesiách nesmierne dôležitá. Jej význam na pracovisku spočíva najmä v tom, že spoluvytvára vzťahy medzi jednotlivými pracovníkmi. Čo vlastne efektívna komunikácia znamená? V prvom rade znamená dokázať počúvať. Možno to na prvý pohľad znie paradoxne, ale len ten človek, ktorý je schopný pozorne počúvať, čo rozprávajú iní, bude neskôr vedieť správne reagovať. Je veľmi dôležité, aby ste dokázali rešpektovať názory iných aj napriek tomu, že sa nezhodujú s Vašimi.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Vyjednávacie zručnosti I.
  Školenie Vyjednávacie zručnosti I. je určené všetkým, ktorí majú obavy, či pri vyjednávaní obstoja, obávajú sa manipulácie alebo rýchlo prepadajú stresu, tréme, nátlaku. Spoznanie protistrany im môže pomôcť získať istotu a nájsť spôsob, ako obstáť pred nátlakom a manipuláciou. Každý rozhovor so zámerom niečo získať, ale aj rozhovor, ku ktorému sme vyzvaní z neznámych dôvodov, predstavuje viac či menej typické vyjednávanie. Vyjednávame v práci, v rodine, v záujmových skupinách… Program je vhodnou súčasťou vzdelávania Vyjednávacie zručnosti II., preto je vhodné aj pre manažérov, riadiacich pracovníkov, marketingových pracovníkov a obchodníkov, korporátnych vyjednávačov, pracovníkov štátnej a verejnej správy, pracovníkov prvého kontaktu s klientmi – verejnosťou. Pre hovorcov, zástupcov odborov alebo neziskových organizácií. Tento seminár nie je určený pre policajných a krízových vyjednávačov!
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Vyjednávacie zručnosti II.
  Školenie Vyjednávacie zručnosti II. je určené manažérom, riadiacim pracovníkom, marketingovým pracovníkom a obchodníkom, korporátnym vyjednávačom, pracovníkom štátnej a verejnej správy, pracovníkom prvého kontaktu s klientmi – verejnosťou. Ďalej pre hovorcov, zástupcov odborov alebo neziskových organizácií, ale aj pre všetkých, ktorých problematika zaujíma.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Akadémia komunikácie
  Modulové školenie Akadémia komunikácie je zamerané na rozvoj kľúčových komunikačných a interpersonálnych schopností. Poskytne Vám nástroje pre budovanie a udržanie pozitívnych a produktívnych vzťahov na pracovisku a zvýšenie efektivity tímovej spolupráce. Rozvinuté komunikačné a medziľudské zručnosti vytvárajú rozdiel medzi priemerným zamestnancom excelentným členom tímu. Na akadémii komunikácie absolvujete počas 3 dní 3 moduly komunikačných tréningov. Pozn.: Modulový tréningový program obsahuje viacej tréningových dní, medzi ktorými je časový odstup. Uvedené termíny sú termínmi začiatku programu. Pre informácie o termínoch jednotlivých modulov programu nás prosím kontaktujte.
  Denné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Profesionálna telefonická a e-mailová komunikácia I.
  Školenie Profesionálna telefonická a e-mailová komunikácia I. v prostredí komunikačných médií je určený pre manažérov, obchodníkov, operátorov, marketingových pracovníkov, asistentov , skrátka pre všetkých, ktorí pri svojej práci využívajú telefón a e-mail.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Profesionálna telefonická a e-mailová komunikácia II.
  Kurz Profesionálna telefonická a e-mailová komunikácia II. je zameraný na profesionálne zvládnutie situácií pri komunikovaní prostredníctvom telefónu a e-mailu. Po absolvovaní tréningu budete schopní zhodnotiť ciele a prínosy Vašej telefonickej a e-mailovej komunikácie. Získate sebaistotu pri telefonovaní a širokú paletu fráz a nástrojov na aktívne riadenie rozhovoru. Naučíte sa prispôsobiť svoj štýl komunikácie Vášmu partnerovi a zabezpečíte si úspech pri každodennej a obchodnej komunikácií.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Call Centrum - Komunikačné zručnosti
  Školenie "Call Centrum - Komunikačné zručnosti" je určené pre pracovníkov call centier, obchodníkov a všetkých, ktorí pri svojej práci využívajú telefón ako hlavný nástroj kontaktu s klientom. Témy školenia poskytujú jasný a zrozumiteľný úvod do praktického používania vyspelých komunikačných techník, ktoré sú zamerané predovšetkým na verbálnu komunikáciu. Účastníci si vyskúšajú techniky, ktoré môžu mnohonásobne zvýšiť dopad a efektivitu ich rozhovorov s klientmi a zároveň ich budú môcť používať okamžite. Pri tréningu sa využívajú prvky a postupy neuro-lingvistického programovania, ktoré v oblasti komunikačných techník predstavuje jednu z najúčinnejších metód sebareflexie a zdokonaľovania vlastného potenciálu.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Riešenie konfliktných situácií
  Konflikt je taká zrážka, pri ktorej vidíme konfrontáciu požiadaviek, úmyslov, túžob, snáh, záujmov, potrieb, názorov a hodnôt. K zápasu, zrážke dochádza vtedy, keď správanie jedného zo zúčastnených bráni druhej osobe uplatnenie si svojich požiadaviek, alebo ich hodnotová orientácia je značne odlišná. Tento seminár je zameraný na získanie poznatkov a zručností potrebných na uspešné riešenie konfliktov a stresových situácií v praxi.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Business komunikácia v praxi
  Denné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť

Obchodné školenia

Kategória školenia Obchodné školenia obsahuje tieto kurzy:

 • Osobitné finančné vzdelávanie pre sektor poistenia a zaistenia
  Seminár Osobitné finančné vzdelávanie pre sektor poistenia a zaistenia - stredný stupeň je vhodný pre všetkých sprostredkovateľov finančného trhu, zamestnancov poisťovní i finančných inštitúcií v Sektore poistenia a zaistenia, ako aj pre všetkých, ktorí pri svojej práci potrebujú objasniť danú problematiku. Osnovy kurzu sú zostavené v súlade s vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 600/2009 Z.z. o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo a v súlade s Odporúčaním Útvaru dohľadu nad finačným trhom Národnej banky Slovenska z 18. marca 2010 č. 1/2010.
  Denné (2 dni)> Pozrieť
 • Profesionálny nákupca
  Tréning Profesionálny nákupca je určený pracovníkom nákupných oddelení, samostatným nákupcom a pracovníkom, ktorí sú poverení akýmkoľvek nákupom.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Praktické obchodné zručnosti - Váš úspech u zákazníka
  Školenie Praktické obchodné zručnosti - Váš úspech u zákazníka zahŕňa všetky podstatné kroky obchodného jednania, ktoré v reálnej situácii často prebiehajú behom dlhšieho časového intervalu.Predávame nielen konkrétny produkt, ale tiež vlastne nápady, projekty, sami seba. Ponuka je veľká a predáva každý! Otázkou je, ako predávať, aby tí druhí kúpili. Nestačí len prezentovať svoj produkt. Musíme byť schopní klásť otázky, analyzovať ich, vytvoriť konkrétne riešenie, uvedomiť si kto je náš klient - osoba, ktorá rozhoduje. Dnes už nestačí len tvrdiť, že naša firma či produkty sú tie najlepšie.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Obchodník a pracovník prvého kontaktu
  Školenie Obchodník a pracovník prvého kontaktu je určený predavačom a pracovníkom v maloobchode, zamestnancom prvého kontaktu v službách a všetkým, ktorí sa venujú obsluhe klientov.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Akadémia obchodu a predaja
  Absolvovaním 3-dňového školenia Akadémia obchodu a predaja získate ucelený prehľad o formálnej, ale aj obsahovej stránke obchodných rozhovorov. Zistíte, čo je dôležité v konkrétnej etape obchodného rozhovoru a porozumiete princípom rozhodovania zákazníka. Natrénujete si komunikačné nástroje vedenia obchodných rozhovorov a prezentácie a získate praktické zručnosti v zvládaní kritických situácií, ktoré počas obchodných rozhovorov môžu nastať. Pozn.: Modulový tréningový program obsahuje viacej tréningových dní, medzi ktorými je časový odstup. Uvedené termíny sú termínmi začiatku programu. Pre informácie o termínoch jednotlivých modulov programu nás prosím kontaktujte.
  Denné (3 dni)Víkendové (3 dni)> Pozrieť
 • Cross-selling a Up-selling
  Kurz Cross-selling a Up-selling je určený pre všetkých, ktorí sa zaoberajú predajom, či už ide o drobný predaj alebo veľké predajné stratégie. Pre tých, ktorí nie sú spokojní s výsledkami predaja a cítia, že ich podnikanie má rezervy. Pre podnikateľov so širokým spektrom ponúkaných tovarov. Pre tých, ktorí bojujú s krízou a hľadajú každú možnosť ako svoje podnikanie zefektívniť.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • GDPR pre malé a stredné firmy
  Téma GDPR je rozsiahla a na to, aby ju firma úspešne uviedla do praxe, je potrebný individuálny prístup.Preto je žiadúce, aby sa každý podnikateľ, ktorý spracováva osobné údaje alebo prichádza s nimi do styku, naozaj venoval téme GDPR. Prednášajúci je skúsený človek z praxe, ktorý Vám ujasní danú problematiku, a taktiež sa môžete tešiť na individuálny prístup.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť

Prezentačné zručnosti

Kategória školenia Prezentačné zručnosti obsahuje tieto kurzy:

 • Prezentačné zručnosti
  Cieľom kurzu Prezentačné zručnosti je naučiť Vás, ako pripravíte prezentáciu pre konkrétnu situáciu, ako čo najefektívnejšie odovzdáte informácie a predovšetkým ako zlepšíte svoje prezentačné schopnosti. Získate niekoľko užitočných tipov a nástrojov na aktívne riadenie pozornosti publika, riešenie krízových situácii pre prezentovaní a tiež diskusii.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Tréning trénerov
  Kurz je určený všetkým záujemcom o rozvoj základných lektorských zručností, prípadne lektorom s malými alebo žiadnymi skúsenosťami.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Profesionálna prezentácia od A po Z
  Prakticky ladený tréning s minimom teórie a maximom praktických aktivít pre všetkých, ktorí napriek tomu, že už majú skúsenosti s tvorbou prezentácie i prezentovaním samotným, chcú naďalej skvalitňovať svoju kompetentnosť v tejto oblasti. Ide o fúziu soft-skillového a hard-skillového školenia. V prvej časti (Soft-Skills) sa naučíte vytvoriť a odprezentovať obsah prezentácie tak, aby ste svoje publikum, zaujali, presvedčili a to pochopením fungovania ľudskej psychiky. V druhej časti (Hard-Skills) prostredníctvom poznania a využitia možností programu power-point vytvoríte vizuálne presvedčivú prezentáciu, ktorá dokonale podporí váš prejav a zaručí vám želaný výsledok vášho úsilia.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Tréning prezentačných zručností
  Prvoradým cieľom školenia Tréning prezentačných zručností je poskytnúť Vám podrobný prehľad o procese prípravy a nácvik prednesu prezentácie s dôrazom na jeho najdôležitejšie princípy. Výsledkom tréningu je predovšetkým Vaša schopnosť prípraviť a realizovať úspešné prejavy pred publikom alebo obchodným partnerom. Dôležitým prínosom aktivity je aj Vaša lepšia vyrovnanosť so stresom a trémou počas vystúpení pred publikom. Tréning obsahuje 60% praktických aktivít. V druhom dni tréningu sa zameriavame prevažne na prezentovanie účastníkov so spätnou väzbou od lektora.
  Denné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Interný lektor/tréner
  Seminár Interný lektor/tréner je určený budúcim, alebo už pôsobiacim lektorom, školiteľom, trénerom a všetkým, ktorí sú poverení organizovaním alebo vedením vzdelávacích aktivít pre zamestnávateľa. Objasníme Vám princípy prípravy, realizácie a vyhodnotenia vzdelávacích akcii, prístupy k ich riešeniu a organizácií. Silným výstupom pre Vás bude priama skúsenosť s vedením školenia, ktoré si vyskúšate priamo a pod dozorom skúseného lektora s dlhoročnou praxou. Pre absolvovanie tréningu nie je potrebné pedagogické vzdelanie a po jeho absolvovaní obdržíte certifikát.
  Denné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť

Manažérske kurzy

Kategória školenia Manažérske kurzy obsahuje tieto kurzy:

 • Time a Stres manažment
  Riadenie svojho času , plánovanie a prioritizácia úloh počas dňa už dávno prekračuje rámec bežného “time-manažmentu”. Spája sa a súvisí s množstvom ďalších výziev z rôznych oblastí nášho života, práce, okolia. Prinášame Vám preto spojenie dvoch najsilnejších oblastí riadenia Vašich vnútorných faktorov: času a stresu. Kurz Time a Stres manažment sa pre Vás stane úvodom a praktickým nácvikom základných techník pre aktívne sebariadenie: Self – manažment.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Leadership II. – Emocionálna inteligencia leadra
  Program je určený manažérom rôznych úrovní riadenia, ktorí chcú skvalitňovať a zvyšovať svoj rozvoj a tiež rozvoj svojich podriadených i celých pracovných tímov. Riadiacim pracovníkom, ktorí si uvedomujú, že odborné kompetencie, nie sú všemocné. Mnohokrát náš úspech záleží, od toho, ako dokážeme pracovať s pocitmi vlastnými a ako si uvedomujeme pôsobenie našich činov na pocity našich kolegov, či podriadených. Tréningový program ponúka odporúčania tým, ktorí chcú skvalitňovaním svojich odborných i ľudských kompetencií dosiahnuť svoje ciele, dostať sa na vrchol a hlavne sa tam udržať
  Denné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Time management a produktivita
  Budete vedieť, kde máte šancu ušetriť nejaký čas, a tým sa postupne prepracovať k efektívnejšiemu vynakladaniu zdrojov, ktoré máte k dispozícii - energiu, čas aj peniaze.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Základné manažérske zručnosti
  Kurz je vhodný pre všetkých vedúcich pracovníkov, ktorí si chcú osvojiť najdôležitejšie manažérske zručnosti a stať sa tak úspešnejším vďaka svojmu osobnému rozvoju.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Koučing a mentoring
  Kurz je určený pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť viesť koučingové rozhovory a mentoringové sedenia.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Manažment zmeny
  Predstaviť základné pojmy a definície týkajúce sa riadenia zmien v organizáciách. Predstaviť techniky využívané pri plánovaní zmien. Poskytnúť poznatky z psychológie, ktoré napomáhajú pri efektívnom a úspešnom riadení zmeny.
  Denné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Riadenie výkonnosti – efektívne reporty a dashboardy (Ako správne zobrazovať dáta?)
  Zoznámiť sa s teoretickými princípmi grafickej komunikácie informácií a praktickým využitím kognitívnej psychológie pri riadení výkonu zamestnancov. Poskytnúť vysvetlenie a rozbor rozloženia informácií v internej pracovnej komunikácii a komunikácii so zákazníkmi. Praktickým spôsobom naučiť tvorbu štatistických reportov, dashboardov a iných vhodných grafických prvkov pre rôzne typy informácií pre užívateľov informácií.
  Denné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Lean Six Sigma – Yellow Belt (procesný manažment)
  Predstaviť základné pojmy a definície procesného riadenia. Stanovenie rozdielov medzi funkčným a procesným riadením. Vysvetliť zásady uplatňovania procesného riadenia z pohľadu psychológie práce. Poskytnúť základné nástroje na problémy prechodu z funkčného riadenia k procesnému. Úloha personálneho oddelenia a psychológa v procesnom riadení.
  Denné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Tvorba a rozvoj tímov
  Predstaviť teoretické základy riadenia pracovných tímov a pochopiť rozdiely v riadení pri skupinách a tímoch. Naučiť využívať psychologickú diagnostiku v rôznych fázach vývinu pracovného tímu. Poukázať na možnosti spolupráce psychológa pri riadení tímu a využitia zdrojov psychológie v organizáciách.
  Denné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • CLICK PLEASE – HR WORDING (Ako kreatívne inzerovať?)
  Naučte sa ovládať základné nástroje personálneho marketingu vzťahujúce sa k organizácii alebo k jednotlivcovi a budú schopní ich použiť v praxi.
  Denné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • E-MOTIONAL ANATOMY / Emočná anatómia v koučingovom procese
  Cieľom tréningu je vysvetliť proces využívania tela pri koučingu. Spoznáme základné možnosti práce s telom a teórie pomáhajúce nám rozvíjať vnímanie seba i klienta. Vďaka pohybu klienti objavujú vlastné hranice a prekonávajú ich. Na pohybovej terapii klientov motivuje najmä rozvoj vlastných zručností a schopností. Zároveň v spojení s odborným koučingom dochádza aj k búraniu vlastných mentálnych bariér.
  Denné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Behaviorálne interview
  Vysvetliť a ozrejmiť spôsoby práce so zamestnancami pri hodnotení v procese náboru. Praktické ozrejmenie významu kompetenčného modelu a jeho uplatnenia pri kladení behaviorálnych otázok. Ukázať aktuálne postupy a nástroje personálneho náboru, ktoré sú uplatňované v praxi.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • LinkedIn – budovanie osobného brandu
  Školenie pomôže zvýšiť návštevnosť profilu a osobnú efektívnosť pri hľadaní vhodných kandidátov. Pomôže pri zvýraznení na sociálnej sieti a vysvetlí spôsob budovania vlastnej reputácie na pracovnom trhu.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Kompetenčný model – základ hodnotenia a rozvoja personálu
  Školenie pomôže skvalitniť aktivity riadenia ľudských zdrojov. Ozrejmí význam kompetenčného modelu v praxi a jeho prepojenie na rozvoj a hodnotenie pracovníkov. Pomôže účastníkom vytvoriť vo vlastnej organizácii ucelený systém riadenia ľudských zdrojov.
  Denné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Projektový manažment
  Kurz je určený všetkým osobám, ktoré majú cieľ získať prehľad alebo rozšíriť si kvalifikáciu v oblasti projektového riadenia. Cieľom je získať prehľad o metódach, prostriedkoch, úlohách riadenia a organizácie pri realizácii projektov.
  Denné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Základy agilného riadenia
  Kurz Vám objasní základy agilného riadenia a spôsobu práce. Ozrejmí pracovnú formu Scrum a jednotlivé role v pracovnom tíme tohto typu. Povedie Vás základnými témami a pojmami Scrum a vysvetlí proces agilného plánovania zmien a projektového riadenia procesov.
  Denné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • LEAN MANAGEMENT – prvé praktické kroky
  Kurz je určený všetkým, ktorí sa rozhodli, alebo stoja pred výzvou zaviesť vo svojej organizácií princípy LEAN MANAŽMENTU, potrebujú sa dozvedieť o čo vlastne ide, alebo všeobecne hľadajú prístupy ako zefektívniť svoju prácu. LEAN MANAŽMENT nie je jediný spôsob ako vybudovať perspektívnu prosperujúcu organizáciu, nie je jednoduchý a často býva v rozpore s kultúrnym vnímaním pracovnej reality v našich podmienkach. Čo sa mu však nedá uprieť je jeho logika, funkčnosť a inšpiratívny potenciál. Jednoducho, aj keby ste hneď neuspeli, pomôže vám vnímať vašu organizáciu novou optikou, objavíte rezervy i cesty, kam sa pohnúť ďalej. Tento kurz nie je platformou pre konzultovanie úzkeho, konkrétneho aplikovania LEAN MANAŽMENTU v organizácii, ktorá má postupy predpísané organizačnou jednotkou vyššieho stupňa a musí sa im podriadiť. Nie je ani platformou diskusií pre pokročilých praktikov, ktorí chcú riešiť špecializované úlohy spojené s riadením LEAN MANAŽMENTU. Lektor preberie a rozdiskutuje v jednotlivých bodoch osnovy kurzu všetko potrebné, aby ste získali prehľad: O čo ide? Kde ste dnes? Kde môžete byť zajtra? Ako na to? Čo môže spôsobovať problémy? Ako sa s nimi vysporiadate? Ako začať?
  Denné (1 deň)> Pozrieť
 • Tímová práca - vedenie ľudí v tíme
  Cieľom školenia Tímová práca - vedenie ľudí v tíme je oboznámiť účastníkov s rôznymi faktormi, ktoré ovplyvňujú efektivitu tímu, umožniť pozrieť sa na seba ako na vedúceho tímu, porovnať svoje predpoklady a požiadavky na efektívneho vedúceho tímu, identifikácia možností rozvoja príslušných zručností.
  Denné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Akadémia Seba-riadenia: Self manažment
  Školenie Akadémia Seba-riadenia: Self manažment je súbor procesov a nástrojov riadenia vlastných vnútorných zdrojov, ktorý Vám umožní dosahovať Vaše ciele. Súvisí a narába predovšetkým s nastavením cieľov, rozhodovaním, plánovaním, seba-vyhodnocovaním a sebarozvojom. V priebehu 2 dní (modulov) sa naučíte ako efektívne plánovať svoj čas a zdroje, ako sledovať a kontrolovať dosahovanie svojich cieľov a aktívne pracovať so svojou psychickou energiou. Osvojíte si prístupy asertívneho správania a rozhodovania, ktoré bude znásobovať silu Vašich rozhodnutí. Pozn.: Modulový tréningový program obsahuje viacej tréningových dní, medzi ktorými je časový odstup. Uvedené termíny sú termínmi začiatku programu. Pre informácie o termínoch jednotlivých modulov programu nás prosím kontaktujte.
  Denné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Time, Stres management a prokrastinácia
  Kurz je určený ľuďom, ktorí sa chcú naučiť efektívne narábať so svojím časom, či už v pracovnom alebo súkromnom živote. Naučíte sa plánovať svoje aktivity, predchádzať stresovým situáciám a pozrieme sa aj na prokrastináciu, ktorá Vás brzdí v tom, aby ste podávali lepšie výkony a nemárnili svoj drahocenný čas.
  Denné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • 5 x Prečo a hľadanie koreňovej príčiny
  Metóda 5 x Prečo je založená na princípe príčiny a následku. Využíva sa na odhalenie problémov prostredníctvom kladenia otázok a hľadania odpovedí. Cieľom a samotnou podstatou metódy 5 x Prečo je nájdenie koreňovej príčiny, čo následne vedie k správnemu riešeniu problému.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Motivácia a odmeňovanie pracovníkov
  Školenie Motivácia pracovníkov a systémy odmeňovania je zameraný na podporu zručnosti koučov tak, aby dokázali lepšie motivovať a tým aj ovplyvňovať a dlhodobejšie udržiavať vysoký a kvalitný výkon spolupracovníkov. Každý účastník dostane pracovný zošit v rozsahu cca 30 strán k témam tréningu.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Leadership training
  Leadership tréning je určený manažérom na všetkých stupňoch riadenia. Jeho cieľom je osvojenie si techník a nástrojov, ktoré leader uplatňuje v praxi. Naučí vás ovplyvňovať nielen pracovné výsledky, ale aj zamestnancov, zachovávať si neinštruktívny spôsob vedenia ľudí, nehodnotiaci neutrálny postoj a emočnú rovnováhu pri riešení pracovných problémov, vytyčovať dosiahnuteľné ciele, motivovať, podporovať a delegovať. Kurz vedie certifikovaná koučka, členka Slovenskej asociácie (SAKO) a mediátorka MS SR.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Hodnotenie a riadenie pracovného výkonu
  Tréning Hodnotenie a riadenie pracovného výkonu je určený personálnym manažérom, špecialistom z oblasti riadenia ľudských zdrojov a manažérom zodpovedným za výber a riadenie ľudí.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Koučovacie zručnosti manažéra
  Školenie Koučovacie zručnosti manažéra je určené manažérom rôznych úrovní riadenia, ktorí chcú skvalitniť nielen manažérsku komunikáciu, ale i zvýšiť rozvoj a výkonnosť tímu. Oboznámia sa s technikami a metódami koučingu a osvoja si koučovací prístup pri motivácii podriadených. Uvedomia si osobný potenciál a dopomôžu nielen sebe, ale i podriadeným vo svojom tíme efektívne ho rozvinúť. Dokážu lepšie pochopiť schopnosti svojich podriadených a efektívnejšie využiť ich potenciál k inováciám a nápadom, či realizácii projektov a vízií. Kurz vedie certifikovaná koučka, členka Slovenskej asociácie (SAKO) a mediátorka MS SR.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Komunikácia manažéra v organizácii
  Školenie Komunikácia manažéra v organizácii sa zameriava na osvojenie si a využívanie komunikačných zručností v organizáciách a je určené pre manažérov na rôznych úrovniach riadenia. Vychádza z teoretických aspektov komunikácie - ich pochopenie a nácvik v modelových situáciách je základným pilierom v zvládnutí interpersonálnej komunikácie v pracovnom prostredí. Osvojenie si komunikačných zručností prispieva k úspešnému manažérskemu vyjednávaniu, či riešeniu zdanlivo neriešiteľných konfliktných situácii. Komunikácia je prostriedkom, ktorý spája ľudí v organizácii na ceste k dosiahnutiu ich cieľov, vízií, či naplneniu misie. Kurz vedie certifikovaná koučka, členka Slovenskej asociácie (SAKO) a mediátorka MS SR.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Výber zamestnancov
  Školenie Výber zamestnancov je určený predovšetkým personálnym manažérom, špecialistom z oblasti riadenia ľudských zdrojov a manažérom zodpovedným za výber a riadenie ľudí.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Business analýza - základy
  Často jednou z najhlavnejších príčin zlyhania IT projektov je nízka úroveň špecifikácie požiadaviek. Podľa projektových štatistík až 56 % chýb v projektoch má pôvod vo fáze definovania požiadaviek a dokončené projekty ponúkajú len 52 % navrhovanej funkcionality. Aj preto dnes správne porozumieť roli business analytika je veľmi dôležité a žiadané. Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa chcú zoznámiť so základmi business analýzy a funkciami, príspevkami a vplyvom business analytika v organizácii. Na tomto kurze sa zoznámite s procesom business analýzy aplikovaného v rámci projektov, ako aj jeho pred-projektovými aktivitami. Dozviete sa, ako business analytik podporuje projekt počas jeho celého životného cyklu. Absolventi kurzu budú detailne rozumieť charakteristike role business analytika a jednotlivým komponentom, ktoré tvoria profesiu business analýzy. Začínajúci analytici získajú robustný pracovný slovník, ktorý im poskytne efektívnu komunikáciu na projektoch.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Riadenie vzťahov so zákazníkmi
  Školenie Riadenie vzťahov so zákazníkmi je určene obchodným manažérom a reprezentantom, ktorí majú zvládnuté základné obchodné zručnosti a tiež obchodníkom, ktorí vedia, že udržať si zákazníka je ľahšie ako ho získať.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Konštruktívne riešenie problémov a zvládanie konfliktov
  Tréning Konštruktívne riešenie problémov a zvládanie konfliktov je určený organizáciám, v ktorých pretrvávajú konflikty alebo riešenie sporov nie je účinné a ktoré majú záujem riešiť problémy konštruktívnou a produktívnou cestou. Cieľom tréningu je osvojenie si zručností pri riešení osobných a pracovných problémov. Pochopením vzniku konfliktov je možné dospieť k zmene postoja k nim. Kurz vedie certifikovaná koučka členka Slovenskej asociácie (SAKO) a mediátorka MS SR.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Riadenie firemnej kultúry
  Školenie Riadenie firemnej kultúry Vám ukáže nástroje vnútrofiremnej komunikácie vhodné pre rôzne úrovne riadenia a vplyv vnútrofiremnej komunikácie na výkonnosť pracovníkov.
  Denné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Vedenie hodnotiacich rozhovorov
  Školenie Vedenie hodnotiacich rozhovorov je zameraný na prípravu vedúcich pracovníkov, ktorí sú v pozícii hodnotiteľa a na vykonanie hodnotenia svojich spolupracovníkov v zmysle platných predpisov firmy. Cieľom je tiež zefektívniť manažérsku zručnosť a viesť hodnotiaci pohovor ako personálny nástroj motivácie pracovníkov. Každý účastník dostane pracovný zošit v rozsahu cca 30 strán k témam tréningu.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Strategické riadenie I. - Ako zvoliť správnu stratégiu pre našu firmu?
  Kurz Strategické riadenie I. je určené všetkým, ktorí sa potrebujú oboznámiť so základnými pojmami v oblasti organizačných stratégií a plánovania implementácie stratégie.Tým, ktorí potrebujú nadobudnúť teoretické poznatky i inšpirácie zo skúseností z praxe – predstaviť typy organizačných stratégií. Priblížiť metodický systémový prístup k určeniu efektívnej stratégie. Precvičiť prístup k definovaniu vhodnej stratégie a tvorby plánu jej implementácie.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Strategické riadenie II.
  Kurz Strategické riadenie II. je určené tým, ktorí sa potrebujú oboznámiť so základnými pojmami v oblasti zmien. Priblížiť si metodický systémový prístup k manažovaniu zmien. Precvičiť uvedený prístup pri riadení zmeny. Uvedomiť si ľudský aspekt pri riadení zmeny. Spoznať typy organizačných kultúr a ich vhodnosť pre realizáciu zmien.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Tímová synergia a spolupráca
  Kurz je určený vedúcim oddelení, manažérom, ale aj celým tímom, ktoré chcú lepšie porozumieť fungovaniu a princípom úspešnej komunikácie vo firme či na oddelení.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Riadenie procesu zmien v organizácii
  Školenie Riadenie procesu zmien v organizácii je zameraný na objasnenie oblasti riadenia organizácie v zložitých podmienkach trhového prostredia a pomôže účastníkom pochopiť systémový prístup k zmenám a riadenie procesu zmeny. Každý účastník dostane pracovný zošit v rozsahu cca 30 strán k témam tréningu.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť

Registratúra

Kategória školenia Registratúra obsahuje tieto kurzy:

 • Správa registratúry
  Seminár Správa registratúry je určený všetkým, ktorí pochopili dôležitosť budovania vlastného informačného systému a potrebu odbornej a kvalitnej starostlivosti o dokumenty. Je určený najmä asistentkám, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, sekretárkam, správcom registratúry, archivárom, zamestnancom hospodárskych správ, ako aj ďalším odborným zamestnancom. Riadna správa dokumentov je podmienkou zavedenia ISO 9001, ako aj ďalších medzinárodných noriem. Odborný garant: Mgr. Mária MRIŽOVÁ, PhD., Dr. Mária Munková, Mgr. Daniel Kurucár.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť

Rozvoj osobnosti

Kategória školenia Rozvoj osobnosti obsahuje tieto kurzy:

 • Sebariadenie
  Cieľom kurzu je sprostredkovať účastníkom najmodernejšie poznatky, triky a postupy ako zvládnuť umenie self managementu a uchopiť pevne do vlastných rúk vlastný sebarozvoj vo všetkých kľúčových oblastiach nášho života.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Sebamotivácia a sebakoučing
  Cieľom tohto kurzu je objaviť Vaše kľúčové hodnoty a motívy a naučiť sa využívať ich na zlepšenie života v rôznych oblastiach. Hodnotu máme všetci, otázka je, či su ju aj uvedomujeme a či ju dokážeme oceniť. Ak my nedokážeme oceniť svoju hodnotu, ako ju môže oceniť naše okolie? Všetci občas strácame vnútornú motiváciu. Ako ju znovu naštartovať a ako znovu obnoviť chuť k naplneniu svojim cieľov? Vieme si poradiť aj sami alebo potrebujeme pomoc zvonka? Vysoko efektívnymi koučovacími technikami, ktoré sa na kurze naučíte, budete vedieť zlepšiť svoj život v osobnej i pracovnej oblasti.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Ako lepšie porozumieť sebe i ľuďom vo svojom okolí
  Na workshop je vítaný každý, kto pracuje s ľuďmi, kto chce porozumieť sebe, svojim reakciám a činom, pre koho je dôležité porozumieť ľuďom vo svojom okolí, zmeniť svoje subjektívne vnímanie kolegu, nadriadeného, partnera, ... , na objektívne. Každý,kto chce obmedziť nedorozumenia, konflikty, eliminovať stres, zjednodušiť vzťahy a prispieť k vzájomnému pochopeniu sa. Jednoducho, aby sa nám i s nami žilo krajšie.
  Večerné (1 deň)> Pozrieť
 • Workshop Tvárovej jógy
  Tvárová jóga pre omladenie, a tiež získanie harmónie medzi dušou a telom, veď korene tejto výnimočnej metódy nájdeme v jóge i Ajurvéde! Cvičenie s dôrazom na správne držanie tela i dýchanie. Spojíme jednotlivé cviky do väčších celkov – čím sa zabezpečí účinné zapojenie viacerých svalových skupín naraz, variácie cvikov z pôvodnej metódy i nové, cviky očnej jógy, akupresúrne i ľahké masážne techniky a to všetko s ľahkosťou a humorom. Pre všetkých so záujmom o tvárovú jógu, absolventov kurzov i úplných začiatočníkov bez rozdielu veku, všetci sú vítaní.
  Večerné (1 deň)> Pozrieť
 • KREATIVITA - nová chuť do života
  Rutinu už zvládate, prebuďte v sebe kreativitu! Kreativita nie je nadanie, či dar, je to zručnosť. Zručnosť, ktorá spolu s emocionálnou inteligenciou je najžiadanejšou vlastnosťou na trhu práce pre 21. storočie. A preto, keď už dlho ideme na autopilota, valcuje nás rutina, ktorá má mimochodom v našich životoch tiež svoje miesto, je načase vrátiť sa v čase a vedome ju rozvíjať. Kreatívni ľudia aktívne vyhľadávajú vzory a neskôr sa nimi i stávajú, skúmajú, hodnotia predsudky, podporujú aj svoje okolie v tejto činnosti, dovolia sebe i iným robiť chyby a poučiť sa z nich, prijímajú rozumné riziko a dokážu k tomu povzbudiť aj ostatných, vyhľadávajú pre seba i svoje okolie nové výzvy, úlohy, aktívne definujú i redefinujú problémy, vyhľadávajú odmenu i sami odmeňujú, tolerujú nejednoznačnosť, uvedomujú si reálne prekážky, ktoré musia prekonať, sú ochotní rásť a rozvíjať sa
  Večerné (1 deň)> Pozrieť

Kurzy účtovníctva

Kurzy účtovníctva

Kategória školenia Kurzy účtovníctva obsahuje tieto kurzy:

 • Účtovná závierka
  Seminár je určený podnikateľom, manažérom, začínajúcim účtovníkom, majiteľom firiem s cieľom vysvetliť vzťah bežného účtovníctva na podstatu, obsah a štruktúru jednotlivých súčastí účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve /súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky/ a fungovanie dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Daňové priznanie k dani z príjmov PO
  Seminár je určený účtovníkom, konateľom, podnikateľom, majiteľom firiem s cieľom zostaviť daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb na základe praktického príkladu.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Daňové priznanie k dani z príjmov FO
  Seminár je určený účtovníkom, konateľom, podnikateľom, majiteľom firiem s cieľom zostaviť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb na základe praktického príkladu, vyplniť DP typu A aj typu B.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť

Prihlásenie

Zasielanie noviniek

Video z kurzu

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Pečať finančnej stability

Pečať finančnej stability