Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave
02/55 410 308

Hodnotenia kurzov

Kurz Akadémia komunikácie

Kurz Akadémia komunikácie

Modulové školenie Akadémia komunikácie je zamerané na rozvoj kľúčových komunikačných a interpersonálnych schopností. Poskytne Vám nástroje pre budovanie a udržanie pozitívnych a produktívnych vzťahov na pracovisku a zvýšenie efektivity tímovej spolupráce. Rozvinuté komunikačné a medziľudské zručnosti vytvárajú rozdiel medzi priemerným zamestnancom excelentným členom tímu. Na akadémii komunikácie absolvujete počas 3 dní 3 moduly komunikačných tréningov. Pozn.: Modulový tréningový program obsahuje viacej tréningových dní, medzi ktorými je časový odstup. Uvedené termíny sú termínmi začiatku programu. Pre informácie o termínoch jednotlivých modulov programu nás prosím kontaktujte.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Akadémia komunikácie
Denné kurzy (3 dni): 9:00 - 15:00
14.12.2018
- 16.12.2018

08.02.2019
- 10.02.2019

22.03.2019
- 24.03.2019

03.05.2019
- 05.05.2019

14.06.2019
- 16.06.2019

26.07.2019
- 28.07.2019

06.09.2019
- 08.09.2019

18.10.2019
- 20.10.2019

Víkendové kurzy: 8:30 - 13:30
01.12.2018
- 30.11.2018

05.01.2019
- 04.01.2019

09.02.2019
- 08.02.2019

16.03.2019
- 15.03.2019

13.04.2019
- 12.04.2019

Cena kurzu: 399.00 / 478.80 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Akadémia komunikácie

  Modul 1: Efektivita v komunikácii:

  Komunikácia, prenos významu a komunikačné bariéry:

 • princípy komunikačného procesu
 • druhy komunikácie a ich predpoklady
 • komunikačný model a komunikačný efekt
 • Nástroje efektívnej komunikácie:

 • najčastejšie príčiny nedorozumení a nástroje ich riešenia
 • identifikácia významu a prejavu komunikácie
 • prejavy účasti a záujmu o rozhovor
 • aktívne počúvanie (tréning)
 • neverbálna komunikácia (mimické prejavy, zrakový kontakt, podanie ruky, postoj)
 • Situačná komunikácia:

 • komunikácia v záťažových situáciách
 • asertivita pri riešení konfliktov a umenie povedať „Nie!“
 • komunikačné techniky pre poskytnutie spätnej väzby a konštruktívnu kritiku
 • plánovanie osobného rozvoja
 • Modul 2: Telefonická a E-mailová komunikácia:

  Profesionálne telefonovanie

 • Štruktúra predstavenia sa
 • Najčastejšie chyby pri telefonovaní
 • Príprava na telefonovanie: argumenty, otázky
 • Rozhovor: typológia volajúcich, ako ich rozpoznať, spôsoby jednania

 • Komunikačné štýly, ako ich rozpoznať a ako s nimi telefonovať
 • Vyjednávacie techniky pre telefonický rozhovor
 • Neverbálna komunikácia počas telefonovania
 • Záver: zhrnutie, motivačné frázy, rozlúčenie

 • Parafrázy a zhrnutia
 • Motivačné frázy, odkaz na činnosť po ukončení rozhovoru
 • Vyhodnotenie telefonátu
 • Profesionálna e-mailová komunikácia

 • Pravidlá pre písanie správ
 • Najčastejšie chyby pri písaní správ
 • Odporúčania pre štruktúru správ
 • Riešenie krízových správ

 • Podávanie informácií cez e-mail
 • Sťažnosti a reklamácie
 • Ako napísať účinný e-mail
 • Modul 3: Komunikácia v konfliktných situáciách:

  Podmienky vzniku konfliktu a typy konfliktov:

 • rozpor a konflikt, konfliktné situácie
 • správanie znepriatelených strán, podmienky vzniku konfliktu
 • konštruktívne a deštruktívne konflikty, spôsoby reakcie na konflikty
 • typy reakcie na konflikt a ich výhody a nevýhody
 • Riadenie a riešenie konfliktných situácií:

 • zvládanie hnevu, agresivity, nátlaku a manipulácie v konflikte
 • zvládanie rôznych typov problémových situácií a konfliktov s použitím asertívnych techník podľa požiadaviek a pracovných situácií poslucháčov
 • Nácvik zvládania konfliktu v modelových situciách:

 • modelovanie a precvičenie problémových situácií
 • krátke teoretické vstupy, skupinové cvičenia a modelovanie situácií, dotazníkové metódy
 • spätná väzba a vyhodnocovanie účinnosti a efektívnosti vzdelávacej aktivity

Výstupné vedomosti: Absolvovaním modulového školenia Akadémia komunikácie získate prehľad v možnostiach odovzdávania informácií, zlepšíte svoje schopnosti riešenia konfliktov a porozumenia vyjadreniam druhých.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Komunikačné zručnosti

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Akadémia komunikácie:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Akadémia komunikácie

Zasielanie noviniek

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Video z kurzu

Pečať finančnej stability

Pečať finančnej stability
Website Chat na Počítačové kurzy