Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz Tréning prezentačných zručností

Kurz Tréning prezentačných zručností

Prvoradým cieľom školenia Tréning prezentačných zručností je poskytnúť Vám podrobný prehľad o procese prípravy a nácvik prednesu prezentácie s dôrazom na jeho najdôležitejšie princípy. Výsledkom tréningu je predovšetkým Vaša schopnosť prípraviť a realizovať úspešné prejavy pred publikom alebo obchodným partnerom. Dôležitým prínosom aktivity je aj Vaša lepšia vyrovnanosť so stresom a trémou počas vystúpení pred publikom. Tréning obsahuje 60% praktických aktivít. V druhom dni tréningu sa zameriavame prevažne na prezentovanie účastníkov so spätnou väzbou od lektora.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Tréning prezentačných zručností
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
23.06.2020
- 24.06.2020
Bratislava

04.08.2020
- 05.08.2020
Bratislava

08.09.2020
- 09.09.2020
Bratislava

Večerné kurzyVečerné kurzy : 16:30 - 19:30
01.06.2020
- 31.05.2020
Bratislava

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (2 dni): 08:30 - 13:30
30.05.2020
- 31.05.2020
Bratislava

Cena kurzu: 264.00 / 316.80 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Tréning prezentačných zručností

  Čo je to prezentácia – typy prezentácií, ich možnosti a ako ich využiť

 • Príprava pred prezentáciou:
 • Identifikácia poslucháčov, definovanie publika
 • Voľba prístupov k publiku
 • Zákonitosti ľudského vnímania informácii
 • Nastavenie cieľa prezentácie
 • Ako pripraviť OBSAH a OSNOVU prezentácie
 • Prezentácia a prezentovanie:

 • Otvorenie
 • Ako urobiť ten najlepší pozitívny prvý dojem?
 • Posolstvo – metódy presvedčivej komunikácie v kocke:
 • verbálne - ako prispôsobíte svoj prejav poslucháčom?
 • neverbálne - použitie vizualizačných nástrojov
 • Dôkaz: štatistiky, príklady, analógie, svedectvá, ukážky
 • Ako fungujú referencie?
 • Záver prezentácie:

 • Sumarizácia a zosilnenie účinku
 • O dojme ešte raz: tentokrát o poslednom
 • Ako vyzvať účastníkov k akcii?
 • Ako motivovať účastníkov k požadovanému správaniu?
 • Diskusia

 • Krízové situácie pri prezentovaní
 • Čo odpoviete človeku na otázku, keď netušíte???
 • Nepriateľ v publiku alebo „To, že nie ste paranoik, neznamená, že po Vás nejdú...“
 • Duševná káva a možnosti oživenia prejavov pre „uspávačov hadov“
 • Riadenie stresu a ovládnutie nervozity a trémy:

 • Psychická príprava na prezentáciu
 • Progresívna svalová relaxácia

Výstupné vedomosti: Po absolvovaní školenia Tréning prezentačných zručností získate zručnosti nevyhnutné pre prípravu a vedenie kvalitnej a úspešnej prezentácie. Spoznáte nástroje, ktoré Vám uľahčia vystupovanie pred publikom a naučíte sa používať komunikačné techniky, ktoré z Vás urobia zaujímavých a pútavých prezentátorov, ktorí často dosahujú svoj cieľ. Nie každý človek je na prezentovanie ako stvorený. Niekomu to ide ľahšie, inému ťažšie, avšak často naše pracovné pozície a profesie vyžadujú, aby sme sa túto zručnosť naučili. Dokonca už žiaci a študenti v školách sú vedení k tomu, aby vedeli nielen pripraviť prezentáciu, ale aj ju odprezentovať pred publikom. Veľa ľudí má problémy postaviť sa pred publikum, nezávisí pritom, či je malé alebo veľké. Pritom nemusí ísť rovno o konferenciu, niekedy sa jedná len o poradu, na ktorej sa od manažéra či člena tímu očakáva, že zmoderuje brainstorming. Tréma urobí svoje, ak sa k tomu pridruží stres z neočakávaných situácií či nepríjemných otázok, veľmi ľahko sa zablokujeme a nedokážeme naplno prejaviť svoj potenciál. Mnohé veci sa však dajú naučiť, prezentačné zručnosti sa dajú trénovať a zlepšovať každou jednou prezentáciou. Potrebujete k tomu poznať určité pravidlá, zásady a šikovné tipy, po osvojení ktorých Vaše sebavedomie vzrastie. Samotný proces prípravy prezentácie je nesmierne dôležitý a vytvára základ pre úspešné výsledky. Okrem pravidiel a zásad, ktoré si na kurze osvojíte je dôležitý aj tréning. Spätná väzba od lektora kurzu Vás dokáže posunúť ďalej a pomôcť pri rozvoji Vašich zručností komunikovať s publikom sebavedome a charizmaticky. Správna identifikácia publika Vám pomôže nadviazať kontakt a naučiť sa flexibilne reagovať na požiadavky publika. Naučíte sa, ako urobiť na svoje publikum dobrý prvý dojem, ale aj ako v ňom zachovať celkovo príjemný a pozitívny dojem z celej prezentácie, tak vzhľadom na verbálny, ako aj neverbálny prejav. Mnohí ľudia, ktorých čaká vystúpenie pred publikom sa najviac obávajú krízových či nepríjemných situácií. Tie môžu nastať rôzne – od nečakaných či nepríjemných otázok, cez unudené a nezaujaté publikum, až po náhle ticho otvorení diskusie či zadaní otázky do publika. Toto všetko sa však dá naučiť, natrénovať a zlepšovať. Či už prezentujete svoje myšlienky, služby, produkty, ciele, či vediete poradu alebo prednášate na seminároch, kurzoch, konferenciách, vždy je na čom popracovať a vždy sa nájde priestor pre zlepšenie.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Prezentačné zručnosti

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Tréning prezentačných zručností:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Tréning prezentačných zručností

Pečať finančnej stability