Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurzy Excel

Kurzy ExcelKatalóg

Osnovy školení na Kurzy Excel zobrazíte kliknutím na názvy kurzov:

 • DAX funkcie v Power BI a v Power Pivote v Exceli
  Školenie je určené pre užívateľov Power BI a Power Pivot v Exceli. Je zamerané na DAX funkcie.
  > Pozrieť
 • Excel - online ukážka zdarma
  Excel online je určený pre dynamických ľudí, ktorí potrebujú zvládnuť veľa vecí za krátky čas. Na kurze sú vysvetlené tie najdôležitejšie aspekty používania Excelu. Hlavný dôraz je kladený na vysvetlenie samotného prostredia Excelu. Vysvetlenia tvorby vzorcov a funkcií spolu s relatívnymi a absolútnymi odkazmi. Kurz je vhodný pre všetkých, ktorí majú záujem spojiť dobré s užitočným. Kurz je v rozsahu 1 a pol hodiny. Ako je aj v názve uvádzané, kurz prebieha iba online, čiže je nutné technické vybavenie. Po prihlásení sa na tento kurz budete nami kontaktovaný. Bližšie Vám bude vysvetlený postup, ktorým sa budeme spájať cez internet. Spojenie prebieha programom MS Teams. V prípade ďalších otázok klikajte na Online kurzy alebo nás kontaktujte.
  > Pozrieť
 • Online Excel cvičenia s lektorom na živo
  Excel online je určený pre dynamických ľudí, ktorí potrebujú zvládnuť veľa vecí za krátky čas. Na kurze sú vysvetlené tie najdôležitejšie aspekty používania Excelu. Hlavný dôraz je kladený na vysvetlenie samotného prostredia Excelu. Vysvetlenia tvorby vzorcov a funkcií spolu s relatívnymi a absolútnymi odkazmi. Kurz je vhodný pre všetkých, ktorí majú záujem spojiť dobré s užitočným. Ako je aj v názve uvádzané, kurz prebieha iba online, čiže je nutné technické vybavenie. Po prihlásení sa na tento kurz budete nami kontaktovaný. Bližšie Vám bude vysvetlený postup, ktorým sa budeme spájať cez internet. Spojenie prebieha programom MS Teams. V prípade ďalších otázok klikajte na Online kurzy alebo nás kontaktujte.
  > Pozrieť
 • Power BI
  > Pozrieť
 • Excel 1 - základy
  Kurz je určený účastníkom, ktorí s programom MS Excel nemajú žiadne skúsenosti, prípadne s ním dlho nepracovali a majú záujem si obnoviť základné znalosti. Absolventi kurzu budú schopní navrhovať a vytvoriť jednoduché tabuľky, vizuálne prispôsobiť a graficky spracovať pomocou grafov.
  > Pozrieť
 • Excel 2 - mierne pokročilý
  Kurz je určený účastníkom, ktorí majú skúsenosti s programom MS Excel a je súčasne priamym nasledovníkom kurzu Excel základy. Hlavný cieľ tohto kurzu je zdokonaliť alebo rozšíriť vedomosti pri spracovávaní rozsiahlejších tabuliek. Na kurze sú prezentované rôzne nástroje a pokročilejšie funkcie používané na spracovanie údajov v tabuľke a na jej vizualizáciu.
  > Pozrieť
 • Excel 3 - pokročilý
  Kurz je určený tým účastníkom, ktorí majú skúsenosti s MS Excel, vedia používať vzorce a poznajú menší počet funkcií. Účastníci kurzu sa oboznámia s ďalšími funkciami z rôznych kategórií. Naučia sa používať rôzne nástroje na prácu s dátovými tabuľkami a zabezpečiť si súbor pred neželanými úpravami inými používateľmi. Kontingenčným tabuľkám je venovaná väčšia pozornosť ako na kurze Excel Mierne pokročilý.
  > Pozrieť
 • Excel 4 - expert
  Kurz nadväzuje na kurz Excel pokročilý. Napriek jeho podobnej štruktúre ako predchádzajúci kurz, sú jeho témy preberané podrobnejšie. Tiež sa vyznačuje vyšším tempom vyučovania, preto je odporúčaný pre skúsených používateľov programu Excel, ktorá sa rýchlo orientujú v jeho prostredí.
  > Pozrieť
 • Excel VBA 1 - makrá a úvod do VBA
  Školenie Excel makrá a úvod do VBA je určené pre záujemcov, ktorí už majú pokročilejšie skúsenosti s programom Excel a chcú sa v ňom naučiť vytvárať a ladiť makrá - programovať.
  > Pozrieť
 • Excel VBA 2 - programovanie vo VBA
  Kurz Excel programovanie vo VBA je voľným pokračovaním školenia Excel úvod do VBA. Je určený všetkým, ktorí sa chcú zdokonaliť v programovaní v Exceli.
  > Pozrieť
 • Excel VBA 3 - programovanie VBA pre pokročilých
  Kurz Excel programovanie VBA je voľným pokračovaním školenia: Excel makrá, programovanie vo VBA
  > Pozrieť
 • Excel PowerPivot a PowerQuery 1.
  Kurz Excel PowerPivot a PowerQuery je určený pre pokročilých používateľov programu MS Office, ktorí potrebujú spracovávať údaje z rôznych zdrojov, vytvárajú reporty zo štruktúrovaných a relačných databáz alebo sprehľadňujú a analyzujú viacnásobné a rozsiahle dátové úložiská a ich výstupy. Súčasťou kurzu je nielen práca s týmito nástrojmi, ale aj ich inštalácia a nastavenie.
  > Pozrieť
 • Excel v praxi
  Na kurze Excel v praxi si vyskúšate riešenie praktických príkladov v programe Microsoft Excel. Kurz je vhodný pre záujemcov, ktorí chcú v krátkom časovom rozsahu získať prehľad a vedieť sa orientovať a riešiť bežné tabuľkové úlohy a výpočty v programe MS Excel.
  > Pozrieť
 • Excel vzorce a funkcie
  Školenie Excel vzorce a funkcie je zamerané na podrobné vysvetlenie tvorby vzorcov a funkcií v programe Excel. Cieľom kurzu je získanie prehľadu najčastejšie používaných funkcií z rôznych oblastí.
  > Pozrieť
 • Excel kontingenčné tabuľky
  Kurz Excel kontingenčné tabuľky je určený pre tých užívateľov, ktorí sa denne stretávajú s požiadavkou spracovať veľké množstvo dát v MS Excel, ale aj výstupov z externých databáz. Užívatelia sa naučia zvoliť si efektívny spôsob práce a maximálne si ho zautomatizovať.
  > Pozrieť
 • Excel grafy
  Kurz je zameraný na užívateľov, ktorí potrebujú prezentovať dáta v grafoch. Na kurze sa dozvedia ako efektívne vytvárať grafy v programe Excel, aké typy grafov ponúka Excel a ako tieto grafy použiť vo svojej práci, v programoch Word a PowerPoint.
  > Pozrieť
 • Excel databázové funkcie
  Kurz Excel databázové funkcie je určený pre používateľov, ktorí sa stretávajú s požiadavkou spracovať veľké množstvo dát, ale aj výstupov z externých databáz. Účastníci kurzu sa naučia zvoliť si efektívny spôsob práce a maximálne si ho zautomatizovať.
  > Pozrieť
 • Excel štatistika a analýzy
  Kurz Excel štatistické výpočty a analýzy je určený pre používateľov, ktorí sa chcú naučiť vypočítať štatistické parametre pomocou funkcií programu MS Excel.
  > Pozrieť
 • Excel databázy a štatistika
  Kurz Excel databázy a štatistika je vhodný pre záujemcov, ktorí pracujú s veľkým množstvom dát (s veľkou databázou) a chcú sa naučiť rýchlo a efektívne dostať z databázy požadované údaje a ďalej ich spracovávať.
  > Pozrieť
 • Excel profesionál - balík!Cez KOMPAS+ bezplatne!
  Kurz Excel profesionál je určený pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú naučiť ovládať program Microsoft Excel na profesionálnej úrovni. Akciový balík sa skladá z nasledujúcich kurzov: Excel v praxi, Excel vzorce a funkcie, Excel pokročilý. Uvedené termíny sú termínmi začiatku prvého kurzu, a to Excel v praxi. Pre informácie o termínoch ostatných kurzov nás, prosím, kontaktujte.
  > Pozrieť
 • Excel MOS prípravný kurz na certifikáciu MO-200
  Kurz je určený pre uchádzačov o certifikáciu Microsoft Office Specialist: Excel Associate (Excel 365 a Excel 2019). Kurz slúži na naučenie potrebných znalostí pre absolvovanie certifikácie Excel - Exam MO-200. Neodporúčame ho absolvovať bez znalostí programu Excel. Tento kurz je určený najmä na kompletizáciu znalostí z programu Excel. Na kurze je tiež ukázaný model skúšky simulujúci reálnu certifikáciu. Sú poskytované tiež praktické rady uchádzačom o certifikáciu. Priebeh kurzu je vedený v slovenskom jazyku avšak v anglickej verzii programu Excel, z dôvodu, že aj samotná certifikácia prebieha v anglickej verzii programu. Kurz prebieha v programoch balíka Office 365 a Office 2019. Certifikácia nie je v cene tohto kurzu a kupuje sa samostatne. Ak máte záujem zistiť viac o tom, ako certifikácia funguje, klikajte sem!
  > Pozrieť
 • Excel Expert MOS prípravný kurz na certifikáciu MO-201
  Kurz je určený pre uchádzačov o certifikáciu Microsoft Office Specialist: Microsoft Excel Expert (Excel 365 a Excel 2019). Kurz slúži na naučenie potrebných znalostí pre absolvovanie certifikácie Excel - Exam MO-201. Neodporúčame ho absolvovať bez znalostí programu Excel. Tento kurz je určený najmä na kompletizáciu znalostí z programu Excel. Na kurze je tiež ukázaný model skúšky simulujúci reálnu certifikáciu. Sú poskytované tiež praktické rady uchádzačom o certifikáciu. Priebeh kurzu je vedený v slovenskom jazyku avšak v anglickej verzii programu Excel, z dôvodu, že aj samotná certifikácia prebieha v anglickej verzii programu. Kurz prebieha v programoch balíka Office 365 a Office 2019. Certifikácia nie je v cene tohto kurzu a kupuje sa samostatne. Ak máte záujem zistiť viac o tom, ako certifikácia funguje, klikajte sem!
  > Pozrieť
 • PC course - training Microsoft Excel Basics
  This Excel course is designed for users who want to operate a spreadsheet application.
  > Pozrieť
 • IT Training - Microsoft Excel for advanced
  The course is designed for Excel users who have experience with Excel spreadsheets and want to supplement or enrich it with new opportunities.
  > Pozrieť
 • Čo dokážu tabuľky v aplikácii Excel pre web (Office 365 pre školy)
  Webinár je určený pre učiteľov všetkých škol a je organizovaný v spolupráci s firmou Microsoft. Jeho úloha je pomáhať vzdelávať a pripravovať učiteľov. Je bezplatný pre všetkých učiteľov na všetkých stupňoch.
  > Pozrieť
 • Excel - spracovanie tabuliek (webinár pre školy)
  Webinár je určený pre učiteľov všetkých škol a je organizovaný v spolupráci s firmou Microsoft. Jeho úloha je pomáhať vzdelávať a pripravovať učiteľov. Je bezplatný pre všetkých učiteľov na všetkých stupňoch.
  > Pozrieť

Najbližšie kurzy - garantované termíny:

Excel 2 - mierne pokročilý
10.08.2020 - pondelok Bratislava
Excel grafy
14.08.2020 - piatok Bratislava
Excel PowerPivot a PowerQuery 1.
20.08.2020 - štvrtok Bratislava
Power BI
24.08.2020 - pondelok Bratislava
Excel v praxi
24.08.2020 - pondelok Bratislava
Excel vzorce a funkcie
25.08.2020 - utorok Bratislava
Excel 3 - pokročilý
27.08.2020 - štvrtok Bratislava
Excel 1 - základy
03.09.2020 - štvrtok Bratislava
Excel 2 - mierne pokročilý
07.09.2020 - pondelok Bratislava
Excel 4 - expert
11.09.2020 - piatok Bratislava
Excel kontingenčné tabuľky
21.09.2020 - pondelok Bratislava

Ďalšie vypísané termíny v nasledujúcich týždňoch:

Excel 4 - expert
14.08.2020 - piatok Bratislava
Excel kontingenčné tabuľky
21.08.2020 - piatok Bratislava
Excel profesionál - balík!
24.08.2020 - pondelok Bratislava
Excel databázové funkcie
31.08.2020 - pondelok Bratislava
Excel štatistika a analýzy
02.09.2020 - streda Bratislava
Excel VBA 1 - makrá a úvod do VBA
03.09.2020 - štvrtok Bratislava
Excel PowerPivot a PowerQuery 1.
07.09.2020 - pondelok Bratislava
Excel grafy
11.09.2020 - piatok Bratislava

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

 

Kurzy Excelu - školenia a  firemné vzdelávanie, zamerané na využite programu Microsoft Excel

Kurzy Excel  prebiehajú spravidla na aktuálnej verzii Microsoft Excel. V prípade uzavretých firemných školení je po dohode možné školenie Excel aj na staršej verzii programu.

Radi pre Vás pripravíme aj uzavreté školenie:

 • osnovu kurzu Excel Vám prispôsobíme na mieru
 • školenie v prípade záujmu usporiadame aj u Vás vo firme
 • organizujeme aj pobytové školenia Excelu spojene s wellnessom, turistikou  či lyžovaním , „prečo nespojiť prijemné s užitočným?“
 • termín kurzu prispôsobíme Vašim požiadavkám
 • využite výrazné objemové zľavy na školenia, kurzy Excel a Office

Testovanie: Vašich zamestnancov môžeme dopredu otestovať a odporučiť im vhodnú úroveň  kurzu

 

Na vybrané IT kurzy Vám dáme vstup do študentskej zóny, kde budú mať študenti online prístup k študijným materiálom a k preberanej osnove sa môžu kedykoľvek vrátiť.

Microsoft Excel  -  tabuľkový procesor z kancelárskeho balíka Microsoft Office je obľúbený program na výpočty v tabuľkách. Užívatelia si môžu jednoducho a zároveň veľmi komfortne vypočítať údaje, ktoré majú v jednotlivých bunkách. Program ma veľmi široké možnosti,  ktoré bežný užívateľ využíva len z malej časti. Užívateľ si v ňom dokáže vytvoriť od základnej tabuľky ako napr.  výpočet súčtov, zistiť napríklad priemernú hodnotu, minimum a maximum, vytriediť si údaje podľa vlastných požiadaviek až po zložité databázové analýzy, štatistiky či naprogramovanie si vlastných aplikácií na spracovanie, analýzu údajov  a prezentáciu výsledkov. Tabuľkový procesor Excel kvôli jeho univerzálnosti sa s  obľubou využíva v kanceláriách malých i veľkých  firiem,  vedeckých ústavoch, školách ale  v neposlednom rade aj  domácnostiach.

 

Pestrá ponuka školení Excelu

Školiace stredisko Macrosoft  - Škola PC ma pripravené osnovy na kurzy Excelu a školenia sa vedú, tak aby zvládnutie programu Microsoft Excel bolo od základov, mierne pokročilých, pokročilých až po expertnú úroveň zrozumiteľne podané účastníkom, ktorí spolu s lektorom si zároveň aj názorne pripravené  príklady na kurze Excel precvičuju.   Samostatnú časť tvorí balík školení  Excelu  pre programátorov, ktoré je rozdelené do troch úrovni a to Excel programovanie pre začiatočníkov, Excel programovanie pre mierne pokročilých a školenie Excel programovanie pre pokročilých. Na týchto kurzoch sa účastníci naučia programovať a ladiť programy v programovacom jazyku VBA (Visual Basic for Applications), ktorý je súčasťou programov balíka MS Office. Pre klientov, ktorí potrebujú v Exceli spracovávať veľké množstvá údajov, vytvárať štatistiky sú určené špecializované kurzy - Excel -databázové funkcie, Excel - štatistika a analýzy.


Osnovy školenia Excelu sú  uvedené pri každom kurze zvlášť,  spolu s termínami.

V prípade záujmu tím Macrosoft – Škola PC  pripraví školenie MS Excel na mieru,  pri ktorom zohľadní všetky požiadavky zákazníka. V prípade záujmu účastníkov  vopred otestuje, odporučí im vhodnú úroveň a zaradí ich na kurz podľa predchádzajúceho dohovoru.. Pre účastníkov kurzu je pripravené občerstvenie, študijné materiály, písacie potreby a po absolvovaní školenia dostanú Certifikát!

 

Ako sa naučiť pracovať z Excelom? Najrýchlejšia cesta vedie cez profesionálne školenia Excelu v Macrosoft - Škola PC.

Neváhajte nás kontaktovať, na tel. č: 02/55 410 308, 0948 88 40 88, 0948 88 41 88 alebo e-mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tím spoločnosti Macrosoft sa teší na spoluprácu.

 

 

Prihlásenie

Zasielanie noviniek

Video z kurzu

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Pečať finančnej stability

Pečať finančnej stability