Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave
02/55 410 308

Hodnotenia kurzov

Kurz Excel základy

Kurz Excel základy

Kurz je určený pre začiatočníkov - účastníkov, ktorí s programom MS Excel nemajú žiadne skúsenosti, prípadne s ním dlho nepracovali a majú záujem si obnoviť základné znalosti. Účastníci kurzu budú schopní navrhovať a vytvoriť jednoduché tabuľky, vizuálne prispôsobiť a graficky spracovať pomocou grafov.

Minimálne vstupné vedomosti: Základy práce s počítačom, práca s priečinkami a súbormi

Termíny kurzov Excel základy
Denné kurzy (2 dni): 9:00 - 15:00
25.01.2018
- 26.01.2018
LAST MINUTE - ZĽAVA 10 % GARANTOVANÝ TERMÍN

22.02.2018
- 23.02.2018
LAST MINUTE - ZĽAVA 10 % GARANTOVANÝ TERMÍN

05.03.2018
- 06.03.2018

22.03.2018
- 23.03.2018

19.04.2018
- 20.04.2018

17.05.2018
- 18.05.2018

14.06.2018
- 15.06.2018

12.07.2018
- 13.07.2018

Večerné kurzy (3 dni): 16:30 - 19:30
29.01.2018
- 31.01.2018

05.03.2018
- 07.03.2018

09.04.2018
- 11.04.2018

14.05.2018
- 16.05.2018

Víkendové kurzy (2 dni): 8:30 - 13:30
17.02.2018
- 18.02.2018

24.03.2018
- 25.03.2018

28.04.2018
- 29.04.2018

Cena kurzu: 99.00 / 118.80 EUR s DPH

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Excel základy

  Úvod do MS Office a Excel

 • význam základných programov MS Office a postavenie Excelu medzi nimi
 • alternatívne kancelárske balíky
 • rôzne spôsoby spustenia Excelu
 • okno Excelu: titulný pruh, Ribbon (pás s nástrojmi), rozdelenie Ribbonu na jednotlivé karty a skupiny, pole názvov, riadok vzorcov, pracovný priestor, stavový riadok
 • Základné pojmy a úkony

 • stĺpec, riadok, bunka, hárok a zošit
 • bunkový kurzor, jeho režimy Úprava a Zadanie
 • práca s bunkou: vkladanie údajov a vzorcov
 • nastavenie šírky stĺpcov a výšky riadkov
 • označovanie väčších súvislých a nesúvislých oblastí
 • otvorenie súboru, uloženie súboru vo formátoch xlsx a xls
 • vkladanie a odstraňovanie riadkov a stĺpcov, skrývanie a odkrývanie riadkov a stĺpcov
 • ukážka pred tlačou, lupa
 • Práca s hárkami

 • vytvorenie a vymazanie hárkov
 • premenovanie, premiestnenie a kopírovanie hárkov
 • farebné odlíšenie hárkov
 • Vizuálne spracovanie tabuliek (formátovanie)

 • základné formátovanie textu a bunky, horný a dolný index
 • výplň buniek jednou farbou, prechodom a vzorom
 • orámovanie tabuľky pomocou rýchlych volieb, kreslenia alebo okna formát bunky
 • automatický formát tabuľky
 • zlučovanie buniek, zarovnávanie textu
 • formátovanie čísiel, použitie kategórií: Všeobecne, Číslo, Mena, Účtovnícke, Dátum, Text
 • rozdiel medzi kategóriami Mena a Účtovnícke
 • Práca so vzorcami a základnými funkciami

 • názvy buniek
 • zadávanie vzorcov, rozdiel medzi názvami buniek a konštantami vo vzorcoch, výhody použitia názvov
 • relatívny odkaz, kopírovanie vzorcov, zachovanie formátu tabuliek po kopírovaní vzorcov
 • základné funkcie: suma, priemer, počet, maximum a minimum
 • použitie funkcií pre nesúvislé oblasti, čítanie funkcií z riadku vzorcov
 • Kopírovanie, automatické rady

 • rôzne spôsoby kopírovania cez ponuku Prilepiť špeciálne a skupinu Schránka
 • vytváranie lineárnych radov, dátumov, názvov týždňov a mesiacov
 • Práca s údajovými tabuľkami

 • zoraďovanie údajov
 • filtrovanie údajov, filtrovanie na základe podmienky, vyhľadávanie
 • Grafy

 • tvorba grafov
 • typy a podtypy grafov, rozdiely v podtypoch grafov z hľadiska výpovednej hodnoty grafu
 • štýly a rozloženia grafov, prvky grafov(názov grafu, legenda, mriežka, osi)
 • formátovanie grafu
 • Diskusia a ďalšie možnosti vzdelávania po absolvovaní školenia

 • ďalšie kurzy a možnosti ako sa naučiť pracovať s Excelom na profesionálnej úrovni

Výstupné vedomosti: Po absolvovaní školenia by mal účastník kurzu excel vedieť vytvoriť jednoduché tabuľky, vložiť do nich základné vzorce a funkcie a potom tabuľku upraviť tak aby bola pripravená na tlač, zoradiť a filtrovať údaje. Ďalej by mal vedieť spraviť graf a nastaviť základné nastavenia.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Excel základy

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Excel

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Excel základy:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Excel základy

Zasielanie noviniek

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Video z kurzu

Pečať finančnej stability

TOPlist
Pečať finančnej stability
Website Chat na Počítačové kurzy