Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave
02/55 410 308

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz Excel základy

Kurz Excel základy

Kurz pre všetkých začiatočníkov, ktorí s programom MS Excel nemajú žiadne skúsenosti, alebo s ním dlhšie nepracovali a radi by si obnovili svoje znalosti. Účastníci kurzu budú schopní navrhovať a vytvoriť jednoduché tabuľky, vizuálne prispôsobovať a graficky spracovať pomocou grafov.

Minimálne vstupné vedomosti: Základy práce s počítačom, práca s priečinkami a súbormi.

Termíny kurzov Excel základy
denneDenné kurzy (2 dni): 9:00 - 15:00
19.09.2019
- 20.09.2019
ZĽAVA 10 % GARANTOVANÝ TERMÍN Bratislava

17.10.2019
- 18.10.2019
ZĽAVA 10 % GARANTOVANÝ TERMÍN Bratislava

14.11.2019
- 15.11.2019
Bratislava

12.12.2019
- 13.12.2019
Bratislava

23.01.2020
- 24.01.2020
Bratislava

vecerneVečerné kurzy (3 dni): 16:30 - 19:30
21.10.2019
- 23.10.2019
Bratislava

25.11.2019
- 27.11.2019
Bratislava

vikendoveVíkendové kurzy (2 dni): 8:30 - 13:30
05.10.2019
- 06.10.2019
Bratislava

09.11.2019
- 10.11.2019
Bratislava

Cena kurzu: 99.00 / 118.80 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Excel základy

  Úvod do MS Office a Excel

 • význam základných programov MS Office a postavenie Excelu medzi nimi
 • alternatívne kancelárske balíky
 • rôzne spôsoby spustenia Excelu
 • okno Excelu: titulný pruh, Ribbon (pás s nástrojmi), rozdelenie Ribbonu na jednotlivé karty a skupiny, pole názvov, riadok vzorcov, pracovný priestor, stavový riadok
 • Základné pojmy a úkony

 • stĺpec, riadok, bunka, hárok a zošit
 • bunkový kurzor, jeho režimy Úprava a Zadanie
 • práca s bunkou: vkladanie údajov a vzorcov
 • nastavenie šírky stĺpcov a výšky riadkov
 • označovanie väčších súvislých a nesúvislých oblastí
 • otvorenie súboru, uloženie súboru vo formátoch xlsx a xls
 • vkladanie a odstraňovanie riadkov a stĺpcov, skrývanie a odkrývanie riadkov a stĺpcov
 • ukážka pred tlačou, lupa
 • Práca s hárkami

 • vytvorenie a vymazanie hárkov
 • premenovanie, premiestnenie a kopírovanie hárkov
 • farebné odlíšenie hárkov
 • Vizuálne spracovanie tabuliek (formátovanie)

 • základné formátovanie textu a bunky, horný a dolný index
 • výplň buniek jednou farbou, prechodom a vzorom
 • orámovanie tabuľky pomocou rýchlych volieb, kreslenia alebo okna formát bunky
 • automatický formát tabuľky
 • zlučovanie buniek, zarovnávanie textu
 • formátovanie čísiel, použitie kategórií: Všeobecne, Číslo, Mena, Účtovnícke, Dátum, Text
 • rozdiel medzi kategóriami Mena a Účtovnícke
 • Práca so vzorcami a základnými funkciami

 • názvy buniek
 • zadávanie vzorcov, rozdiel medzi názvami buniek a konštantami vo vzorcoch, výhody použitia názvov
 • relatívny odkaz, kopírovanie vzorcov, zachovanie formátu tabuliek po kopírovaní vzorcov
 • základné funkcie: suma, priemer, počet, maximum a minimum
 • použitie funkcií pre nesúvislé oblasti, čítanie funkcií z riadku vzorcov
 • Kopírovanie, automatické rady

 • rôzne spôsoby kopírovania cez ponuku Prilepiť špeciálne a skupinu Schránka
 • vytváranie lineárnych radov, dátumov, názvov týždňov a mesiacov
 • Práca s údajovými tabuľkami

 • zoraďovanie údajov
 • filtrovanie údajov, filtrovanie na základe podmienky, vyhľadávanie
 • Grafy

 • tvorba grafov
 • typy a podtypy grafov, rozdiely v podtypoch grafov z hľadiska výpovednej hodnoty grafu
 • štýly a rozloženia grafov, prvky grafov (názov grafu, legenda, mriežka, osi)
 • formátovanie grafu
 • Diskusia a ďalšie možnosti vzdelávania po absolvovaní školenia

 • ďalšie kurzy a možnosti ako sa naučiť pracovať s Excelom na profesionálnej úrovni

Výstupné vedomosti: Po absolvovaní školenia by mal účastník kurzu Excel základy vedieť sám vytvoriť jednoduché tabuľky, vložiť do nich základné vzorce a funkcie, následne tabuľku upraviť tak aby bola pripravená na tlač, zoradiť a filtrovať údaje. Ďalej by mal vedieť urobiť graf a nastaviť jeho základné nastavenia.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Excel základy

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Excel

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Excel základy:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Excel základy

Zasielanie noviniek

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Video z kurzu

Pečať finančnej stability

Pečať finančnej stability