Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave
02/55 410 308

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz Excel mierne pokročilý

Kurz Excel mierne pokročilý

Kurz je určený účastníkom, ktorí majú len malé skúsenosti s programom MS Excel. Po absolvovaní kurzu budú účastníci schopní formátovať bunky, na základe podmienky vytvoriť jednoduché formáty čísiel použitím vlastného formátu, použiť niektoré z ďalších pokročilejších funkcií, poznať rozdiel medzi relatívnym a absolútnym odkazom. Naučia sa využívať viacúrovňové zoraďovanie a filtrovanie, prispôsobiť hárky pre tlač a využiť možnosti pre efektívnejšie zobrazenie rozsiahlych tabuliek na monitore. Takisto budú mať základy z kontingenčných tabuliek.

Minimálne vstupné vedomosti: Účastníci kurzu by mali čiastočne ovládať formátovanie tabuliek, mať skúsenosti so zadávaním jednoduchých vzorcov a poznať funkcie suma a priemer.

Termíny kurzov Excel mierne pokročilý
denneDenné kurzy (2 dni): 9:00 - 15:00
21.10.2019
- 22.10.2019
Bratislava ZĽAVA 10 % GARANTOVANÝ TERMÍN

24.10.2019
- 25.10.2019
Bratislava OBSADENÝ TERMÍN

29.10.2019
- 30.10.2019
Bratislava OBSADENÝ TERMÍN

18.11.2019
- 19.11.2019
Bratislava GARANTOVANÝ TERMÍN

16.12.2019
- 17.12.2019
Bratislava

27.01.2020
- 28.01.2020
Bratislava

vecerneVečerné kurzy (3 dni): 16:30 - 19:30
04.11.2019
- 06.11.2019
Bratislava

vikendoveVíkendové kurzy (2 dni): 8:30 - 13:30
19.10.2019
- 20.10.2019
Bratislava ZĽAVA 10 % GARANTOVANÝ TERMÍN

23.11.2019
- 24.11.2019
Bratislava

Cena kurzu: 110.00 / 132.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Excel mierne pokročilý

  Formátovanie

 • formátovanie písma a buniek, zlúčenie buniek, zarovnanie textu v bunkách, orientácia textu
 • automatické a manuálne zalomenie textu v bunke
 • orámovanie tabuliek
 • formátovanie čísiel, vytvorenie vlastného formátu
 • komentáre, formátovanie komentárov
 • Vzorce a funkcie

 • zopakovanie základných vzorcov
 • počítanie s percentami
 • relatívne, absolútne a zmiešané odkazy
 • kopírovanie vzorcov, zachovanie pôvodného formátu tabuľky
 • zopakovanie základných funkcií suma, priemer, počet, minimum, maximum
 • tvorba vzorcov a funkcií z údajov na inom hárku
 • syntax funkcií
 • okno vloženie funkcie, vyhľadanie funkcií, popis funkcií a pomocník
 • logické funkcie: if, and, or
 • funkcie sumif, countif
 • vnorené funkcie
 • Podmienené formátovanie

 • pravidlá na základe číselných a textových hodnôt, priemeru a celkového poradia
 • farebné znázornenie číselných hodnôt, údajové pruhy
 • správca pravidiel, priorita podmienok, prekrývanie podmienok a nastavení formátu, ktoré sa nevylučujú
 • zvýrazňovanie buniek na základe hodnoty v iných bunkách
 • Kopírovanie, automatické rady

 • rôzne spôsoby kopírovania cez ponuku Prilepiť špeciálne
 • vytváranie lineárnych a geometrických radov, dátumov, vyplňovanie názvov týždňov a mesiacov, tvorba vlastných radov
 • Nastavenie zobrazenia tabuliek a tlač

 • priečky a rozdelenie hárku na tably
 • nové okno Excelu, zoradenie 2 okien toho istého zošitu a zoradenie okien odlišných zošitov
 • rôzne spôsoby zobrazenia hárkov
 • ukážka pred tlačou a dostupné nastavenia, nastavenie strany
 • prispôsobenie panela Rýchly prístup
 • Práca s údajovými tabuľkami

 • rýchle zoraďovanie, viac úrovňové zoraďovanie, zoraďovanie na základe vlastného zoznamu
 • filtrovanie údajov, filtrovanie na základe podmienky, vyhľadávanie
 • medzisúčty, výhody a nevýhody, vnorené medzisúčty
 • overenie údajov, nastavenie overovacích kritérií, rozbaľovací zoznam
 • kontingenčné tabuľky, rozmiestnenie polí v kontingenčnej tabuľke, použitie funkcií suma a priemer pre hodnoty, filtrovanie a zoraďovanie
 • Grafy

 • tvorba grafov zo súvislých a nesúvislých oblastí, krivky – jednobunkové grafy
 • typy a podtypy grafov, rozdiely v podtypoch grafov z hľadiska výpovednej hodnoty grafu
 • štýly a rozloženia grafov, prvky grafov(názov grafu, legenda, mriežka, osi)
 • formátovanie grafu
 • rôzne podtypy grafov v jednom grafe
 • Diskusia a ďalšie možnosti vzdelávania po absolvovaní školenia

Výstupné vedomosti: Absolvent kurzu Excel pre mierne pokročilých bude mať komplexný prehľad o možnostiach a funkciách programu Excel. Naučí sa efektívne vytvárať tabuľky, grafy a formátovať ich pre profesionálnu prezentáciu. Bude vedieť pracovať s rozsiahlymi dátami, vytvárať si šablóny a nástroje pre efektívnejšiu prácu.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Excel mierne pokročilý

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Excel

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Excel mierne pokročilý :

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Excel mierne pokročilý

Pečať finančnej stability