Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Excel 2 - mierne pokročilý

Kurz Excel 2 - mierne pokročilý

Kurz Excel pre mierne pokročilých je určený všetkým záujemcom, ktorí chcú hlbšie preniknúť do možností Excelu a naučiť sa tento program efektívne využívať.

Minimálne vstupné vedomosti: Skúsenosti s programom Excel: pohyb po dokumente, práca s hárkami, základy formátovania, kopírovanie obsahu a formátu, základy práce so vzorcami. Postačujúce sú aj skúsenosti s Excelom.

Termíny kurzov Excel 2 - mierne pokročilý
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
16.10.2023
- 17.10.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

06.11.2023
- 07.11.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

11.12.2023
- 12.12.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

22.01.2024
- 23.01.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

19.02.2024
- 20.02.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

18.03.2024
- 19.03.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Večerné kurzyVečerné kurzy (3 dni): 16:30 - 19:50
23.10.2023
- 25.10.2023
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

18.12.2023
- 20.12.2023
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
23.09.2023
- 24.09.2023
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

18.11.2023
- 19.11.2023
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

13.01.2024
- 14.01.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

09.03.2024
- 10.03.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 139.00 / 166.80 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+ alebo Nestrať prácu - vzdelávaj sa

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Excel 2 - mierne pokročilý

  Oboznámenie sa s Excelom, novinky a hlavné rozdiely oproti nižšej verzii Excelu

 • používateľské rozhranie
 • pohyb po pracovnom hárku a práca s hárkami, výber súvislej a nesúvislej oblasti buniek, výber tabuľky
 • formátovanie buniek,
 • nastavenie formátu, tvorba vlastného formátu
 • podmienené formátovanie
 • kombinovanie viacerých podmienok
 • Písanie vzorcov v MS Excel

 • vkladanie vzorcov do buniek, kopírovanie vzorcov
 • funkcia automatického dokončenia
 • štruktúrované odkazy
 • rozdiel medzi relatívnym a absolútnym odkazom na bunku
 • Základy práce s funkciami, syntax funkcií, vnorenie funkcií v MS Excel

 • automatické funkcie: súčet, priemer, minimum, maximum, počet
 • kategórie funkcií, rôzne spôsoby vloženia funkcie – ich výhody a nevýhody
 • prehľad a príklady najčastejšie používaných matematických, štatistických, časových, logických a vyhľadávacích funkcií
 • Zoraďovanie, filtrovanie a súhrny v Microsoft Excel

 • nástroj na zoraďovanie údajov v tabuľke
 • automatický filter: vlastný automatický filter, použitie zastupujúcich znakov pri textových kritériách
 • jednoduché súhrny (medzisúčty) a ich použitie v praxi
 • Kontingenčná tabuľka

 • práca s poliami riadkov, stĺpcov, strán a údajovou oblasťou
 • nastavenie vlastností poľa tabuľky a tiež vlastností celej tabuľky
 • vytvorenie a uloženie pracovného priestoru
 • Tvorba grafov v MS Excel

 • použitie sprievodcu, typy grafov
 • správne nastavenie zdrojových dát
 • možnosti grafu, nastavenie a zmena umiestnenia grafu
 • nastavovanie formátu rôznych oblastí grafu
 • Kontingenčný graf
 • Tlač

 • rozloženie strany
 • nastavenie strany, okrajov
 • tvorba hlavičky a päty dokumentu
 • výber oblasti tlače
 • ukladanie údajov do formátu PDF a XPS
 • Šablóny v Microsoft Excel

 • práca so šablónou – tvorba a jej použitie
 • diskusia

Výstupné vedomosti: Absolvent kurzu Excel mierne pokročilá úroveň, bude mať komplexný prehľad možností a funkcií programu MS Excel. Naučí sa efektívne vytvárať tabuľky, grafy a formátovať ich pre profesionálnu prezentáciu. Bude vedieť pracovať s rozsiahlymi dátami, vytvárať si šablóny a nástroje pre efektívnejšiu prácu.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Excel 2 - mierne pokročilý

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Excel

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Excel 2 - mierne pokročilý:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Excel 2 - mierne pokročilý

Pečať finančnej stability