Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz Excel grafy

Kurz Excel grafy

Kurz je zameraný na užívateľov, ktorí potrebujú prezentovať dáta v grafoch. Na kurze sa dozvedia ako efektívne vytvárať grafy v programe Excel, aké typy grafov ponúka Excel a ako tieto grafy použiť vo svojej práci, v programoch Word a PowerPoint.

Minimálne vstupné vedomosti: Minimálna znalosť: Excel základy. Odporúčaná znalosť: Excel mierne pokročilý alebo vyššia. Orientácia v programe Excel, úprava tabuliek a editácia obsahu tabuliek. Znalosť práce s objektmi v akomkoľvek programe Office je užitočná.

Termíny kurzov Excel grafy
denneDenné kurzy (1 deň): 9:00 - 15:00
24.04.2020
- 24.04.2020
Bratislava

22.05.2020
- 22.05.2020
Bratislava

19.06.2020
- 19.06.2020
Bratislava

17.07.2020
- 17.07.2020
Bratislava

14.08.2020
- 14.08.2020
Bratislava

11.09.2020
- 11.09.2020
Bratislava

vecerneVečerné kurzy (2 dni): 16:30 - 19:30
27.04.2020
- 28.04.2020
Bratislava

01.06.2020
- 02.06.2020
Bratislava

vikendoveVíkendové kurzy (1 deň): 8:30 - 13:30
04.04.2020
- 04.04.2020
Bratislava

16.05.2020
- 16.05.2020
Bratislava

20.06.2020
- 20.06.2020
Bratislava

Cena kurzu: 75.00 / 90.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Excel grafy

  Práca s objektmi

 • Vysvetlenie pojmu objekt a jeho postavenie v programoch Office
 • Vkladanie a vytváranie objektov v programe Excel
 • Zmena veľkosti, formátu a ďalších nastavení rôznych objektov
 • Vytvorenie grafu

 • Opis rôznych štýlov grafov
 • Vysvetlenie vhodnosti použitia rôznych typov a podtypov grafov
 • Príprava tabuľky na tvorbu grafu
 • Rýchle rozloženie grafu
 • Vytváranie kriviek (bunkových minigrafov), ako obsah buniek
 • Vytváranie rôznych typov grafov v programe Excel (Stĺpcový, čiarový, koláčový, pruhový, plošný, bodový, mapa, radarový, histogram, vodopádový, lievikový atď.)
 • Kombinovaný graf (použitie rôznych typov grafu pre jednotlivé rady)
 • Vytváranie grafov z nesúvislých oblastí, úprava zdrojových údajov
 • Vytvorenie grafu z pomenovanej tabuľky
 • Úprava grafu

 • Návrh a formátovanie grafov, úprava vzhľadu grafu, nastavenie motívov a vlastných farebných schém t.j. úprava grafov (farby, veľkosť, písmo atď.)
 • Použitie, formátovanie prvkov grafu (Osi grafu, názvy osí grafu, názov grafu, menovky údajov, údajová tabuľka, chybové úsečky, trendová spojnica, mriežky, legenda, stĺpce rastu a poklesu a atď.)
 • Filtrovanie údajov v grafe
 • Umiestnenie grafov (plávajúci objekt, samostatný hárok)
 • Hlavná a vedľajšia os grafu
 • Praktické rady pri tvorbe grafov
 • Vytváranie šablón grafov a ich následné použitie, správa šablón
 • Kontingenčný graf
 • Export grafov

 • Tlač grafov
 • Použitie grafov do programov Word alebo PowerPoint
 • Prepojenie grafov
 • Diskusia a ďalšie možnosti vzdelávania po absolvovaní školenia

Výstupné vedomosti: Absolvent kurzu dokáže vytvoriť a editovať graf v programe Excel. Dokáže efektívne využívať možnosti návrhu a formátu grafu. Grafy vie exportovať do iných programov.

Ukážky prác:

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Excel

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Excel grafy:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Excel grafy

Pečať finančnej stability