Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Programovanie .NET

Programovanie .NETKatalóg

Osnovy školení na Programovanie .NET zobrazíte kliknutím na názvy kurzov:

 • Perl pre pokročilých
  Kurz Perl pre pokročilých je vhodný pre programátorov, ktorí už ovládajú niektorý programovací jazyk a chcú sa naučiť skriptovať s jazykom Perl.
  > Pozrieť
 • Perl programovanie - základy
  Kurz Perl programovanie - základy je určený všetkým, ktorí sa chcú naučiť základy jedného z najuniverzálnejších skriptovacích jazykov.
  > Pozrieť
 • Programovanie 3D grafiky v OpenGL
  Grafická karta (GPU) v počítači nemá svoju vlastnú špeciálnu inštrukčnú sadu akú majú procesory (CPU). Príkazy, ktoré má GPU vykonať sa ukladajú do operačnej pamäte, odkiaľ si ich príslušné obvody GPU čítajú a vykonávajú. Aplikácie nemôžu priamo posielať príkazy GPU, pretože im to chránený režim operačných systémov nedovoľuje. Jednou z možností je naprogramovanie vlastného ovládača zariadenia, ktorý má prístup k hardvéru a je schopný posielať GPU príkazy, ktorým rozumie. Tento priamy prístup je však veľmi neefektívny, nakoľko musíme dokonale poznať svoju grafickú kartu – výrobcu, typ, počet multiprocesorov, procesorov, rýchlosti, veľkosť pamäte, podporované technológie a v neposlednom rade aj formát inštrukcií, ktorému daná grafická karta rozumie. Oveľa výhodnejšie je použiť niektorú z moderných technológií, ktoré za nás vyriešia celú komunikáciu s hardvérom GPU. Existujú dve najznámejšie a najpoužívanejšie technológie (nielen v hernom priemysle, ale aj v CAD systémoch) a tými sú OpenGL a DirectX. V tomto kurze sa budeme venovať práve OpenGL. Oproti DirectX má OpenGL nasledujúce výhody: • Jednoduchá procedurálna syntax (DirectX je oproti tomu implementovaný ako COM rozhranie) • Výslovne nepotrebujeme žiaden SDK a vystačíme si s jednou systémovou knižnicou pre OpenGL • Ľahká práca aj v nižších (alebo jazykov bez podpory OOP) jazykoch ako sú Visual Basic, C a dokonca aj Assembler! • OpenGL dlho prevahu nad DirectX z hľadiska možností svojich možností. To znamená, že z GPU využilo viac možností. To bol napr. hlavný dôvod, prečo ID Software dlho programovalo svoje hry práve v OpenGL.
  > Pozrieť
 • Programovanie vo Windows API
  Windows API predstavuje sadu knižníc, procedúr, funkcií, rozhraní a konštánt pre interakciu aplikácií s operačným systémom. Takýto prístup cez API je prakticky najefektívnejším (a teda aj najrýchlejším) spôsobom, ako pracovať s oknami, súbormi, registrom, grafikou, tlačiarňou a tiež aj internetom, zvukom a videom.
  > Pozrieť
 • Shell programovanie Bash pre pokročilých
  Kurz Shell programovanie Bash pre pokročilých je vhodný pre správcov, ktorí už zvládli iný programovací jazyk a chcú sa naučiť efektívne využívať prostredie ich príkazového riadku.
  > Pozrieť
 • Shell programovanie v Bash - základy
  Kurz Shell programovanie v Bash - základy je určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť zvládnuť základné programovacie techniky a vytvárať skripty.
  > Pozrieť
 • Umelá inteligencia – základy
  Cieľom kurzu umelá inteligencia – základy je všeobecné oboznámenie sa so základnými pojmami a prístupmi umelej inteligencie.
  > Pozrieť
 • Úvod do programovania
  Kurz Úvod do programovania je určený všetkým, ktorí sa chcú naučiť programovať v akomkoľvek programovacom jazyku.
  > Pozrieť
 • .NET Framework - práca s databázami
  Kurz .NET Framework – práca s databázami je určený pre užívateľov, ktorí majú skúsenosti s programovaním v platforme .NET a chcú svoje vedomosti rozšíriť v oblasti práce s databázami.
  > Pozrieť
 • .NET Framework - základy programovania
  Kurz ..NET Framework - základy programovania je určený pre začínajúcich programátorov, alebo pre programátorov, ktorí chcú začať programovať na platforme .NET Framework (VB.NET alebo C#).
  > Pozrieť
 • .NET Framework – pokročilé programovanie
  Kurz.NET Framework – pokročilé programovanie je určený pre užívateľov, ktorí chcú programovať v jazyku VB.NET (C#).
  > Pozrieť
 • Visual C/C++ - základy
  Kurz Visual C/C++ je zameraný na zvládnutie základných programátorských zručností.
  > Pozrieť
 • Visual C/C++ objektové programovanie
  Školenie Visual C/C++ objektové programovanie je zamerané na zvládnutie špecifických vlastností jazyka C++, základov objektovo orientovaného programovania.
  > Pozrieť
 • Visual Basic .NET I. základy
  Kurz Visual Basic .NET I. základy je určený záujemcom o moderné programovacie technológie, ktorí sa chcú naučiť programovať v jazyku Visual Basic.
  > Pozrieť
 • Visual Basic .NET II. pre pokročilých
  Kurz Visual Basic .NET II. pre pokročilých je určený pre programátorov, ktorí si chcú zdokonaliť svoje znalosti a osvojiť si pokročilé techniky programovania v jazyku Visual Basic .NET a platforme .NET Framework.
  > Pozrieť

Vypísané termíny v nasledujúcich týždňoch:

Perl programovanie - základy
20.07.2020 - pondelok Bratislava
Perl programovanie - základy
20.07.2020 - pondelok Online kurz s lektorom na živo
Perl pre pokročilých
22.07.2020 - streda Bratislava
Perl pre pokročilých
22.07.2020 - streda Online kurz s lektorom na živo

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Programovanie .NET, C++

Pre záujemcov, ktorí sa chcú naučiť programovať alebo sa v programovaní zdokonaliť, sme pripravili niekoľko zaujímavých kurzov, ktorými môžete odštartovať alebo posunúť svoju kariéru programátora.

Z ponuky pre Vás vyberáme:

Úvod do programovania - kurz Úvod do programovania je určený všetkým, ktorí sa chcú naučiť programovať v akomkoľvek programovacom jazyku.

.NET Framework - základy programovania - základy programovania je určený pre začínajúcich programátorov, alebo pre programátorov, ktorí chcú začať programovať na platforme .NET Framework (VB.NET alebo C#).

Visual C/C++ objektové programovanie - Školenie Visual C/C++ objektové programovanie je zamerané na zvládnutie špecifických vlastností jazyka C++, základov objektovo orientovaného programovania.

Programovanie vo Windows API - Windows API predstavuje sadu knižníc, procedúr, funkcií, rozhraní a konštánt pre interakciu aplikácií s operačným systémom. Takýto prístup cez API je prakticky najefektívnejším (a teda aj najrýchlejším) spôsobom, ako pracovať s oknami, súbormi, registrom, grafikou, tlačiarňou a tiež aj internetom, zvukom a videom.

Osnovy školení nájdete pri každom jednotlivom kurze.

Výhodou školení databáz v Macrosoft s.r.o. sú spravidla menšie skupiny účastníkov školení. Skúsení lektori sú zárukou dôkladného prebratia osnov s dôrazom na potreby klientov. Počas školenia je samozrejme aj priestor na otázky, ktoré zaujímajú klientov v praxi.

Medzi ďalšie benefity, ktoré naši klienti oceňujú, sú komfortné, svetlé a priestranné školiace miestnosti, ale aj občerstvenie počas prestávok. Po ukončení kurzu, ktorý prebieha v uvoľnenej atmosfére, získa každý účastník certifikát absolventa školenia Macrosoft. Certifikáty Macrosoft sú široko akceptované zamestnávateľmi vrátane veľkých organizácií a spoločností.

Prihlásenie

Zasielanie noviniek

Video z kurzu

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Pečať finančnej stability

Pečať finančnej stability