Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave
02/55 410 308

Hodnotenia kurzov

Kurz Visual C/C++ objektové programovanie

Kurz Visual C/C++ objektové programovanie

Školenie Visual C/C++ objektové programovanie je zamerané na zvládnutie špecifických vlastností jazyka C++, základov objektovo orientovaného programovania.

Minimálne vstupné vedomosti: Uchádzač o kurz Visual C/C++ objektové programovanie musí mať základnú znalosť jazyka C a mal by byť schopný algoritmizovať zložitejší problém a dekomponovať program na moduly (mal by mať teda aspoň základnú skúsenosť so štruktúrovaným programovaním). Nepredpokladá sa žiadna skúsenosť s objektovou technológiou programovania a jazykom C++.

Termíny kurzov Visual C/C++ objektové programovanie
Denné kurzy (2 dni): 9:00 - 15:00
26.02.2018
- 27.02.2018

09.04.2018
- 10.04.2018

21.05.2018
- 22.05.2018

02.07.2018
- 03.07.2018

13.08.2018
- 14.08.2018

24.09.2018
- 25.09.2018

05.11.2018
- 06.11.2018

Večerné kurzy (3 dni): 16:30 - 19:30
22.01.2018
- 24.01.2018

19.02.2018
- 21.02.2018

26.03.2018
- 28.03.2018

30.04.2018
- 02.05.2018

Víkendové kurzy (2 dni): 8:30 - 13:30
03.02.2018
- 04.02.2018

10.03.2018
- 11.03.2018

14.04.2018
- 15.04.2018

19.05.2018
- 20.05.2018

Cena kurzu: 210.00 / 252.00 EUR s DPH

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Visual C/C++ objektové programovanie
 • pojem trieda (class), premenné triedy, členské metódy a operátory
 • konštruktor, deštruktor, pointer this
 • operátor new a delete
 • prístupové práva, priateľské triedy
 • polymorfizmus na základe dedičnosti, dedenie vlastností, prístupové práva k predkom
 • virtuálne funkcie, tabuľka virtuálnych funkcií
 • viacnásobná dedičnosť
 • konštantné a statické atribúty, inicializátory, poradie inicializácie, volania konštruktorov a deštruktorov
 • prúdy, triedy na prácu so vstupom a výstupom
 • vytváranie tried pomocou šablóny
 • výnimky, hierarchia a dedenie výnimiek
 • knižnica STL - kontajnery, iterátory a generické algoritmy
 • základy sowftwérového inžinierstva – realizácia návrhových vzorov v jazyku C++ (Singleton, Model View Controller), základy extrémneho programovania (metóda Test Drive development)
 • diskusia
 • záver

Výstupné vedomosti: Absolvovaním kurzu Visual C/C++ objektové programovanie bude účastník vedieť samostatné zvládnutie objektovo orientovaného programovania v C++.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Programovanie .NET, C++

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Visual C/C++ objektové programovanie:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Visual C/C++ objektové programovanie

Zasielanie noviniek

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Video z kurzu

Pečať finančnej stability

TOPlist
Pečať finančnej stability
Website Chat na Počítačové kurzy