Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz Visual C/C++ objektové programovanie

Kurz Visual C/C++ objektové programovanie

Školenie Visual C/C++ objektové programovanie je zamerané na zvládnutie špecifických vlastností jazyka C++, základov objektovo orientovaného programovania.

Minimálne vstupné vedomosti: Uchádzač o kurz Visual C/C++ objektové programovanie musí mať základnú znalosť jazyka C a mal by byť schopný algoritmizovať zložitejší problém a dekomponovať program na moduly (mal by mať teda aspoň základnú skúsenosť so štruktúrovaným programovaním). Nepredpokladá sa žiadna skúsenosť s objektovou technológiou programovania a jazykom C++.

Termíny kurzov Visual C/C++ objektové programovanie
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
01.06.2020
- 02.06.2020
Bratislava

13.07.2020
- 14.07.2020
Bratislava

24.08.2020
- 25.08.2020
Bratislava

05.10.2020
- 06.10.2020
Bratislava

Večerné kurzyVečerné kurzy (3 dni): 16:30 - 19:30
08.06.2020
- 10.06.2020
Bratislava

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (2 dni): 08:30 - 13:30
27.06.2020
- 28.06.2020
Bratislava

Cena kurzu: 230.00 / 276.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Visual C/C++ objektové programovanie
 • pojem trieda (class), premenné triedy, členské metódy a operátory
 • konštruktor, deštruktor, pointer this
 • operátor new a delete
 • prístupové práva, priateľské triedy
 • polymorfizmus na základe dedičnosti, dedenie vlastností, prístupové práva k predkom
 • virtuálne funkcie, tabuľka virtuálnych funkcií
 • viacnásobná dedičnosť
 • konštantné a statické atribúty, inicializátory, poradie inicializácie, volania konštruktorov a deštruktorov
 • prúdy, triedy na prácu so vstupom a výstupom
 • vytváranie tried pomocou šablóny
 • výnimky, hierarchia a dedenie výnimiek
 • knižnica STL - kontajnery, iterátory a generické algoritmy
 • základy sowftwérového inžinierstva – realizácia návrhových vzorov v jazyku C++ (Singleton, Model View Controller), základy extrémneho programovania (metóda Test Drive development)
 • Diskusia a záver

Výstupné vedomosti: Absolvovaním kurzu Visual C/C++ objektové programovanie bude účastník vedieť samostatné zvládnutie objektovo orientovaného programovania v C++.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Programovanie .NET, C++

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Visual C/C++ objektové programovanie:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Visual C/C++ objektové programovanie

Pečať finančnej stability