Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave
02/55 410 308

Hodnotenia kurzov

Obchodné podmienky

1. Prihlasovanie na kurz

Prihlásiť na kurz (školenie, seminár) sa možno písomne (e-mailom, faxom, poštou, cez web stránku), alebo osobne na pobočke. Prihlášky sú záväzné. Podaním prihlášky vyjadrujete svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami. 
Prijatie každej prihlášky potvrdzujeme e-mailom, alebo telefonicky a zároveň Vám zašleme pokyny k úhrade. V prípade, ak by ste potvrdenie prihlášky nedostali, prosíme, kontaktujte nás.

2. Platobné podmienky

2a, Platobné podmienky pre štandardné kurzy
Platbu za kurz (školenie, seminár) je potrebné uhradiť najneskôr päť (5) dní pred začatím kurzu prevodným príkazom alebo v hotovosti v mieste konania kurzu. Pri oneskorení úhrady sa klient vystavuje riziku, že sa jeho miesto obsadí iným účastníkom.
2b, Platobné podmienky pre kurzy so SUPER ZĽAVOU
Platbu za kurz (školenie, seminár) je potrebné uhradiť najneskôr do dátumu uvedeného pri prihasení sa na kurz prevodným príkazom alebo v hotovosti v mieste konania kurzu. Po uvedenom termíne zaniká účastníkovi nárok na zľavu.

3. Storno podmienky

3a, Storno podmienky pre štandardné kurzy
Stornovanie prihlášky akceptujeme iba písomnou formou.
Pri stornovaní doručenom najneskôr 10 pracovných dní pred začiatkom kurzu (školenia, seminára) neplatí objednávateľ žiadny storno poplatok. Ak už úhradu vykonal, bude mu vrátená v plnej výške, alebo sa môže dohodnúť na náhradnom termíne.
Pri stornovaní doručenom 4-9 pracovné dni pred začiatkom kurzu (školenia, seminára) účtujeme storno poplatok vo výške 50% z ceny.
Pri neskoršom stornovaní, resp. pri neúčasti na kurze (školení, seminári) účtujeme storno poplatok vo výške 100% z ceny.
3b, Storno podmienky pre kurzy so SUPER ZĽAVOU
Stornovanie prihlášky akceptujeme iba písomnou formou.
Pri stornovaní doručenom najneskôr 30 pracovných dní pred začiatkom kurzu (školenia, seminára) neplatí objednávateľ žiadny storno poplatok. Platba za školenie mu bude vrátená v plnej výške.
Pri stornovaní doručenom 29-14 pracovných dní pred začiatkom kurzu (školenia, seminára) účtujeme storno poplatok vo výške 50% z ceny.
Pri neskoršom stornovaní, resp. pri neúčasti na kurze (školení, seminári) účtujeme storno poplatok vo výške 100% z ceny.
V prípade, že sa prihlásený účastník nemôže zúčastniť školenia, môže za seba  poslať náhradníka.

4. Zmeny termínov školenia

Zmenu termínu je možné akceptovať iba písomnou formou.

Pri zmene termínu zo strany účastníka v prípade kurzu so SUPER ZĽAVOU účtujeme doplatok do plnej výšky ceny školenia podľa platného cenníka. V prípade, že účastník tento doplatok neuhradí, jeho účasť bude považovaná za stornovanú a bude mu strhnutý storno poplatok podľa bodu 3b.

Macrosoft-Škola PC si vyhradzuje právo na presunutie kurzu (školenia, seminára) na iný termín, prípadne na iné miesto. V takomto prípade budú prihlásení účastníci včas informovaní. Ak by zmena účastníkovi nevyhovovala, bude mu vrátená platba v plnej výške.

5. Rôzne

V cene kurzu je zahrnuté občerstvenie (káva, čaj, minerálka).
Každý účastník obdrží po absolvovaní kurzu (školenia) Certifikát.

Pod štandardnými kurzami sa rozumejú všetky kurzy, na ktoré sa neuplatňuje SUPER ZĽAVA.

Poznámky:
  • Osnovy a ďalšie termíny na IT školenia, semináre a rekvalifikačné kurzy nájdete v prehľade školení, alebo cez vyhľadávač kurzov v pravom hornom rohu stránky.
  • V prípade, že si chcete dohodnúť iný termín kurzu, zavolajte, alebo napíšte.
TOPlist
Pečať finančnej stability
Website Chat na Počítačové kurzy