Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Kurz Excel PowerPivot a PowerQuery

Kurz Excel PowerPivot a PowerQuery

Kurz Excel PowerPivot a PowerQuery je určený pre pokročilých používateľov programu MS Office, ktorí potrebujú spracovávať údaje z rôznych zdrojov, vytvárajú reporty zo štruktúrovaných a relačných databáz alebo sprehľadňujú a analyzujú viacnásobné a rozsiahle dátové úložiská a ich výstupy. Súčasťou kurzu je nielen práca s týmito nástrojmi, ale aj ich inštalácia a nastavenie.

Minimálne vstupné vedomosti: Na tomto kurze sú predpokladané skúsenosti s programom MS Excel. Odporúčané sú skúsenosti na úrovni absolvovania kurzu Excel 2 - Mierne pokročilý. Výhodou je predošlá skúsenosť s kontingenčnými tabuľkami, práca s objektami (grafmi) a práca s väčšími tabuľkami alebo databázami.

Termíny kurzov Excel PowerPivot a PowerQuery
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
25.10.2021
- 26.10.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

24.11.2021
- 25.11.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

19.01.2022
- 20.01.2022
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

02.03.2022
- 03.03.2022
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

* Zľava platí len pre večerné kurzy.

Cena kurzu: 190.00 / 228.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Excel PowerPivot a PowerQuery

  ÚVOD

 • Úvod do problematiky Bussiness Intelligence a diferenciácia skupiny produktov
 • PowerQuery, PowerPivot, PowerMap, PowerView, Power BI
 • Pridávanie a inštalácia doplnkov do prostredia Microsoft Excel
 • POWERPIVOT

 • Zoznámenie sa s editorom pre modelovanie údajov
 • Model údajov

 • Načítavanie údajov do Modelu
 • Spracovanie a úprava dát databázymport z rôznych typov súborov
 • Prepájanie tabuliek a tvorba vzťahov
 • Alternatívy výstupov do Microsoft Excel z Modelu Údajov

 • Meradlá a tvorba výpočtových polí
 • Kľúčové ukazovatele výkonu
 • Hierachia a skupiny
 • Rýchle filtre
 • POWERQUERY

  Základná štruktúra a filozofia nástroja

 • Power Query verzus Power Pivot
 • Práca s editorom Power Query

 • Import a načítavanie rôznych typov dátových súborov
 • Úprava a transformácia údajov
 • Dotazy
 • Správa stĺpcov a redukcia záznamov v načítaných databázach
 • Čistenie databáz
 • Transformácia údajov a práca s poľami typu: Text, Číslo, Dátum
 • Zlučovanie a pripájanie dotazov
 • Pravidlá pre prácu s jazykom M
 • Export údajov do Microsoft Excel

 • Načítanie dát priamo
 • Načítanie dát do Modelu údajov
 • Tvorba prepojení
 • JAZYK DAX

 • Syntax jazyka
 • Základné funkcie (SUM vs SUMX)
 • CALCULATE
 • RELATED a RELATEDTABLE
 • DISTINCTCOUNT
 • Praktické využitie ďalších DAX funkcií

Výstupné vedomosti: Absolvent kurzu vie nainštalovať doplnok PowerPivot a PowerQuery. Vie používať tieto nástroje a pomocou nich spracúvať údaje, vytvárať reporty a analyzovať rôzne údaje. Absolvent tiež pozná najznámejšie doplnky Business Intelligence.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Excel PowerPivot a PowerQuery

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Excel

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Excel PowerPivot a PowerQuery:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Excel PowerPivot a PowerQuery

Pečať finančnej stability