Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Microsoft Office Specialist

Microsoft Office Specialist je certifikácia, ktorá pomáha študentom a pracujúcim osvedčiť svoje schopnosti v programoch Microsoft Office. Na výber sú nasledovné smery:

 • Microsoft Office Specialist (MOS) certifikácia deklaruje schopnosť používať jeden alebo viac programov Microsoft Office, zahrňujúc: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook a Access.
 • Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert) certifikácia deklaruje schopnosť používať program Word alebo Excel na vyššej úrovni.
 • Microsoft Office Specialist Master (MOS Master) certifikácia deklaruje schopnosť používať širokú paletu programov Microsoft Office. Na jej získanie je nutné úspešne vykonať skúšky Excel Expert, Word Expert a Powerpoint. Plus je nutné vykonať skúšku z jedného z dvoch programov Outlook alebo Access. V celku je teda nutné mať 4 certifikácie nižšej úrovne.

mos

Prečo sa certifikovať?

Certifikácia vám dáva profesionálny náskok, poskytovaním medzinárodného uznania vašich schopností používať Microsoft Office na odbornej úrovni. Demonštruje vaše zručnosti a ochotu učiť sa používať najnovšie technológie.

Výhody certifikácie

 • Lepšie kariérne prospekty: Zvyšovaním svojich pracovných zručností sa stávate dôveryhodným kandidátom na rôzne pracovné pozície.
 • Svetové uznanie: kamkoľvek pôjdete, vo svete vás ihneď rozpoznajú na základe tejto certifikácie.
 • Vyčnievate z davu: testovanie je zamerané na úlohy týkajúce sa biznisu, vedomie zamestnávateľa, že tieto úlohy ste zvládli vás pomáha zvýrazniť v dave.
 • Zručnosti pre prácu v 21. storočí: certifikát vyzdvihuje vašu schopnosť orientovať sa v kancelárskych technológiách 21. storočia.
 • Osobný úspech: v neposlednom rade ide aj o osobný úspech a radosť z dosiahnutého certifikátu.

Rady pre kandidátov

 • Sledujte si čas. Časomiera sa oficiálne spustí až po tom ako si prečítate úvodné informácie, poskytované na začiatku testovania. Počas testu budete zostávajúci čas vidieť v testovacom okne. Časomieru nie je možné prerušiť počas testovania.
 • Sledujte si tempo. Na začiatku testovania dostanete informácie o úlohách v testoch. Počet ostávajúcich a vyriešených úloh je zobrazený v testovacom okne.
 • Riadne čítajte zadania pred vypĺňaním. Zadania nasledujte dôkladne a presne.
 • Ak máte problémy s riešením úlohy, môžete ju kedykoľvek reštartovať bez toho aby boli ovplyvnené ostatné úlohy. Tiež ju môžete preskočiť a vrátiť sa k nej neskôr.
 • Zadajte údaje zo zadania bez kopírovania formátu zo zadania. Napríklad texty a údaje, ktoré budete inštruovaní zadať do tabuľky, budú hrubým písmom alebo podčiarknuté, zadajte ich v štandardnom formáte, bez aplikácie týchto formátov.
 • Zatvorte všetky dialógové okná pred pokračovaním do ďalšej úlohy, ak nie ste inštruovaní inak.
 • Nezatvárajte okno úloh, s výnimkou ak by ste boli inštruovaní inak.
 • Ak bude súčasťou úlohy tlačenie dokumentu, postupujte ako by ste ho išli tlačiť štandardne. Tlač sa fyzicky neuskutoční.
 • Počet kliknutí sa nezaznamenáva, je jedno akým spôsobom sa dostanete ku výsledku, dôležitá je jeho správnosť. Ak by sa vyžadovala presná metóda riešenia budete nato upozornení v zadaní.
 • Ak nastane technický problém (napríklad by prestala fungovať myš), kontaktujte administrátora, ten vám pomôže technický problém ihneď odstrániť. Ak by bol nevyhnutný reštart počítača, vaše doposiaľ vyplnené otázky ostanú zachované.

Po certifikácii

Po dokončení testovania budete oboznámený s vašimi výsledkami na záznamovej karte, na ktorej sa aj dozviete či ste skúšku vykonali úspešne. Ak ste dosiahli požadované minimum, budete kontaktovaný emailom od tímu Microsoft Certification Program. V tomto emaile budú informácie ako postupovať ďalej, bude obsahovať prístup k vášmu certifikátu online a tiež k vášmu odznaku.

Vaše úspechy je možné zdieľať na rôznych platformách ako sú napríklad LinkedIn, Facebook a podobne. Tiež je možné si vytvoriť rôzne osobné promo materiály ako sú vizitky, obsahujúce logo s vami dosiahnutým certifikátom. Ak dosiahnete viacero certifikátov, môžete si samozrejme zobraziť všetky.

Pečať finančnej stability