Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave
02/55 410 308

Hodnotenia kurzov

Kurz Programovanie vo Windows API

Kurz Programovanie vo Windows API

Windows API predstavuje sadu knižníc, procedúr, funkcií, rozhraní a konštánt pre interakciu aplikácií s operačným systémom. Takýto prístup cez API je prakticky najefektívnejším (a teda aj najrýchlejším) spôsobom, ako pracovať s oknami, súbormi, registrom, grafikou, tlačiarňou a tiež aj internetom, zvukom a videom.

Minimálne vstupné vedomosti: Základná znalosť programovania v ľubovoľnom jazyku

Termíny kurzov Programovanie vo Windows API
Denné kurzy (4 dni): 9:00 - 15:00
05.11.2018
- 08.11.2018

14.01.2019
- 17.01.2019

11.03.2019
- 14.03.2019

06.05.2019
- 09.05.2019

Cena kurzu: 0.00 / 0.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Programovanie vo Windows API

  Úvod do programovania vo Windows API

 • Štruktúra Windows API
 • Notácia zápisu identifikátorov
 • Knižnice kernel, user, gdi
 • ANSI a UNICODE
 • Volacie konvencie
 • Práca s oknami

 • Registrácia triedy okna
 • Vytvorenie hlavného okna aplikácie
 • Slučka spracovávania správ
 • Správy okna
 • Vytváranie dcérskych okien
 • Tlačidlá a editačné polia
 • Rozbaľovacie zoznamy
 • Posuvníky okna
 • Zmena parametrov a štýlu okna
 • Práca so súbormi

 • Testovanie existencie súboru
 • Prehľadanie adresára
 • Otvorenie súboru
 • Režimy otvorenia súborov
 • Čítanie a zápis
 • Práca s grafikou

 • Kontexty zariadení
 • Vlastnosti kontextov zariadení
 • Kreslenie čiar a útvarov
 • Obrysy a výplne
 • Písma a text
 • Práca s bitovými mapami
 • Procesy a vlákna

 • Vytváranie procesov
 • Vytváranie vlákien
 • Synchronizácia
 • Komunikácia medzi vláknami
 • Momentky procesov

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Programovanie .NET, C++

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Programovanie vo Windows API:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Programovanie vo Windows API

Zasielanie noviniek

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Video z kurzu

Pečať finančnej stability

Pečať finančnej stability
Website Chat na Počítačové kurzy