Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave
02/55 410 308

Hodnotenia kurzov

Kurz Excel programovanie VBA pre pokročilých

Kurz Excel programovanie VBA pre pokročilých

Kurz Excel programovanie VBA je voľným pokračovaním školenia: Excel makrá, programovanie vo VBA

Minimálne vstupné vedomosti: Základy programovania VBA na úrovni kurzu Excel makrá, programovanie vo VBA

Termíny kurzov Excel programovanie VBA pre pokročilých
Denné kurzy (2 dni): 9:00 - 15:00
16.01.2019
- 17.01.2019
GARANTOVANÝ TERMÍN

13.02.2019
- 14.02.2019

13.03.2019
- 14.03.2019

10.04.2019
- 11.04.2019

15.05.2019
- 16.05.2019

05.06.2019
- 06.06.2019

03.07.2019
- 04.07.2019

31.07.2019
- 01.08.2019

Večerné kurzy (3 dni): 16:30 - 19:30
14.01.2019
- 16.01.2019

18.02.2019
- 20.02.2019

25.03.2019
- 27.03.2019

29.04.2019
- 01.05.2019

Víkendové kurzy (2 dni): 8:30 - 13:30
22.12.2018
- 23.12.2018

02.02.2019
- 03.02.2019

09.03.2019
- 10.03.2019

13.04.2019
- 14.04.2019

Cena kurzu: 170.00 / 204.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Excel programovanie VBA pre pokročilých

  Komplexný pohľad na projekt vo Visual Basicu

 • obsluha udalosti v objektoch MS Excel
 • modul pre všeobecný kód
 • modul triedy pre zjednodušenie programovania
 • príprava vlastného prostredia prostredníctvom formulárov
 • príprava pracovného prostredia Add-Ins a References
 • Ďalšie objekty, metódy a vlastnosti vo VBA

 • Pokročilá technika využívania Range, Cells,Selection a objektov typu Active
 • načítavanie vlastností zo vzdialených objektov
 • Select a Activate
 • vlastné názvy objektov
 • príprava práce s inými súbormi, respektíve aplikáciami
 • parametre v
 • subprocedúrach
 • Práca s premennými, ich rozsah a platnosť

 • dátové typy pre špecifickú prácu v editore
 • verejné a privátne premenné v globálnom a lokálnom prostredí kódu
 • statické a dynamické premenné
 • načítanie hodnôt ako vlastností
 • komplexný pohľad na načítanie objektov do premenných
 • Riadenie chýb v kóde

  (a tvorba vlastných chybových hlásení)

  Špecifickejšie využívanie štruktúr a ich kombinovanie

 • Kombinovanie štruktúry With s ostatnými štruktúrami
 • Loop While a Loop Until
 • While ... Wend
 • For … Next a For Each pre kolekcie objektov
 • Vnorovanie štruktúry If, ElseIf a pravidlá ukladania podmienok
 • Štrukúra Case
 • špecifické príkazy štrukúr v kóde VBA
 • Select ako nadbytočný príkaz
 • Vlastné Formuláre

 • Zoznámenie sa s prostredím pre tvrobu vlastných formulárov
 • Tvorba kódu pre formulár a formulárové prvky
 • Možnosti a využitie Properties
 • Implementácia Formulára do prostredia MS Excel
 • úprava záložiek a príkazov programu MS Excel pomocou kódu
 • zobrazovanie priebehu akcií
 • Kód pre iné objekty

 • prehľad ActiveX prvkov
 • objekty typu Pivot
 • grafy
 • grafické objekty v prostredí MS Excel
 • ClassModules

 • deklarácie a kolekcie pre modulov tried
 • definovanie ich vlastností a metód
 • volanie inicializačných rutín, alebo tvorba udalostných procedúr
 • zvýšenie výkonu kódu využitím modulov tried
 • ActiveX Data Objects

 • Príprava prostredia pre knižnicu ADO objektov
 • Connection a Command
 • spolupráca s jazykom SQL
 • správa dát v MS Excel, ich načítavanie a následné vrátenie
 • zásady používania technólogie ADO
 • Pohľad do budúcnosti

 • ... alternatívy a kombinácie technológii, objektov a vlastného kódu v prostredi editora Visual Basic for application MS Excel

Výstupné vedomosti: Vytvorenie vlastných makier na pokročilej úrovni. Tvorba komplexných aplikácií v programe Exccel pomocou programovania vo VBA.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Excel

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Excel programovanie VBA pre pokročilých:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Excel programovanie VBA pre pokročilých

Zasielanie noviniek

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Video z kurzu

Pečať finančnej stability

Pečať finančnej stability
Website Chat na Počítačové kurzy