Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz Excel VBA 3 - programovanie VBA pre pokročilých

Kurz Excel VBA 3 - programovanie VBA pre pokročilých

Kurz Excel programovanie VBA je voľným pokračovaním školenia: Excel makrá, programovanie vo VBA

Minimálne vstupné vedomosti: Základy programovania VBA na úrovni kurzu Excel makrá, programovanie vo VBA

Termíny kurzov Excel VBA 3 - programovanie VBA pre pokročilých
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
17.06.2020
- 18.06.2020
Bratislava

15.07.2020
- 16.07.2020
Bratislava

12.08.2020
- 13.08.2020
Bratislava

09.09.2020
- 10.09.2020
Bratislava

Večerné kurzyVečerné kurzy (3 dni): 16:30 - 19:30
22.06.2020
- 24.06.2020
Bratislava

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (2 dni): 08:30 - 13:30
06.06.2020
- 07.06.2020
Bratislava

Cena kurzu: 170.00 / 204.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Excel VBA 3 - programovanie VBA pre pokročilých

  Komplexný pohľad na projekt vo Visual Basicu

 • obsluha udalosti v objektoch MS Excel
 • modul pre všeobecný kód
 • modul triedy pre zjednodušenie programovania
 • príprava vlastného prostredia prostredníctvom formulárov
 • príprava pracovného prostredia Add-Ins a References
 • Ďalšie objekty, metódy a vlastnosti vo VBA

 • Pokročilá technika využívania Range, Cells,Selection a objektov typu Active
 • načítavanie vlastností zo vzdialených objektov
 • Select a Activate
 • vlastné názvy objektov
 • príprava práce s inými súbormi, respektíve aplikáciami
 • parametre v
 • subprocedúrach
 • Práca s premennými, ich rozsah a platnosť

 • dátové typy pre špecifickú prácu v editore
 • verejné a privátne premenné v globálnom a lokálnom prostredí kódu
 • statické a dynamické premenné
 • načítanie hodnôt ako vlastností
 • komplexný pohľad na načítanie objektov do premenných
 • Riadenie chýb v kóde

  (a tvorba vlastných chybových hlásení)

  Špecifickejšie využívanie štruktúr a ich kombinovanie

 • Kombinovanie štruktúry With s ostatnými štruktúrami
 • Loop While a Loop Until
 • While ... Wend
 • For … Next a For Each pre kolekcie objektov
 • Vnorovanie štruktúry If, ElseIf a pravidlá ukladania podmienok
 • Štrukúra Case
 • špecifické príkazy štrukúr v kóde VBA
 • Select ako nadbytočný príkaz
 • Vlastné Formuláre

 • Zoznámenie sa s prostredím pre tvrobu vlastných formulárov
 • Tvorba kódu pre formulár a formulárové prvky
 • Možnosti a využitie Properties
 • Implementácia Formulára do prostredia MS Excel
 • úprava záložiek a príkazov programu MS Excel pomocou kódu
 • zobrazovanie priebehu akcií
 • Kód pre iné objekty

 • prehľad ActiveX prvkov
 • objekty typu Pivot
 • grafy
 • grafické objekty v prostredí MS Excel
 • ClassModules

 • deklarácie a kolekcie pre modulov tried
 • definovanie ich vlastností a metód
 • volanie inicializačných rutín, alebo tvorba udalostných procedúr
 • zvýšenie výkonu kódu využitím modulov tried
 • ActiveX Data Objects

 • Príprava prostredia pre knižnicu ADO objektov
 • Connection a Command
 • spolupráca s jazykom SQL
 • správa dát v MS Excel, ich načítavanie a následné vrátenie
 • zásady používania technólogie ADO
 • Pohľad do budúcnosti

 • ... alternatívy a kombinácie technológii, objektov a vlastného kódu v prostredi editora Visual Basic for application MS Excel

Výstupné vedomosti: Vytvorenie vlastných makier na pokročilej úrovni. Tvorba komplexných aplikácií v programe Exccel pomocou programovania vo VBA.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Excel

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Excel VBA 3 - programovanie VBA pre pokročilých:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Excel VBA 3 - programovanie VBA pre pokročilých

Pečať finančnej stability