Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Kurz Excel VBA 1 - makrá a úvod do VBA

Kurz Excel VBA 1 - makrá a úvod do VBA

Školenie Excel programovanie VBA - tvorba makier je určené pre záujemcov, ktorí majú skúsenosti s programom Excel a chcú sa v ňom naučiť vytvárať a ladiť makrá - programovať.

Minimálne vstupné vedomosti: Bežné ovládanie PC, skúsenosti s Microsoft Windows. Pokročilá úroveň ovládania Excel, najmä práce so vzorcami a funkciami.

Termíny kurzov Excel VBA 1 - makrá a úvod do VBA
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni)
29.04.2021
- 30.04.2021
Bratislava GARANTOVANÝ TERMÍN
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

27.05.2021
- 28.05.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

24.06.2021
- 25.06.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

22.07.2021
- 23.07.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

19.08.2021
- 20.08.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

16.09.2021
- 17.09.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

14.10.2021
- 15.10.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Večerné kurzyVečerné kurzy (3 dni) -10% *
24.05.2021
- 26.05.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

28.06.2021
- 30.06.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (2 dni)
15.05.2021
- 16.05.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

12.06.2021
- 13.06.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

* Zľava platí pre prezenčné kurzy.

Cena kurzu: 140.00 / 168.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Excel VBA 1 - makrá a úvod do VBA

  Úvod, popis vývojového prostredia VB

 • úvod do problematiky
 • popis vývojového prostredia VB (projekt explorer, toolbox,okno na prezeranie grafického vzhľadu objektov, okno s kódom, properties window)
 • nastavenie niektorých vlastností IDE, dockovanie okien
 • história, verzie
 • Základy makier

 • vysvetlenie pojmu makro, zabezpečenie, možnosti tvorby makra
 • automatizovaná tvorba makra – výhody a nevýhody, úprava makra
 • programovanie makra - zoznámenie sa s Visual Basic For Aplication (VBA)
 • zošit osobných makier
 • Dátove typy, premenné, konštanty a operátory

 • deklarácia premenných, základné dátové typy, rozsah platnosti premenných
 • konverzia dátových typov, konštanty, operátory (+, -, / .... AND, OR...)
 • Riadenie toku a vetvenie

 • podmienené a nepodmienené skoky
 • cykly (For each, Do, While, With)
 • riadenie toku programu – príkazy IF a SELECT
 • Polia a kolekcie

 • práca s poliami, statické a dynamické polia
 • Prostredie MS Excel

 • možnosť využitia štandardných funkcií Excelu pri programovaní
 • napojenie VBA kódu na prostredie Excelu, prístup k bunkám, rôzne možnosti odkazovania, offset, získanie a zmena hodnoty, zmena vzhľadu
 • Procedúry, funkcie, moduly

 • vytváranie a používanie
 • odovzdávanie parametrov odkazom a hodnotou (ByRef, ByVal)
 • moduly
 • ochrana kódu - jeho uzamknutie heslom
 • Základné ovládacie prvky

 • charakteristika, základné vlastnosti
 • diskusia
 • záver

Výstupné vedomosti: Zvládnutie tvorby jednoduchých programov a makier v Exceli. Vďaka týmto vedomostiam budú absolventi tohto kurzu schopní zefektívniť svoju prácu.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Excel VBA 1 - makrá a úvod do VBA

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Programovanie VBA

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Excel VBA 1 - makrá a úvod do VBA:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Excel VBA 1 - makrá a úvod do VBA

Školiace centrum Macrosoft je Certifikovaným Learning partnerom spoločnosti Microsoft

AUTODESk Learning Partner

Pečať finančnej stability