Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave
02/55 410 308

Hodnotenia kurzov

Kurz Excel makrá, programovanie VBA základy

Kurz Excel makrá, programovanie VBA základy

Školenie Excel programovanie VBA - tvorba makier je určené pre záujemcov, ktorí majú skúsenosti s programom Excel a chcú sa v ňom naučiť vytvárať a ladiť makrá - programovať.

Minimálne vstupné vedomosti: Pokročilá úroveň ovládania Excel.

Termíny kurzov Excel makrá, programovanie VBA základy
Denné kurzy (2 dni): 9:00 - 15:00
25.01.2018
- 26.01.2018
GARANTOVANÝ TERMÍN

22.02.2018
- 23.02.2018

22.03.2018
- 23.03.2018

19.04.2018
- 20.04.2018

17.05.2018
- 18.05.2018

14.06.2018
- 15.06.2018

12.07.2018
- 13.07.2018

Večerné kurzy (3 dni): 16:30 - 19:30
22.01.2018
- 24.01.2018

26.02.2018
- 28.02.2018

02.04.2018
- 04.04.2018

07.05.2018
- 09.05.2018

Víkendové kurzy (2 dni): 8:30 - 13:30
10.02.2018
- 11.02.2018

17.03.2018
- 18.03.2018

21.04.2018
- 22.04.2018

Cena kurzu: 140.00 / 168.00 EUR s DPH

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Excel makrá, programovanie VBA základy

  Úvod, popis vývojového prostredia VB

 • úvod do problematiky
 • popis vývojového prostredia VB (projekt explorer, toolbox,okno na prezeranie grafického vzhľadu objektov, okno s kódom, properties window)
 • nastavenie niektorých vlastností IDE, dockovanie okien
 • moduly
 • história, verzie
 • Základy makier

 • vysvetlenie pojmu makro, zabezpečenie, možnosti tvorby makra
 • automatizovaná tvorba makra – výhody a nevýhody, úprava makra
 • programovanie makra - zoznámenie sa s Visual Basic For Aplication (VBA)
 • zošit osobných makier
 • Dátove typy, premenné, konštanty a operátory

 • deklarácia premenných, základné dátové typy, rozsah platnosti premenných
 • konverzia dátových typov, konštanty, operátory (+, -, / .... AND, OR...)
 • Riadenie toku a vetvenie

 • podmienené a nepodmienené skoky
 • cykly (For a Do)
 • riadenie toku programu – príkazy IF a SELECT
 • používanie vstavaných funkcií
 • Základy práce s prostredím MS Excel

 • základy objektového modelu
 • prístup k hodnote bunky
 • práca s formátom buniek
 • diskusia
 • záver

Výstupné vedomosti: Účastníci budú vedieť nahrať makro, porozumieť nahranému makru a upravovať ho. Zvládnu jednoduché úlohy s makrami.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Excel makrá, programovanie VBA základy

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Excel

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Excel makrá, programovanie VBA základy:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Excel makrá, programovanie VBA základy

Zasielanie noviniek

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Video z kurzu

Pečať finančnej stability

TOPlist
Pečať finančnej stability
Website Chat na Počítačové kurzy