Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave
02/55 410 308

Hodnotenia kurzov

Kurz Excel v praxi

Kurz Excel v praxi

Kurz Excel v praxi je zameraný na riešenie praktických prikladov v programe Microsoft Excel. Kurz je vhodný pre záujemcov, ktorí potrebujú v krátkom časovom rozsahu ziskať prehľad a vedieť sa orientovať a riešiť bežné tabuľkové úlohy a výpočty v programe MS Excel.

Minimálne vstupné vedomosti: Bežné ovládanie práce s počítačom, skúsenosti s Windows. Základná znalosť práce v programe Excel: kopírovanie a presun buniek, nastavovanie formátu buniek, automatický formát, automatické funkcie (súčet, priemer, počet, maximum, minimum).

Termíny kurzov Excel v praxi
Denné kurzy (1 deň): 9:00 - 15:00
28.01.2019
- 28.01.2019
GARANTOVANÝ TERMÍN

25.02.2019
- 25.02.2019
GARANTOVANÝ TERMÍN

25.03.2019
- 25.03.2019

23.04.2019
- 23.04.2019

20.05.2019
- 20.05.2019

17.06.2019
- 17.06.2019

15.07.2019
- 15.07.2019

Večerné kurzy (2 dni): 16:30 - 19:30
07.01.2019
- 08.01.2019

11.02.2019
- 12.02.2019

18.03.2019
- 19.03.2019

29.04.2019
- 30.04.2019

Víkendové kurzy (1 deň): 8:30 - 13:30
22.12.2018
- 22.12.2018

26.01.2019
- 26.01.2019

02.03.2019
- 02.03.2019

06.04.2019
- 06.04.2019

Cena kurzu: 69.00 / 82.80 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Excel v praxi

  Prehľad možností a nastavení v programe

 • hlavné menu, panely nástrojov
 • nastavenie pracovného prostredia a pod.
 • Tvorba vzorcov

 • pravidlá pre zápis vzorcov
 • relatívny a absolútny odkaz na bunku
 • odkaz na bunku v inom liste alebo dokumente
 • kopírovanie buniek
 • postupnosti a rady
 • využitie funkcie prilepiť špeciálne
 • zámena stĺpcov za riadky a opačne
 • definícia vlastných postupností
 • funkcia kopírovanie formátu
 • Práca s dátami

 • zoradenie, filtrovanie dát pomocou funkcie automatický filter
 • jednoduché a zložené súhrny
 • základy práce s kontingenčnou tabuľkou
 • Práca s rozsiahlymi tabuľkami

 • rozdelenie okna, ukotvenie priečok
 • rozdelenie, zlučovanie, hľadanie, zámena, prejsť na
 • voľby pre tlač rozsiahlych tabuliek
 • Úprava stránky

 • vzhľad, okraje, číslovanie
 • prispôsobenie veľkosti pred tlačou
 • tvorba vlastného záhlavia a päty
 • opakovaná tlač prvých riadkov a stĺpcov
 • Zásady bezpečnosti

 • vytvorenie hesla pre prístup k súboru
 • uzamknutie bunky a hárku (zamedzenie úprav v dokumente)
 • Tvorba Grafu

 • nastavenia formátu grafu
 • tvorba grafu z nesúvislých dátových oblastí
 • tvorba a požitie vlastného typu grafu
 • Prepojenie tabuľky Excel

 • na dokumenty iných programov Microsoft Office
 • aktualizácia prepojenia
 • diskusia
 • záver

Výstupné vedomosti: Praktické zvládnutie a využitie možností programu Excel. Efektívnejšia práca s programom v rôznych najčastejšie používaných oblastiach.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Excel v praxi

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Excel

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Excel v praxi:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Excel v praxi

Zasielanie noviniek

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Video z kurzu

Pečať finančnej stability

Pečať finančnej stability
Website Chat na Počítačové kurzy