Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Excel v praxi

Kurz Excel v praxi

Kurz Excel v praxi je zameraný na riešenie praktických prikladov v programe Microsoft Excel. Kurz je vhodný pre záujemcov, ktorí potrebujú v krátkom časovom rozsahu ziskať prehľad a vedieť sa orientovať a riešiť bežné tabuľkové úlohy a výpočty v programe MS Excel.

Minimálne vstupné vedomosti: Bežné ovládanie práce s počítačom, skúsenosti s Windows. Základná znalosť práce v programe Excel: kopírovanie a presun buniek, nastavovanie formátu buniek, automatický formát, automatické funkcie (súčet, priemer, počet, maximum, minimum).

Termíny kurzov Excel v praxi
Denné kurzyDenné kurzy (1 deň): 09:00 - 15:00
12.06.2023
- 12.06.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

10.07.2023
- 10.07.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

07.08.2023
- 07.08.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

04.09.2023
- 04.09.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Večerné kurzyVečerné kurzy (2 dni): 16:30 - 19:00
17.07.2023
- 18.07.2023
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (1 deň): 09:00 - 15:00
17.06.2023
- 17.06.2023
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 99.00 / 118.80 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+ alebo Nestrať prácu - vzdelávaj sa

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Excel v praxi

  Prehľad možností a nastavení v programe

 • hlavné menu, panely nástrojov
 • nastavenie pracovného prostredia a pod.
 • Tvorba vzorcov

 • pravidlá pre zápis vzorcov
 • relatívny a absolútny odkaz na bunku
 • odkaz na bunku v inom liste alebo dokumente
 • kopírovanie buniek
 • postupnosti a rady
 • využitie funkcie prilepiť špeciálne
 • zámena stĺpcov za riadky a opačne
 • definícia vlastných postupností
 • funkcia kopírovanie formátu
 • Práca s dátami

 • zoradenie, filtrovanie dát pomocou funkcie automatický filter
 • jednoduché a zložené súhrny
 • základy práce s kontingenčnou tabuľkou
 • Práca s rozsiahlymi tabuľkami

 • rozdelenie okna, ukotvenie priečok
 • rozdelenie, zlučovanie, hľadanie, zámena, prejsť na
 • voľby pre tlač rozsiahlych tabuliek
 • Úprava stránky

 • vzhľad, okraje, číslovanie
 • prispôsobenie veľkosti pred tlačou
 • tvorba vlastného záhlavia a päty
 • opakovaná tlač prvých riadkov a stĺpcov
 • Zásady bezpečnosti

 • vytvorenie hesla pre prístup k súboru
 • uzamknutie bunky a hárku (zamedzenie úprav v dokumente)
 • Tvorba Grafu

 • nastavenia formátu grafu
 • tvorba grafu z nesúvislých dátových oblastí
 • tvorba a požitie vlastného typu grafu
 • Prepojenie tabuľky Excel

 • na dokumenty iných programov Microsoft Office
 • aktualizácia prepojenia

Výstupné vedomosti: Praktické zvládnutie a využitie možností programu Excel. Efektívnejšia práca s programom v rôznych najčastejšie používaných oblastiach.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Excel v praxi

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Excel

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Excel v praxi:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Excel v praxi

Pečať finančnej stability