Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz Excel kontingenčné tabuľky

Kurz Excel kontingenčné tabuľky

Kurz Excel kontingenčné tabuľky je určený pre tých užívateľov, ktorí sa denne stretávajú s požiadavkou spracovať veľké množstvo dát v MS Excel, ale aj výstupov z externých databáz. Užívatelia sa naučia zvoliť si efektívny spôsob práce a maximálne si ho zautomatizovať.

Minimálne vstupné vedomosti: Bežné ovládanie počítača, skúsenosti s Microsoft Windows. Skúsenosti s programom Excel: pohyb po dokumente, základy formátovania, kopírovanie obsahu a formátu, základy práce so vzorcami.

Termíny kurzov Excel kontingenčné tabuľky
denneDenné kurzy (1 deň): 9:00 - 15:00
24.04.2020
- 24.04.2020
Bratislava

29.05.2020
- 29.05.2020
Bratislava

26.06.2020
- 26.06.2020
Bratislava

24.07.2020
- 24.07.2020
Bratislava

21.08.2020
- 21.08.2020
Bratislava

vecerneVečerné kurzy (2 dni): 16:30 - 19:30
30.03.2020
- 31.03.2020
Bratislava

04.05.2020
- 05.05.2020
Bratislava

08.06.2020
- 09.06.2020
Bratislava

vikendoveVíkendové kurzy (1 deň): 8:30 - 13:30
18.04.2020
- 18.04.2020
Bratislava

23.05.2020
- 23.05.2020
Bratislava

27.06.2020
- 27.06.2020
Bratislava

Cena kurzu: 69.00 / 82.80 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Excel kontingenčné tabuľky

  Základné pravidlá pre prácu s tabuľkami v programe Excel

 • rekapitulácia funkčných možností
 • práca s databázou ako zdroj pre kontingenčnú tabuľku
 • Vytvorenie kontingenčnej tabuľky

 • práca s poliami riadkov
 • stĺpcov, strán a údajovou oblasťou
 • Modifikácia kontingenčnej tabuľky

 • nastavenie vlastností poľa hodnôt tabuľky
 • nastavenie vlastností popisného poľa tabuľky
 • nastavenie vlastností celej tabuľky
 • naformátovanie tabuľky s použitím automatického formátu
 • práca s výpočtovým poľom kontingenčnej tabuľky
 • zobrazenia v listoch pomocou poľa strán
 • Tvorba kontingenčného grafu

 • formátovanie grafu
 • vybrané číselné formáty osí
 • zmena rozsahov osí
 • pridávanie údajov a údajových radov do grafu
 • zmena typu grafu
 • prístup k vonkajším dátovým zdrojom, viac rozsahov zlúčenia
 • Možnosti automatizácie spracovania dát

 • tvorba makra - spustenie dátového dotazu a následné spracovanie kontingenčnou tabuľkou, vytvorenie preddefinovaného grafu a jeho použitie
 • Diskusia a záver

Výstupné vedomosti: Samostatné a efektívne zvládnutie práce s rozsiahlymi údajmi v programe Excel. Tvorba, úprava a efektívna práca s kontingenčnou tabuľkou a kontingenčným grafom.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Excel kontingenčné tabuľky

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Excel

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Excel kontingenčné tabuľky:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Excel kontingenčné tabuľky

Pečať finančnej stability