Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz Umelá inteligencia – základy

Kurz Umelá inteligencia – základy

Cieľom kurzu umelá inteligencia – základy je všeobecné oboznámenie sa so základnými pojmami a prístupmi umelej inteligencie.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Umelá inteligencia – základy
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
22.04.2020
- 23.04.2020
Bratislava

03.06.2020
- 04.06.2020
Bratislava

15.07.2020
- 16.07.2020
Bratislava

26.08.2020
- 27.08.2020
Bratislava

07.10.2020
- 08.10.2020
Bratislava

Večerné kurzyVečerné kurzy (3 dni): 16:30 - 19:30
20.04.2020
- 22.04.2020
Bratislava

25.05.2020
- 27.05.2020
Bratislava

29.06.2020
- 01.07.2020
Bratislava

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (2 dni): 08:30 - 13:30
04.04.2020
- 05.04.2020
Bratislava

09.05.2020
- 10.05.2020
Bratislava

13.06.2020
- 14.06.2020
Bratislava

Cena kurzu: 190.00 / 228.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Umelá inteligencia – základy

  Popis jednotlivých pojmov v oblasti umelej inteligencie (UI)

 • Čo je to umelá inteligencia?
 • Kde sa UI využíva?
 • Porovnanie názvosloví „deep learning“, „machine learning“, a „neural network“
 • Rozdelenie UI
 • Ako naprogramovať UI?
 • Je umelá inteligencia hrozbou?
 • Evolučné algoritmy (EA)

 • Základné pojmy
 • Optimalizačné úlohy - využitie
 • Principiálne riešenie
 • Praktická ukážka genetického algoritmu (GA)
 • Neurónové siete (NN)

 • Základný model neurónu a neurónovej siete
 • Rozdelenie neurónových sietí
 • Architektúra NN
 • Trénovanie NN (s učiteľom, bez učiteľa a posilňované učenie)
 • Praktická ukážka architektúry NN na klasifikáciu do tried
 • Konvolučné neurónové siete

 • Stručný popis
 • Architektúra siete
 • Aplikácie – rozpoznávanie obrazu
 • Neurónové siete – Aplikácie

 • Aplikácie z každodenného života
 • Priemysel
 • Zdravotníctvo
 • Umenie
 • Hry
 • Obchodovanie na burze
 • Smartfóny
 • ďalšie…
 • Neuroevolúcia

 • Principiálne riešenie
 • Využitie a aplikácie
 • Ďalšie vybrané prístupy z oblasti UI

 • Fuzzy systémy
 • Multi-agendové systémy
 • Expertné systémy
 • Záver kurzu

 • Užitočné odkazy a ďalšie možnosti vzdelávania po školení
 • Diskusia

Výstupné vedomosti: Účastník kurzu sa začne orientovať v základných pojmoch a bude vedieť identifikovať rôzne prístupy oblasti UI. Tento kurz môže byť taktiež úvodom do sebarealizácie, po ktorej bude účastník schopný aplikačne využiť nadobudnuté vedomosti.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Programovanie .NET, C++

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Umelá inteligencia – základy:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Umelá inteligencia – základy

Pečať finančnej stability