Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Kurz Windows Server - inštalácia a správa systému

Kurz Windows Server - inštalácia a správa systému

Rozšírte svoje zručnosti v systéme Windows o princípy Windows serverov! Kurz inštalácie a administrácie Windows Server je určený aj pre súčasných administrátorov "obyčajných" Windows 10, ktorí po rozšírení kvalifikácie budú denne pracovať so serverom, vykonávať správu a technickú podporu. Z kurzu si odnesiete nové vedomosti aj v prípade ak už ste správcom Windows Server, nakoľko vždy používame najnovšiu verziu a ukážeme Vám jej vymoženosti.

Minimálne vstupné vedomosti: Základné vedomosti o systéme Windows aspoň na úrovni kurzu Šikovný administrátor Windows a počítačovej siete. Predovšetkým znalosti o inštalovaní a nastavovaní operačného systému Windows, ovládací panel, priečinky, základný prehľad v problematike. V žiadnom prípade nie sú potrebné skúsenosti so správou akéhokoľvek serveru, všetko si ukážeme od základov a vždy sa budeme zaoberať otázkou "prečo?" V prípade potreby rozšírenia základov odporúčame absolvovať kurz Šikovný administrátor Windows a počítačovej siete.

Termíny kurzov Windows Server - inštalácia a správa systému
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00 (školenia hradené ÚP: 08:00 - 16:00)
16.08.2021
- 17.08.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

27.09.2021
- 28.09.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

08.11.2021
- 09.11.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Večerné kurzy OnlineVečerné kurzy Online (3 dni): 18:00 - 20:00 -20% *
02.08.2021
- 04.08.2021
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

* Zľava platí len pre večerné kurzy.

Cena kurzu: 230.00 / 276.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Windows Server - inštalácia a správa systému
 • Kurz o Windows Server predstavuje nevyhnutné minimum pre administrátora, správcu serverov či siete. Čaká na Vás veľa praktických úloh na precvičenie, teoretické princípy si vyskúšame v praxi. Každý účastník kurzu má k dispozícií svoj vlastný virtuálny počítač – server, ktorý si po skončení môže „odniesť“ domov a ďalej skúmať jeho možnosti.
 • Úvod do problematiky, inštalácia

 • inštalácia operačného systému Windows server; možnosti licencovania pre konkrétne modely využitia
 • inštalácia operačného systému Windows 10 (demonštračný počítač „zamestnanca“, ktorý pridáme do domény)
 • inštalácia serverovej úlohy Active Directory Domain Services – vytvorenie firemnej domény spolu s DNS serverom (ukážeme si, prečo je nevyhnutné ho nastaviť pre účely domény)
 • práca so Server Manager
 • nastavenie času, NTP server pod Windows Server
 • práca s konzolou Active Direcotry Users and Computers, získanie prehľadu o jej možnostiach a využití
 • pridanie počítača Windows 10 do našej domény
 • vytváranie používateľov domény
 • Pripomenutie si základných znalostí z počítačových sietí

 • práca s ovládacím panelom Centrum sietí (Network and Sharing Center)
 • nástroje na riešenie sieťových problémov: ping, tracert, ipconfig
 • vzdialená správa servera – vzdialená pracovná plocha (Remote Desktop) a jej úskalia
 • Súborové systémy, disky

 • správa diskov: rozdiel medzi basic a dynamic diskami, prehľad druhoch partícií (simple, spanned, mirrored, striped a RAID-5)
 • Stratégie zdieľania založené na rolách (zdieľané prostriedky a RBAC)

 • nastavenie zdieľania, nastavovanie prístupových práv na zdieľaný prostriedok (napr. priečinok, tlačiareň)
 • nastavenie podmienok pri prístupových právach v súborovom systéme – rozdiel medzi právami na zdieľané prostriedky a právami na úrovni súborového systému
 • stratégie prideľovania práv a základný prehľad best-practices: ALP, AGDLP, AGUDLP
 • prehľad vybraných nástrojov pre administrátorov Windows Server z množstva nástrojov

 • práca s nástrojom Reliability and Perfomance Monitor
 • zálohovanie – možné scenáre a best-practices
 • nástroj Windows Server Backup, nastavenie plánovaného zálohovania
 • predchádzajúce verzie súborov
 • Quota manažment
 • nastavenie a práca s offline súbormi
 • základný prehľad nástrojov a nastavení v ovládacom paneli
 • Ďalšie využitie Windows Server

 • DHCP server – nastavenie prideľovania IP adries
 • File server – nastavenie zdieľaných priečinkov
 • Print server – nastavenie zdieľanej tlačiarne
 • Úvod do skupinových politík, nastavenie bezpečného hesla v Default Domain Policy

 • Každý účastník kurzu používa svoju vlastnú inštaláciu Windows Server a Windows 10 vo virtuálnom prostredí, nemá nič zakázané a má právo si svoje počítače „rozhasiť“ :) ?

Výstupné vedomosti: Budete schopní samostatne nainštalovať Windows Server, vytvoriť doménu, riešiť základné operácie, poznať jeho súčasti a možnosti. Získate prehľad a inšpiráciu o možnostiach Windows Server

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Windows Server - inštalácia a správa systému

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Windows Server, Linux

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Windows Server - inštalácia a správa systému:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Windows Server - inštalácia a správa systému

Pečať finančnej stability