Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave

Kurz SQL SERVER administrácia systému

Kurz SQL SERVER administrácia systému

Kurz SQL SERVER administrácia systému je vhodný pre databázových administrátorov, ktorí zaisťujú inštaláciu a konfiguráciu SQL Serveru

Minimálne vstupné vedomosti: Predpokladajú sa znalosti na úrovni kurzu SQL Server užívateľ.

Termíny kurzov SQL SERVER administrácia systému:
Denné kurzy (3 dni): 9:00 - 15:00
24.04.2017
- 26.04.2017

19.06.2017
- 21.06.2017

Cena kurzu: 320.00 / 384.00 EUR s DPH

Osnova školenia SQL SERVER administrácia systému

  Úvod do prostredia MS SQL Server

 • Architektúra MS SQL server
 • Edície MS SQL Server
 • Popis nástrojov a služieb MS SQL Server
 • Inštalácia a konfigurácia systému MS SQL Server

 • Príprava inštalácie SQL Serveru
 • Inštalácia inštancie SQL Serveru
 • Konfigurácia jednotlivých služieb
 • Práca s databázami

 • Prehľad systémových databáz
 • Vytvorenie databázy
 • Popis štruktúry databázy
 • Práca so súbormi a skupinami súborov,
 • Popis jednotlivých databázových súborov
 • Pripojenie, odpojenie databázy
 • Kopírovanie, presunutie databázy
 • Zálohovanie a obnova databáz

 • Zálohovacie stratégie
 • Porozumenie transakčnému protokolu
 • Modely obnovy
 • Plánovanie stratégie zálohovania
 • Zálohovanie databáz a transakčného protokolu, úplná a čiastková záloha
 • Správa jednotlivých záloh
 • Popis pokročilejších nastavení zálohovania
 • Pochopenie procesu obnovy
 • Obnovenie databázy z úplnej, rozdielovej zálohy, obnovenie zálohy transakčného protokolu.
 • Obnova Point-to-time
 • Obnova systémových databáz
 • Pokročilé nastavenia obnovy
 • Import a export dát

 • Presun dát z/do SQL Servera
 • Import a export dát tabuliek
 • Hromadné vkladanie a export dát
 • Práca s SQL Server Intergation Services
 • Zabezpečenie SQL Servera

 • Prehľad štruktúry zabezpečenia SQL Servera
 • Autentifikácia a autorizácia užívateľov
 • Priraďovanie serverových a databázových rolí
 • Tvorba užívateľom definovaných rolí, autorizácia pre prístup k objektom,
 • Konfigurácia oprávnení na úrovni schém
 • Monitorovanie aktivity SQL Servera

 • Sledovanie súčasnej aktivity a správa výkonu
 • Sledovanie, zachytávanie a analýza výkonnostných ukazovateľov pomocou nástrojov System Monitor, SQL Server Profiler
 • Využitie nástroja Database Engine Tuning Advisor
 • Monitorovanie SQL Servera pomocou operátorov, upozornení a notifikácií
 • Monitorovanie chýb
 • Využitie DDL triggerov
 • Automatizácia správy SQL Servera

 • Automatizácia údržby SQL Servera
 • Práca so službou SQL Server Agent
 • Vytváranie úloh, plány úloh
 • Vytvorenie a nastavenie operátorov, upozornení a notifikácií
 • Vytváranie plánov údržby
 • Nastavenie a konfigurácia bezpečnosti služby SQL Server Agent
 • Pohľady DMV

 • Prehľad pohľadov DMV
 • Načítanie metadát o objektoch databázy alebo inštancie SQL Servera
 • Vysoká dostupnosť

 • Prehľad riešení vysokej dostupnosti
 • Havarijný clustering (Failover Clustering)
 • Zrkadlenie databázy (Database mirroring)
 • Predávanie protokolu (Log shipping)
 • Replikácia v prostredí SQL Server

 • Prehľad možností replikácie
 • Komponenty, Role, Agenti replikácie
 • Metódy replikácie

Výstupné vedomosti: Po skončení kurzu SQL SERVER administrácia systému budete vedieť inštalovať, konfigurovať a spravovať SQL Server, riešiť a odstraňovať prípadné problémy spojené s prevádzkou SQL Serveru.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia SQL SERVER administrácia systému

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy SQL, Oracle

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz SQL SERVER administrácia systému:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu SQL SERVER administrácia systému

Infolinka na počítačové kurzy a manažérske školenia

Infolinka:

02/ 55 410 308

0948 88 41 88

0948 88 40 88

0903 28 68 48

 

Zasielanie noviniek

 

Nákupný košík

 
Školiace centrum Macrosoft - pocitacove-taboryŠkoliace centrum Macrosoft - obchodne-skolenia
Školiace centrum Macrosoft - asertivna-komunikaciaŠkoliace centrum Macrosoft - kurzy-pre-asistentkyŠkoliace centrum Macrosoft - efektivna-komunikacia

Prihlásenie

TOPlist
Pečať finančnej stability
Website Chat na Počítačové kurzy