Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave
02/55 410 308

Hodnotenia kurzov

Kurz SQL SERVER administrácia systému

Kurz SQL SERVER administrácia systému

Kurz SQL SERVER administrácia systému je vhodný pre databázových administrátorov, ktorí zaisťujú inštaláciu a konfiguráciu SQL Serveru

Minimálne vstupné vedomosti: Predpokladajú sa znalosti na úrovni kurzu SQL Server užívateľ.

Termíny kurzov SQL SERVER administrácia systému
Denné kurzy (3 dni): 9:00 - 15:00
09.04.2018
- 11.04.2018

04.06.2018
- 06.06.2018

30.07.2018
- 01.08.2018

24.09.2018
- 26.09.2018

09.11.2018
- 11.11.2018

19.11.2018
- 21.11.2018

Večerné kurzy (4 dni): 16:30 - 19:30
12.03.2018
- 15.03.2018

16.04.2018
- 19.04.2018

21.05.2018
- 24.05.2018

Rozšírené víkendové kurzy (3 dni): piatok 16:30 - 19:30, sobota a nedeľa 8:30 - 13:30
23.02.2018
- 25.02.2018

30.03.2018
- 01.04.2018

04.05.2018
- 06.05.2018

Cena kurzu: 320.00 / 384.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Osnova školenia SQL SERVER administrácia systému

  Úvod do prostredia MS SQL Server

 • Architektúra MS SQL server
 • Edície MS SQL Server
 • Popis nástrojov a služieb MS SQL Server
 • Inštalácia a konfigurácia systému MS SQL Server

 • Príprava inštalácie SQL Serveru
 • Inštalácia inštancie SQL Serveru
 • Konfigurácia jednotlivých služieb
 • Práca s databázami

 • Prehľad systémových databáz
 • Vytvorenie databázy
 • Popis štruktúry databázy
 • Práca so súbormi a skupinami súborov,
 • Popis jednotlivých databázových súborov
 • Pripojenie, odpojenie databázy
 • Kopírovanie, presunutie databázy
 • Zálohovanie a obnova databáz

 • Zálohovacie stratégie
 • Porozumenie transakčnému protokolu
 • Modely obnovy
 • Plánovanie stratégie zálohovania
 • Zálohovanie databáz a transakčného protokolu, úplná a čiastková záloha
 • Správa jednotlivých záloh
 • Popis pokročilejších nastavení zálohovania
 • Pochopenie procesu obnovy
 • Obnovenie databázy z úplnej, rozdielovej zálohy, obnovenie zálohy transakčného protokolu.
 • Obnova Point-to-time
 • Obnova systémových databáz
 • Pokročilé nastavenia obnovy
 • Import a export dát

 • Presun dát z/do SQL Servera
 • Import a export dát tabuliek
 • Hromadné vkladanie a export dát
 • Práca s SQL Server Intergation Services
 • Zabezpečenie SQL Servera

 • Prehľad štruktúry zabezpečenia SQL Servera
 • Autentifikácia a autorizácia užívateľov
 • Priraďovanie serverových a databázových rolí
 • Tvorba užívateľom definovaných rolí, autorizácia pre prístup k objektom,
 • Konfigurácia oprávnení na úrovni schém
 • Monitorovanie aktivity SQL Servera

 • Sledovanie súčasnej aktivity a správa výkonu
 • Sledovanie, zachytávanie a analýza výkonnostných ukazovateľov pomocou nástrojov System Monitor, SQL Server Profiler
 • Využitie nástroja Database Engine Tuning Advisor
 • Monitorovanie SQL Servera pomocou operátorov, upozornení a notifikácií
 • Monitorovanie chýb
 • Využitie DDL triggerov
 • Automatizácia správy SQL Servera

 • Automatizácia údržby SQL Servera
 • Práca so službou SQL Server Agent
 • Vytváranie úloh, plány úloh
 • Vytvorenie a nastavenie operátorov, upozornení a notifikácií
 • Vytváranie plánov údržby
 • Nastavenie a konfigurácia bezpečnosti služby SQL Server Agent
 • Pohľady DMV

 • Prehľad pohľadov DMV
 • Načítanie metadát o objektoch databázy alebo inštancie SQL Servera
 • Vysoká dostupnosť

 • Prehľad riešení vysokej dostupnosti
 • Havarijný clustering (Failover Clustering)
 • Zrkadlenie databázy (Database mirroring)
 • Predávanie protokolu (Log shipping)
 • Replikácia v prostredí SQL Server

 • Prehľad možností replikácie
 • Komponenty, Role, Agenti replikácie
 • Metódy replikácie

Výstupné vedomosti: Po skončení kurzu SQL SERVER administrácia systému budete vedieť inštalovať, konfigurovať a spravovať SQL Server, riešiť a odstraňovať prípadné problémy spojené s prevádzkou SQL Serveru.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia SQL SERVER administrácia systému

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy SQL, Oracle

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz SQL SERVER administrácia systému:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu SQL SERVER administrácia systému

Zasielanie noviniek

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Video z kurzu

Pečať finančnej stability

TOPlist
Pečať finančnej stability
Website Chat na Počítačové kurzy