Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz SQL SERVER administrácia systému

Kurz SQL SERVER administrácia systému

Kurz SQL SERVER administrácia systému je vhodný pre databázových administrátorov, ktorí zaisťujú inštaláciu a konfiguráciu SQL Serveru.

Minimálne vstupné vedomosti: Predpokladajú sa znalosti na úrovni kurzu SQL Server užívateľ.

Termíny kurzov SQL SERVER administrácia systému
denneDenné kurzy (3 dni): 9:00 - 15:00
04.05.2020
- 06.05.2020
Bratislava

29.06.2020
- 01.07.2020
Bratislava

24.08.2020
- 26.08.2020
Bratislava

19.10.2020
- 21.10.2020
Bratislava

vecerneVečerné kurzy (4 dni): 16:30 - 19:30
20.04.2020
- 23.04.2020
Bratislava

25.05.2020
- 28.05.2020
Bratislava

06.07.2020
- 09.07.2020
Bratislava

vikendoveRozšírené víkendové kurzy (3 dni): piatok 16:30 - 19:30, sobota a nedeľa 8:30 - 13:30
03.04.2020
- 05.04.2020
Bratislava

08.05.2020
- 10.05.2020
Bratislava

12.06.2020
- 14.06.2020
Bratislava

Cena kurzu: 390.00 / 468.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia SQL SERVER administrácia systému

  Úvod do prostredia MS SQL Server

 • Architektúra MS SQL server
 • Edície MS SQL Server
 • Popis nástrojov a služieb MS SQL Server
 • Inštalácia a konfigurácia systému MS SQL Server

 • Príprava inštalácie SQL Serveru
 • Inštalácia inštancie SQL Serveru
 • Konfigurácia jednotlivých služieb
 • Práca s databázami

 • Prehľad systémových databáz
 • Vytvorenie databázy
 • Popis štruktúry databázy
 • Práca so súbormi a skupinami súborov,
 • Popis jednotlivých databázových súborov
 • Pripojenie, odpojenie databázy
 • Kopírovanie, presunutie databázy
 • Zálohovanie a obnova databáz

 • Zálohovacie stratégie
 • Porozumenie transakčnému protokolu
 • Modely obnovy
 • Plánovanie stratégie zálohovania
 • Zálohovanie databáz a transakčného protokolu, úplná a čiastková záloha
 • Správa jednotlivých záloh
 • Popis pokročilejších nastavení zálohovania
 • Pochopenie procesu obnovy
 • Obnovenie databázy z úplnej, rozdielovej zálohy, obnovenie zálohy transakčného protokolu.
 • Obnova Point-to-time
 • Obnova systémových databáz
 • Pokročilé nastavenia obnovy
 • Import a export dát

 • Presun dát z/do SQL Servera
 • Import a export dát tabuliek
 • Hromadné vkladanie a export dát
 • Práca s SQL Server Intergation Services
 • Zabezpečenie SQL Servera

 • Prehľad štruktúry zabezpečenia SQL Servera
 • Autentifikácia a autorizácia užívateľov
 • Priraďovanie serverových a databázových rolí
 • Tvorba užívateľom definovaných rolí, autorizácia pre prístup k objektom,
 • Konfigurácia oprávnení na úrovni schém
 • Monitorovanie aktivity SQL Servera

 • Sledovanie súčasnej aktivity a správa výkonu
 • Sledovanie, zachytávanie a analýza výkonnostných ukazovateľov pomocou nástrojov System Monitor, SQL Server Profiler
 • Využitie nástroja Database Engine Tuning Advisor
 • Monitorovanie SQL Servera pomocou operátorov, upozornení a notifikácií
 • Monitorovanie chýb
 • Využitie DDL triggerov
 • Automatizácia správy SQL Servera

 • Automatizácia údržby SQL Servera
 • Práca so službou SQL Server Agent
 • Vytváranie úloh, plány úloh
 • Vytvorenie a nastavenie operátorov, upozornení a notifikácií
 • Vytváranie plánov údržby
 • Nastavenie a konfigurácia bezpečnosti služby SQL Server Agent
 • Pohľady DMV

 • Prehľad pohľadov DMV
 • Načítanie metadát o objektoch databázy alebo inštancie SQL Servera
 • Vysoká dostupnosť

 • Prehľad riešení vysokej dostupnosti
 • Havarijný clustering (Failover Clustering)
 • Zrkadlenie databázy (Database mirroring)
 • Predávanie protokolu (Log shipping)
 • Replikácia v prostredí SQL Server

 • Prehľad možností replikácie
 • Komponenty, Role, Agenti replikácie
 • Metódy replikácie

Výstupné vedomosti: Po skončení kurzu SQL SERVER administrácia systému budete vedieť inštalovať, konfigurovať a spravovať SQL Server, riešiť a odstraňovať prípadné problémy spojené s prevádzkou SQL Serveru.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia SQL SERVER administrácia systému

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy SQL, Oracle

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz SQL SERVER administrácia systému:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu SQL SERVER administrácia systému

Pečať finančnej stability