Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz SQL SERVER práca s databázou

Kurz SQL SERVER práca s databázou

Kurz SQL SERVER práca s databázou je určený pre používateľov, ktorí budú pracovať s SQL serverom.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne znalosti v oblasti relačných databáz.

Termíny kurzov SQL SERVER práca s databázou
Denné kurzyDenné kurzy (3 dni): 09:00 - 15:00
08.06.2020
- 10.06.2020
Bratislava

03.08.2020
- 05.08.2020
Bratislava

28.09.2020
- 30.09.2020
Bratislava GARANTOVANÝ TERMÍN

Večerné kurzyVečerné kurzy (4 dni): 16:30 - 19:30
15.06.2020
- 18.06.2020
Bratislava

Rozšírené víkendové kurzyRozšírené víkendové kurzy (3 dni): piatok 16:30 - 19:30, sobota a nedeľa 08:30 - 13:30
29.05.2020
- 31.05.2020
Bratislava

Cena kurzu: 255.00 / 306.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia SQL SERVER práca s databázou

  Zoznámenie sa s prostredím MS SQL Server

 • Popis produktu MS SQL server
 • Architektúra MS SQL server
 • Edície MS SQL Server
 • Popis aplikácií, ktoré sú súčasťou produktu MS SQL Server
 • Popis jednotlivých pojmov

 • Čo je to RDBMS
 • Relačná databáza
 • Tabuľka - záznamy, polia, dátové typy
 • Relácie medzi tabuľkami, pochopenie koncept relačného modelu a jeho výhody
 • T-SQL - dotaz
 • Inštalácia MS SQL Server

 • Príprava inštalácie MS Server
 • Vytvorenie jednotlivých účtov pre služby MS SQL Server
 • Plánovanie a test zdrojov pred inštaláciou
 • Inštalácia MS SQL Server
 • Nástroje pre prácu a konfiguráciu MS SQL Server

 • SQL Server Management Studio (SSMS)
 • SQL Server Configuration Manager (SSCM)
 • Books online
 • Základy bezpečnosti

 • Serverové a databázové role
 • Vytvorenie prihlasovacieho účtu
 • Vytvorenie databázového užívateľa
 • Práca s databázou

 • Popis systémových databáz
 • Prehľad jednotlivých častí databázy
 • Pripojenie, odpojenie databázy
 • Kopírovanie databázy
 • Zálohovanie a obnovenie, popis rôznych modelov obnovenia
 • Vytvorenie databázy pomocou SSMS a jednoduchého skriptu T-SQL
 • Popis databázových súborov
 • Tabuľky

 • Popis objektu tabuľka
 • Vytvorenie tabuľky
 • Dátové typy
 • Primárny kľuč, cudzí kľúč, obmedzenia
 • Relácie medzi tabuľkami
 • Vytvorenie databázového diagramu
 • Vytvorenie a úprava tabuľky pomocou T-SQL
 • Práca s dátami

 • Editovanie a filtrovanie údajov pomocou nástroja SSMS
 • Import existujúcich dát
 • Export dát
 • Formáty MS Excel, MS Access, CSV
 • Práca s dátami T-SQL

 • T-SQL dotazy
 • Výber jednotlivých polí
 • Podmienky WHERE
 • Zoraďovanie ORDER BY
 • Použitie vzorca
 • Agregačné funkcie SUM, AVG, MAX, MIN, COUNT,
 • GROUP BY, HAVING
 • Použitie viacero tabuliek v dotaze - INNER JOIN, RIGHT JOIN, LEFT JOIN, OUTER JOIN.
 • Vytvorenie pohľadov - Views
 • Použitie funkcii
 • Práca s dátami T-SQL - výkonné dotazy

 • INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT INTO, TRUNCATE
 • Interakcia s kancelárskym balíkom MS Office

 • Prepojenie údajov do MS Access
 • Prepojenie údajov do MS Excel

Výstupné vedomosti: Po skončení kurzu SQL SERVER práca s databázou budete vedieť pracovať s SQL Server na úrovni užívateľa, t.j. chápať systém relačných databáz, vedieť vytvoriť databázu, tabuľku, pohľad a diagram a budete vedieť používať základné T-SQL príkazy

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia SQL SERVER práca s databázou

  Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy SQL, Oracle

  Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz SQL SERVER práca s databázou:

  Kontaktujte nás

  Meno:
  E-mail:
  Predmet správy:

  Správa:

  Hodnotenia kurzu SQL SERVER práca s databázou

  Pečať finančnej stability