Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Kurz Leadership training

Kurz Leadership training

Leadership tréning je určený manažérom na všetkých stupňoch riadenia. Jeho cieľom je osvojenie si techník a nástrojov, ktoré leader uplatňuje v praxi. Naučí vás ovplyvňovať nielen pracovné výsledky, ale aj zamestnancov, zachovávať si neinštruktívny spôsob vedenia ľudí, nehodnotiaci neutrálny postoj a emočnú rovnováhu pri riešení pracovných problémov, vytyčovať dosiahnuteľné ciele, motivovať, podporovať a delegovať. Kurz vedie certifikovaná koučka, členka Slovenskej asociácie (SAKO) a mediátorka MS SR.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Leadership training
Denné kurzyDenné kurzy (1 deň): 09:00 - 15:00 (školenia hradené ÚP: 08:00 - 16:00)
31.08.2021
- 31.08.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

26.10.2021
- 26.10.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzy OnlineVíkendové kurzy Online (1 deň): 09:00 - 13:00
31.07.2021
- 31.07.2021
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

* Zľava platí len pre večerné kurzy.

Cena kurzu: 180.00 / 216.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Leadership training
  • vedenie ľudí, manažér ako leader, štýly vedenia,
  • situačné vedenie ľudí,
  • zmapovanie silných a slabých stránok, osobnostné rysy riadiacich pracovníkov,
  • motivácia a hodnoty pracovníkov, hodnoty organizácie a pozitívna organizačná klíma,
  • využitie a prínos koučovania,
  • nenásilná a nekonfliktná komunikácia,
  • budovanie a rozvoj tímu

Výstupné vedomosti: Absolvovaním tréningu budete vedieť zapojiť svojich kolegov do tvorivej práce za účelom dosiahnutia cieľov organizácie. Dokážete jasne a konštruktívne komunikovať, plánovať si akčné kroky a delegovať, motivovať, či nachádzať tvorivé riešenia pracovných problémov. Naučíte sa upevňovať vzťahy na pracovisku a prispieť k vytvoreniu pozitívnej organizačnej klímy.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Komunikačné zručnosti

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Leadership training:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Leadership training

Pečať finančnej stability