Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave
02/55 410 308

Hodnotenia kurzov

Kurz Asertívna komunikácia v praxi

Kurz Asertívna komunikácia v praxi

Tréning asertívnej komunikácie je určený pre všetkých, ktorí pociťujú potrebu zlepšiť svoju odolnosť voči tlaku a dominancii iných, stáť si za svojimi názormi, či získať kontrolu v dôležitých situáciách. Ak chcete obmedziť riziká a neistotu, dať ľuďom vo vašom okolí správny obraz o svojej osobe a tiež vedome zlepšiť svoj zdravotný stav – znížením vnútorného konfliktu, stresu a frustrácie, máte možnosť sa to naučiť v bezpečnom prostredí, na tréningu, ktorého viac ako 70% tvorí nácvik modelových i reálnych situácií zo života účastníkov kurzu.

Minimálne vstupné vedomosti: Nevyžadujú sa žiadne vstupné vedomosti

Termíny kurzov Asertívna komunikácia v praxi
Denné kurzy (2 dni): 9:00 - 15:00
20.02.2019
- 21.02.2019

17.04.2019
- 18.04.2019

12.06.2019
- 13.06.2019

07.08.2019
- 08.08.2019

02.10.2019
- 03.10.2019

Víkendové kurzy (2 dni): 8:30 - 13:30
22.12.2018
- 23.12.2018

26.01.2019
- 27.01.2019

02.03.2019
- 03.03.2019

06.04.2019
- 07.04.2019

Cena kurzu: 290.00 / 348.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Asertívna komunikácia v praxi

  1. Deň tréningu

  Sebapoznanie, kde sa nachádzam teraz

 • autodiagnostika
 • Formy správania sa: agresivita, pasivita a asertivita

 • riziká, výhody, nevýhody , porovnanie
 • typov správania sa v rôznych situáciách
 • Filozofia asertivity

 • definovanie,
 • vhodnosť použitia,
 • prínos
 • Asertívne práva

  Asertívne techniky

  Schopnosť odmietnuť, povedať „nie“, prijať,

 • „požiadať o láskavosť“,

 • krátke teoretické vstupy, modelovanie situácií, nácvik asertívneho správania, dotazníkové metódy, riadená diskusia, masívna spätná väzba
 • 2. Deň tréningu

  Asertivita a manipulácia

 • typy manipulátorov a manipulatívneho správania sa
 • ako rozpoznať manipuláciu
 • reakcia na manipuláciu
 • Asertivita a konflikt

 • vznik rozporov a konfliktov,
 • srávanie v limitných situáciách,
 • druhy reakcií na konflikt,
 • možnosti riešenia
 • Asertivita a spätná väzba

 • pozitívna
 • spätná väzba,
 • negatívna spätná väzba,
 • „ja“
 • ako poskytovateľ,
 • „ja“ ako príjemca
 • Zvládanie emocionálne vypätých situácií prostredníctvom asertívnych techník

  Krátke teoretické vstupy, modelovanie situácií, nácvik asertívneho správania, dotazníkové metódy, riadená diskusia, masívna spätná väzba

Výstupné vedomosti: Tréning vás naučí počúvať iných, vnímať, chápať ich pocity, potreby a postoje.Hľadať a nachádzať vzájomne prijateľné riešenia. Otvorene a priamo komunikovať.Zachovať sebaúctu i v stave úzkosti, či brániť sa pred manipuláciou. Na základe praktických ukážok dokážete dosiahnuť svoje ciele, upevniť svoje sebavedomie i svoju sociálno-pracovnú pozíciu. Naučíte sa, ako získať prirodzenú autoritu. Praktické využitie nájdete v rôznych situáciách v súkromnom i pracovnom živote: pri pracovných i súkromných konfliktoch, pri vedení a motivovaní ľudí, pri vystupovaní na poradách,pri poskytovaní/prijímaní spätnej väzby, pri vyjednávaní,... . Jednoducho vždy, keď nie je vhodné popustiť uzdu svojim negatívnym emóciám.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Komunikačné zručnosti

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Asertívna komunikácia v praxi:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Asertívna komunikácia v praxi

Zasielanie noviniek

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Video z kurzu

Pečať finančnej stability

Pečať finančnej stability
Website Chat na Počítačové kurzy