Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz Riešenie konfliktných situácií

Kurz Riešenie konfliktných situácií

Konflikt je taká zrážka, pri ktorej vidíme konfrontáciu požiadaviek, úmyslov, túžob, snáh, záujmov, potrieb, názorov a hodnôt. K zápasu, zrážke dochádza vtedy, keď správanie jedného zo zúčastnených bráni druhej osobe uplatnenie si svojich požiadaviek, alebo ich hodnotová orientácia je značne odlišná. Tento seminár je zameraný na získanie poznatkov a zručností potrebných na uspešné riešenie konfliktov a stresových situácií v praxi.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Riešenie konfliktných situácií
Denné kurzyDenné kurzy (1 deň): 09:00 - 15:00
15.06.2020
- 15.06.2020
Bratislava

10.08.2020
- 10.08.2020
Bratislava

05.10.2020
- 05.10.2020
Bratislava

Večerné kurzyVečerné kurzy : 16:30 - 19:30
01.06.2020
- 31.05.2020
Bratislava

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (1 deň): 08:30 - 13:30
30.05.2020
- 30.05.2020
Bratislava

Cena kurzu: 199.00 / 238.80 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Riešenie konfliktných situácií
 • rozpor a konflikt, konfliktné situácie, správanie znepriatelených strán, podmienky vzniku konfliktu
 • konštruktívne a deštruktívne konflikty, spôsoby reakcie na konflikty
 • riešenie konfliktov, typy reakcie na konflikt a ich výhody i nevýhody
 • zvládanie hnevu, agresivity , nátlaku a manipulácie v konflikte
 • zvládanie rôznych typov problémových situácií a konfliktov s použitím asertívnych techník podľa požiadaviek a pracovných situácií poslucháčov
 • spätná väzba a vyhodnocovanie účinnosti a efektívnosti vzdelávacej aktivity
 • modelovanie situácií a precvičenie problémových situácií
 • tréning na získavanie zručností asertívneho správania
 • krátke teoretické vstupy, skupinové cvičenia a modelovanie situácií, dotazníkové metódy
 • video tréning, riadená diskusia, masívna spätná väzba

Výstupné vedomosti: Po absolvovaní kurzu Riešenie konfliktných situácií získate vedomosti o zákonitostiach asertívnej komunikácie, dostanete návod ako rozvinúť svoje osobnostné predpoklady v komunikácii s použitím asertívnych zručností, získate možnosť naučiť sa modifikovať svoje správanie pri riešení konfliktných situácií. Obohatíte si vedomosti o zákonitostiach asertívnej komunikácie. Naučíte sa využívať asertívne techniky na zvládanie a riešenie konfliktov. Každý účastník dostane pracovný zošit v rozsahu cca 30 strán k témam tréningu.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Riešenie konfliktných situácií

  Zobraziť všetky kurzy z kategórie Komunikačné zručnosti

  Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Riešenie konfliktných situácií:

  Kontaktujte nás

  Meno:
  E-mail:
  Predmet správy:

  Správa:

  Hodnotenia kurzu Riešenie konfliktných situácií

  Pečať finančnej stability