Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Kurz Koučovacie zručnosti manažéra

Kurz Koučovacie zručnosti manažéra

Školenie Koučovacie zručnosti manažéra je určené manažérom rôznych úrovní riadenia, ktorí chcú skvalitniť nielen manažérsku komunikáciu, ale i zvýšiť rozvoj a výkonnosť tímu. Oboznámia sa s technikami a metódami koučingu a osvoja si koučovací prístup pri motivácii podriadených. Uvedomia si osobný potenciál a dopomôžu nielen sebe, ale i podriadeným vo svojom tíme efektívne ho rozvinúť. Dokážu lepšie pochopiť schopnosti svojich podriadených a efektívnejšie využiť ich potenciál k inováciám a nápadom, či realizácii projektov a vízií. Kurz vedie certifikovaná koučka, členka Slovenskej asociácie (SAKO) a mediátorka MS SR.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Koučovacie zručnosti manažéra
Denné kurzyDenné kurzy (1 deň): 09:00 - 15:00 (školenia hradené ÚP: 08:00 - 16:00)
07.09.2021
- 07.09.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

02.11.2021
- 02.11.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

* Zľava platí len pre večerné kurzy.

Cena kurzu: 180.00 / 216.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Koučovacie zručnosti manažéra
  • koučing a jeho využitie v biznise,
  • manažér v roli kouča – čo všetko potrebuje zvládnuť manažér, aby úspešne koučoval tím,
  • základné koučovacie zručnosti manažéra (aktívne počúvanie, kreatívne kladenie otázok, efektívna spätná väzba...),
  • metódy a techniky koučingu,
  • nácvik koučovacieho rozhovoru

Výstupné vedomosti: Absolvovaním školenia Koučovacie zručnosti manažéra naučíte sa viac využívať nielen svoj potenciál a rozvíjať ho, ale i potenciál vašich podriadených smerom k zvyšovaniu výkonnosti a prosperity organizácie, pochopíte význam koučovacieho prístupu pri vedení svojho tímu, osvojíte si potrebné koučovacie zručnosti manažéra a naučíte sa ich uplatňovať v práci, prekonávaním prekážok na ceste k dosiahnutiu vašich cieľov, vízií alebo projektov sa naučíte odkrývať nové možnosti a tieto zručnosti budete využívať aj pri vedení tímu,prehĺbite si koncepčné vnímanie a vytvoríte si nové uhly pohľadu, pracovné problémy sa naučíte riešiť konštruktívne a produktívne.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Manažérske kurzy

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Koučovacie zručnosti manažéra :

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Koučovacie zručnosti manažéra

Pečať finančnej stability