Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave
02/55 410 308

Hodnotenia kurzov

Kurz Koučovacie zručnosti manažéra

Kurz Koučovacie zručnosti manažéra

Školenie Koučovacie zručnosti manažéra je určené manažérom rôznych úrovní riadenia, ktorí chcú skvalitniť nielen manažérsku komunikáciu, ale i zvýšiť rozvoj a výkonnosť tímu. Oboznámia sa s technikami a metódami koučingu a osvoja si koučovací prístup pri motivácii podriadených. Uvedomia si osobný potenciál a dopomôžu nielen sebe, ale i podriadeným vo svojom tíme efektívne ho rozvinúť. Dokážu lepšie pochopiť schopnosti svojich podriadených a efektívnejšie využiť ich potenciál k inováciám a nápadom, či realizácii projektov a vízií. Kurz vedie certifikovaná koučka, členka Slovenskej asociácie (SAKO) a mediátorka MS SR.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Koučovacie zručnosti manažéra
Denné kurzy (1 deň): 9:00 - 15:00
13.03.2018
- 13.03.2018

08.05.2018
- 08.05.2018

03.07.2018
- 03.07.2018

28.08.2018
- 28.08.2018

23.10.2018
- 23.10.2018

Víkendové kurzy (1 deň): 8:30 - 13:30
10.02.2018
- 10.02.2018

17.03.2018
- 17.03.2018

21.04.2018
- 21.04.2018

Cena kurzu: 180.00 / 216.00 EUR s DPH

Osnova školenia Koučovacie zručnosti manažéra
  • koučing a jeho využitie v biznise,
  • manažér v roli kouča – čo všetko potrebuje zvládnuť manažér, aby úspešne koučoval tím,
  • základné koučovacie zručnosti manažéra (aktívne počúvanie, kreatívne kladenie otázok, efektívna spätná väzba...),
  • metódy a techniky koučingu,
  • nácvik koučovacieho rozhovoru

Výstupné vedomosti: Absolvovaním školenia Koučovacie zručnosti manažéra naučíte sa viac využívať nielen svoj potenciál a rozvíjať ho, ale i potenciál vašich podriadených smerom k zvyšovaniu výkonnosti a prosperity organizácie, pochopíte význam koučovacieho prístupu pri vedení svojho tímu, osvojíte si potrebné koučovacie zručnosti manažéra a naučíte sa ich uplatňovať v práci, prekonávaním prekážok na ceste k dosiahnutiu vašich cieľov, vízií alebo projektov sa naučíte odkrývať nové možnosti a tieto zručnosti budete využívať aj pri vedení tímu,prehĺbite si koncepčné vnímanie a vytvoríte si nové uhly pohľadu, pracovné problémy sa naučíte riešiť konštruktívne a produktívne.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Manažérske kurzy

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Koučovacie zručnosti manažéra :

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Koučovacie zručnosti manažéra

Zasielanie noviniek

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Video z kurzu

Pečať finančnej stability

TOPlist
Pečať finančnej stability
Website Chat na Počítačové kurzy