Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz SQL SERVER Transact - SQL

Kurz SQL SERVER Transact - SQL

Kurz SQL SERVER Transact - SQL je určený pre ľudí, ktorí potrebujú v prostredí SQL Server získavať dáta.

Minimálne vstupné vedomosti: Ovládanie SQL Server na úrovni užívateľa.

Termíny kurzov SQL SERVER Transact - SQL
denneDenné kurzy (2 dni): 9:00 - 15:00
30.04.2020
- 01.05.2020
Bratislava

25.06.2020
- 26.06.2020
Bratislava

20.08.2020
- 21.08.2020
Bratislava

15.10.2020
- 16.10.2020
Bratislava

vecerneVečerné kurzy (3 dni): 16:30 - 19:30
14.04.2020
- 16.04.2020
Bratislava

19.05.2020
- 21.05.2020
Bratislava

22.06.2020
- 24.06.2020
Bratislava

vikendoveVíkendové kurzy (2 dni): 8:30 - 13:30
28.03.2020
- 29.03.2020
Bratislava

02.05.2020
- 03.05.2020
Bratislava

06.06.2020
- 07.06.2020
Bratislava

Cena kurzu: 195.00 / 234.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia SQL SERVER Transact - SQL

  Prehľad jazyka Transact-SQL (T-SQL)

 • Základná syntax jazyka T-SQL
 • Práca so skriptami
 • Struktúra jazyka, skupiny príkazov DCL, DML, DDL
 • Poznámky
 • Dátové typy
 • Operátory (aritmetické, logické)
 • Prehľad vybraných systémových funkcií a uložených procedúr
 • Dotazovanie dát z tabuľky SELECT

 • Syntax príkazu SELECT
 • Výber jednotlivých polí
 • Podmienky WHERE, LIKE, AND, OR, ISNULL
 • Zoraďovanie ORDER BY
 • Použitie vzorca
 • Podmienky CASE
 • Klauzuly TOP, DISTINCT
 • Dotazovanie dát z viacero tabuliek

 • Použitie viacero tabuliek v dotaze
 • INNER JOIN
 • RIGHT JOIN
 • LEFT JOIN
 • OUTER JOIN
 • UNION
 • CROSS JOIN
 • Agregačné dotazy

 • Agregačné funkcie SUM, AVG, MAX, MIN, COUNT
 • Zoskupovanie GROUP BY
 • Podmienka HAVING
 • Konverzia dátových typov

 • Prehľad dátových typov
 • Funkcie používané pri konverzii dátových typov CAST, CONVERT
 • Práca s tabuľkou

 • CREATE, ALTER, DROP TABLE
 • Práca s Databázou

 • CREATE, ALTER, DROP DATABASE
 • Práca s poddotazmi (Subqueries)

 • Poddotaz v klauzuli SELECT
 • Poddotaz v klauzuli FROM
 • Poddotaz v klauzuli WHERE
 • Zmena dát pomocou dotazu

 • INSERT
 • UPDATE
 • DELETE, TRUNCATE TABLE
 • Pojem transakcia
 • Základy tvorby pohľadov (Views)

 • Vytvorenie pohľadov a ich použitie - Views
 • Práca s grafickým editorom pri vytváraní pohľadu

Výstupné vedomosti: Po absolvovaní kurzu SQL SERVER Transact - SQL budú účastníci vedieť získavať dáta z SQL Servera. Dostanú sa hlbšie do jazyka T-SQL.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia SQL SERVER Transact - SQL

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy SQL, Oracle

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz SQL SERVER Transact - SQL:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu SQL SERVER Transact - SQL

Pečať finančnej stability