Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave
02/55 410 308

Hodnotenia kurzov

Kurz SQL SERVER Transact - SQL

Kurz SQL SERVER Transact - SQL

Kurz SQL SERVER Transact - SQL je určený pre ľudí, ktorí potrebujú v prostredí SQL Server získavať dáta.

Minimálne vstupné vedomosti: Ovládanie SQL Server na úrovni užívateľa.

Termíny kurzov SQL SERVER Transact - SQL
Denné kurzy (2 dni): 9:00 - 15:00
05.12.2018
- 06.12.2018
GARANTOVANÝ TERMÍN

24.01.2019
- 25.01.2019

21.03.2019
- 22.03.2019

16.05.2019
- 17.05.2019

11.07.2019
- 12.07.2019

05.09.2019
- 06.09.2019

31.10.2019
- 01.11.2019

Večerné kurzy (3 dni): 16:30 - 19:30
10.12.2018
- 12.12.2018

14.01.2019
- 16.01.2019

18.02.2019
- 20.02.2019

25.03.2019
- 27.03.2019

29.04.2019
- 01.05.2019

Víkendové kurzy (2 dni): 8:30 - 13:30
24.11.2018
- 25.11.2018

22.12.2018
- 23.12.2018

02.02.2019
- 03.02.2019

09.03.2019
- 10.03.2019

13.04.2019
- 14.04.2019

Cena kurzu: 185.00 / 222.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia SQL SERVER Transact - SQL

  Prehľad jazyka Transact-SQL (T-SQL)

 • Základná syntax jazyka T-SQL
 • Práca so skriptami
 • Struktúra jazyka, skupiny príkazov DCL, DML, DDL
 • Poznámky
 • Dátové typy
 • Operátory (aritmetické, logické)
 • Prehľad vybraných systémových funkcií a uložených procedúr
 • Dotazovanie dát z tabuľky SELECT

 • Syntax príkazu SELECT
 • Výber jednotlivých polí
 • Podmienky WHERE, LIKE, AND, OR, ISNULL
 • Zoraďovanie ORDER BY
 • Použitie vzorca
 • Podmienky CASE
 • Klauzuly TOP, DISTINCT
 • Dotazovanie dát z viacero tabuliek

 • Použitie viacero tabuliek v dotaze
 • INNER JOIN
 • RIGHT JOIN
 • LEFT JOIN
 • OUTER JOIN
 • UNION
 • CROSS JOIN
 • Agregačné dotazy

 • Agregačné funkcie SUM, AVG, MAX, MIN, COUNT
 • Zoskupovanie GROUP BY
 • Podmienka HAVING
 • Konverzia dátových typov

 • Prehľad dátových typov
 • Funkcie používané pri konverzii dátových typov CAST, CONVERT
 • Práca s tabuľkou

 • CREATE, ALTER, DROP TABLE
 • Práca s Databázou

 • CREATE, ALTER, DROP DATABASE
 • Práca s poddotazmi (Subqueries)

 • Poddotaz v klauzuli SELECT
 • Poddotaz v klauzuli FROM
 • Poddotaz v klauzuli WHERE
 • Zmena dát pomocou dotazu

 • INSERT
 • UPDATE
 • DELETE, TRUNCATE TABLE
 • Pojem transakcia
 • Základy tvorby pohľadov (Views)

 • Vytvorenie pohľadov a ich použitie - Views
 • Práca s grafickým editorom pri vytváraní pohľadu

Výstupné vedomosti: Po absolvovaní kurzu SQL SERVER Transact - SQL budú účastníci vedieť získavať dáta z SQL Servera. Dostanú sa hlbšie do jazyka T-SQL.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia SQL SERVER Transact - SQL

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy SQL, Oracle

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz SQL SERVER Transact - SQL:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu SQL SERVER Transact - SQL

Zasielanie noviniek

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Video z kurzu

Pečať finančnej stability

Pečať finančnej stability
Website Chat na Počítačové kurzy