Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Kurz SQL SERVER Transact - SQL

Kurz SQL SERVER Transact - SQL

Kurz SQL SERVER je určený pre ľudí, ktorí potrebujú v prostredí SQL Server získavať dáta.

Minimálne vstupné vedomosti: Ovládanie SQL Server na úrovni užívateľa.

Termíny kurzov SQL SERVER Transact - SQL
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni)
18.02.2021
- 19.02.2021
Bratislava
Absolvujem ONLINE

15.04.2021
- 16.04.2021
Bratislava
Absolvujem ONLINE

Večerné kurzyVečerné kurzy (3 dni) -10% *
15.02.2021
- 17.02.2021
Bratislava
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (2 dni)
30.01.2021
- 31.01.2021
Bratislava
Absolvujem ONLINE

* Zľava platí pre prezenčné kurzy. Všetky ONLINE kurzy majú zľavu 15%.

Cena kurzu: 195.00 / 234.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!
Cena online kurzu: 165.75 / 198.90 EUR s DPH
Zľava 15%

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia SQL SERVER Transact - SQL
 • Prehľad prostredia SQL Server Management Studio;
 • Predstavenie jazyka, prehľad príkazov;
 • Prehľad dátových typov;
 • Operátory;
 • Systémové funkcie;
 • Príkaz SELECT - klauzuly FROM, WHERE (písanie podmienok), ORDER BY;
 • Spájanie tabuliek pomocou JOIN (INNER JOIN, LEFT/RIGHT OUTER JOIN, CROSS JOIN), UNION;
 • Agregačné funkcie (GROUP BY, HAVING);
 • Poddotazy;
 • Modifikácia dát (INSERT, UPDATE, DELETE);
 • Programovanie (cykly, vetvenie, testovanie chýb);
 • Integrácia T-SQL do prostredia (VIEW, STORED PROCEDURE, TRIGGER, FUNCTION);
 • XML a T-SQL;
 • CLI a T-SQL;
 • diskusia
 • záver

Výstupné vedomosti: Po absolvovaní kurzu budú účastníci vedieť získavať dáta z SQL Servra. Dostanú sa hlbšie do jazyka T-SQL.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia SQL SERVER Transact - SQL

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy SQL, Oracle

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz SQL SERVER Transact - SQL:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu SQL SERVER Transact - SQL

Prihlásenie

Pečať finančnej stability