Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Kurz SQL SERVER Transact - SQL

Kurz SQL SERVER Transact - SQL

Kurz SQL SERVER je určený pre ľudí, ktorí potrebujú v prostredí SQL Server získavať dáta.

Minimálne vstupné vedomosti: Ovládanie SQL Server na úrovni užívateľa.

Termíny kurzov SQL SERVER Transact - SQL
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00 (školenia hradené ÚP: 08:00 - 16:00)
30.09.2021
- 01.10.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

25.11.2021
- 26.11.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Večerné kurzy OnlineVečerné kurzy Online (3 dni): 18:00 - 20:00 -20% *
09.08.2021
- 11.08.2021
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

* Zľava platí len pre večerné kurzy.

Cena kurzu: 195.00 / 234.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia SQL SERVER Transact - SQL
 • Prehľad prostredia SQL Server Management Studio;
 • Predstavenie jazyka, prehľad príkazov;
 • Prehľad dátových typov;
 • Operátory;
 • Systémové funkcie;
 • Príkaz SELECT - klauzuly FROM, WHERE (písanie podmienok), ORDER BY;
 • Spájanie tabuliek pomocou JOIN (INNER JOIN, LEFT/RIGHT OUTER JOIN, CROSS JOIN), UNION;
 • Agregačné funkcie (GROUP BY, HAVING);
 • Poddotazy;
 • Modifikácia dát (INSERT, UPDATE, DELETE);
 • Programovanie (cykly, vetvenie, testovanie chýb);
 • Integrácia T-SQL do prostredia (VIEW, STORED PROCEDURE, TRIGGER, FUNCTION);
 • XML a T-SQL;
 • CLI a T-SQL;
 • diskusia
 • záver

Výstupné vedomosti: Po absolvovaní kurzu budú účastníci vedieť získavať dáta z SQL Servra. Dostanú sa hlbšie do jazyka T-SQL.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia SQL SERVER Transact - SQL

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy SQL, Oracle, Access

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz SQL SERVER Transact - SQL:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu SQL SERVER Transact - SQL

Pečať finančnej stability