Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave
02/55 410 308

Hodnotenia kurzov

Kurz Call Centrum - Komunikačné zručnosti

Kurz Call Centrum - Komunikačné zručnosti

Školenie "Call Centrum - Komunikačné zručnosti" je určené pre pracovníkov call centier, obchodníkov a všetkých, ktorí pri svojej práci využívajú telefón ako hlavný nástroj kontaktu s klientom. Témy školenia poskytujú jasný a zrozumiteľný úvod do praktického používania vyspelých komunikačných techník, ktoré sú zamerané predovšetkým na verbálnu komunikáciu. Účastníci si vyskúšajú techniky, ktoré môžu mnohonásobne zvýšiť dopad a efektivitu ich rozhovorov s klientmi a zároveň ich budú môcť používať okamžite. Pri tréningu sa využívajú prvky a postupy neuro-lingvistického programovania, ktoré v oblasti komunikačných techník predstavuje jednu z najúčinnejších metód sebareflexie a zdokonaľovania vlastného potenciálu.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Call Centrum - Komunikačné zručnosti
Denné kurzy (1 deň): 9:00 - 15:00
22.02.2019
- 22.02.2019
GARANTOVANÝ TERMÍN

12.04.2019
- 12.04.2019

14.06.2019
- 14.06.2019

09.08.2019
- 09.08.2019

04.10.2019
- 04.10.2019

Víkendové kurzy (1 deň): 8:30 - 13:30
22.12.2018
- 22.12.2018

26.01.2019
- 26.01.2019

02.03.2019
- 02.03.2019

06.04.2019
- 06.04.2019

Cena kurzu: 165.00 / 198.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Call Centrum - Komunikačné zručnosti

  Štruktúra telefonátu (predstavenie, rozhovor, záver)

 • Štruktúra predstavenia sa
 • Najčastejšie chyby pri telefonovaní
 • Príprava na telefonovanie: argumenty, otázky
 • Komunikačné štýly, ako ich rozpoznať a ako s nimi telefonovať

 • Vyjednávacie techniky pre telefonický rozhovor
 • Neverbálna komunikácia počas telefonovania
 • Telefonická komunikácia: Strata informácií pri telefonovaní
 • Neverbálne prvky pri telefonovaní: (modulácia hlasu a úsmev)
 • Ako upútať pozornosť klienta, techniky kladenia otázok

 • Uzavreté a otvorené otázky, podpora klienta, rozprúdenie rozhovoru
 • Detekcia potrieb klienta, aktívne počúvanie
 • Techniky aktívneho počúvania (parafráza, otázky, vyjadrenie pochopenia)
 • Problémový telefonát

 • agresívny klient
 • pasívny klient
 • odmietajúci klient
 • reklamácia
 • Vybrané techniky asertívneho vedenia telefonátov

  "Obohratá gramoplatňa"

  "Otvorené dvere"

Výstupné vedomosti: Kurz Call Centrum - Komunikačné zručnosti je zameraný na profesionálne zvládnutie situácií pri komunikovaní prostredníctvom telefónu. Po absolvovaní tréningu budete schopní zhodnotiť ciele a prínosy a rezervy Vašej telefonickej komunikácie. Získate sebaistotu pri telefonovaní a širokú paletu fráz a nástrojov na aktívne riadenie rozhovoru. Naučíte sa prispôsobiť svoj štýl komunikácie Vášmu partnerovi a zabezpečíte si úspech pri každodennej aj obchodnej komunikácií.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Call Centrum - Komunikačné zručnosti

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Komunikačné zručnosti

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Call Centrum - Komunikačné zručnosti:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Call Centrum - Komunikačné zručnosti

Zasielanie noviniek

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Video z kurzu

Pečať finančnej stability

Pečať finančnej stability
Website Chat na Počítačové kurzy