Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Kurz AutoCAD

Kurz AutoCAD

Cieľom kurzu je podať poslucháčom základné teoretické a praktické vedomosti pri používaní programu AutoCAD. Účastníci kurzu si osvoja základné funkcie programu a ich aplikáciu pri tvorbe stavebnej či strojárskej technickej dokumentácie.

Minimálne vstupné vedomosti: Základné vedomosti z oblasti práce na PC.

Termíny kurzov AutoCAD
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00 (školenia hradené ÚP: 08:00 - 16:00)
02.08.2021
- 03.08.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

06.09.2021
- 07.09.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

04.10.2021
- 05.10.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Večerné kurzy OnlineVečerné kurzy Online (4 dni): 18:00 - 20:00 -20% *
02.08.2021
- 05.08.2021
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

* Zľava platí len pre večerné kurzy.

Cena kurzu: 190.00 / 228.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia AutoCAD
 • AutoCAD: požiadavky na technické vybavenie
 • prostredie AutoCADu, popis obrazovky, práca s menu, spôsob zadávania príkazov, práca so súbormi, zadávanie súradníc, základné funkcie.
 • práca s hladinami: vkladanie, kopírovanie, prekrývanie, vlastnosti hladín.
 • kresliace príkazy: bod, úsečka, krivka, elipsa, prsteň, polygón, ...
 • editačné príkazy: predĺž, orež, zoom, skos, zaobli, posuň, otoč...,
 • základy funkcie constrain: geometrické, dimenzionálne a auto constrain funkcie
 • bloky: tvorba a práca s blokmi
 • šrafovanie: nastavenie šrafovacieho vzoru, spôsob výberu, editovanie.
 • text: vkladanie textu, písanie, vlastnosti.
 • kótovanie: typy kót, použitie, editácia.
 • výkresový a modelový priestor: príklady použitia, tvorba výrezov, nastavenie formátu výkresu a mierky výrezov, príprava na tlač
 • základ 3D modelovania: USS, štýly zobrazenia v 3D grafike, základné 3D príkazy a ich uplatnenie pri tvorbe 3D modelu

Výstupné vedomosti: Komplexné využitie AutoCAD-u na úrovní bežného užívateľa, orientovanie sa v grafickom prostredí.

Ukážky prác:

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia AutoCAD

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy 3D grafiky, CAD

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz AutoCAD:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu AutoCAD

Pečať finančnej stability