Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave
02/55 410 308

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz AutoCAD

Kurz AutoCAD

Cieľom kurzu AutoCAD je predať účasníkom základné teoretické a praktické vedomosti potrebné k používaniu programu AutoCAD . Účastníci kurzu AutoCAD si osvoja základné funkcie programu a ich aplikáciu pri tvorbe technickej dokumentácie. Súčasťou školenia sú aj praktické cvičenia na osvojenie si zručností.

Minimálne vstupné vedomosti: Základné vedomosti z oblasti práce na PC.

Termíny kurzov AutoCAD
denneDenné kurzy (2 dni): 9:00 - 15:00
10.02.2020
- 11.02.2020
Bratislava

Cena kurzu: 190.00 / 228.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia AutoCAD

  Popis prostredia AutoCADu

 • práca s pásom príkazových kariet a v modelovom priestore
 • práca v šablóne výkresu- layout
 • význam jednotlivých tlačidiel na myške v AutoCADe
 • navigácia v rámci modelového prostredia: priblíženie, oddialenie, posun zoom a pan
 • práca so súbormi: otváranie a ukladanie súborov, otváranie šablón a vytvorenie šablóny
 • Základné nastavenia

 • prispôsobenie užívateľského rozhrania: perióda automatického ukladania, nastavenia kurzorov, farba obrazovky a pod.
 • nastavenie jednotiek kreslenia
 • Spôsob zadávania príkazov

 • zadávanie príkazov cez ikony a zadávanie príkazov cez príkazové skratky
 • prepis príkazových skratiek v rámci
 • textového súboru
 • Základné funkcie v stavovom riadku

 • zobrazenie súradníc polohy bodu
 • pomocné príkazy – Krok, Raster, Orto, Polárne trasovanie, Uchopenie objektu, Trasovanie, Dynamické zadanie...
 • Výber objektov a kreslenie

 • výber objektov jednotlivo a výber pomocou výberového okna
 • pridávanie a odoberanie objektov z existujúceho výberu
 • zakladané kresliace príkazy- Úsečka, Krivka, Kružnica, Oblúk, Elipsa, Bod...
 • zadávanie rozmerov objektov a ich kontrola
 • základy šrafovania
 • Editačné príkazy a nástroje pre meranie

 • Posun, Kopírovať, Pretiahnuť, Otočiť, Zrkadliť, Meradlo, Pole,...
 • nástroje pre meranie vzdialenosti, uhla, rádiusu, plochy a objemu
 • Základy práce s hladinami

 • vysvetlenie princípov používania hladín
 • pridávanie nových hladín
 • nastavenie vlastností hladín a ich editácia - farba, typ čiary, hrúbka čiary
 • vymazávanie existujúcich hladín
 • Základy práce s blokmi a skupinami

 • vysvetlenie rozdielu medzi blokom a skupinou
 • vytvorenie bloku, možnosti využitia bloku a správa knižnice blokov
 • editácia bloku
 • Text

 • jednoriadkový a viacriadkový text
 • nastavenie vlastností a editácia textu
 • Základy kótovania

 • kóty- priama, šikmá, uhlová, dĺžka oblúku, polomer, priemer, zalomená a staničná
 • nastavenie kótovacieho štýlu
 • príkazy: Prerušiť, Nastaviť medzeru, Rýchle kótovanie od základne, Reťazová kóta, Aktualizovať a pod.
 • Nastavenie výkresu a príprava na tlač

 • tvorba výrezov
 • nastavenie formátu výkresu a mierky výrezov a príprava na tlač vo forme pdf. súboru
 • praktické cvičenia na osvojenie si zručností
 • Diskusia a ďalšie možnosti vzdelávania po školení

Výstupné vedomosti: Prehľad o využívaní AutoCADu, orientovanie sa v grafickom prostredí, kreslení a editovaní objektov.

Ukážky prác:

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia AutoCAD

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy 3D grafiky a CAD

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz AutoCAD:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu AutoCAD

Pečať finančnej stability