Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave
02/55 410 308

Hodnotenia kurzov

Kurz AutoCAD

Kurz AutoCAD

Cieľom kurzu AutoCAD je podať poslucháčom základné teoretické a praktické vedomosti pri používaní programu AutoCAD . Účastníci kurzu AutoCAD si osvoja základné funkcie programu a ich aplikáciu pri tvorbe technickej dokumentácie. Súčasťou školenia sú aj praktické cvičenia na osvojenie si zručností.

Minimálne vstupné vedomosti: Základné vedomosti z oblasti práce na PC.

Termíny kurzov AutoCAD
Denné kurzy (2 dni): 9:00 - 15:00
17.12.2018
- 18.12.2018

28.01.2019
- 29.01.2019
GARANTOVANÝ TERMÍN

25.02.2019
- 26.02.2019

25.03.2019
- 26.03.2019

23.04.2019
- 24.04.2019

20.05.2019
- 21.05.2019

17.06.2019
- 18.06.2019

15.07.2019
- 16.07.2019

Večerné kurzy (3 dni): 16:30 - 19:30
07.01.2019
- 09.01.2019

11.02.2019
- 13.02.2019

18.03.2019
- 20.03.2019

29.04.2019
- 01.05.2019

Víkendové kurzy (2 dni): 8:30 - 13:30
22.12.2018
- 23.12.2018

26.01.2019
- 27.01.2019

02.03.2019
- 03.03.2019

06.04.2019
- 07.04.2019

Cena kurzu: 190.00 / 228.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia AutoCAD

  Popis prostredia AutoCADu

 • práca s pásom príkazových kariet a v modelovom priestore
 • práca v šablóne výkresu- layout
 • význam jednotlivých tlačidiel na myške v AutoCADe
 • navigácia v rámci modelového prostredia: priblíženie, oddialenie, posun zoom a pan
 • práca so súbormi: otváranie a ukladanie súborov, otváranie šablón a vytvorenie šablóny
 • Základné nastavenia

 • prispôsobenie užívateľského rozhrania: perióda automatického ukladania, nastavenia kurzorov, farba obrazovky a pod.
 • nastavenie jednotiek kreslenia
 • Spôsob zadávania príkazov

 • zadávanie príkazov cez ikony a zadávanie príkazov cez príkazové skratky
 • prepis príkazových skratiek v rámci
 • textového súboru
 • Základné funkcie v stavovom riadku

 • zobrazenie súradníc polohy bodu
 • pomocné príkazy – Krok, Raster, Orto, Polárne trasovanie, Uchopenie objektu, Trasovanie, Dynamické zadanie...
 • Výber objektov a kreslenie

 • výber objektov jednotlivo a výber pomocou výberového okna
 • pridávanie a odoberanie objektov z existujúceho výberu
 • zakladané kresliace príkazy- Úsečka, Krivka, Kružnica, Oblúk, Elipsa, Bod...
 • zadávanie rozmerov objektov a ich kontrola
 • základy šrafovania
 • Editačné príkazy a nástroje pre meranie

 • Posun, Kopírovať, Pretiahnuť, Otočiť, Zrkadliť, Meradlo, Pole,...
 • nástroje pre meranie vzdialenosti, uhla, rádiusu, plochy a objemu
 • Základy práce s hladinami

 • vysvetlenie princípov používania hladín
 • pridávanie nových hladín
 • nastavenie vlastností hladín a ich editácia - farba, typ čiary, hrúbka čiary
 • vymazávanie existujúcich hladín
 • Základy práce s blokmi a skupinami

 • vysvetlenie rozdielu medzi blokom a skupinou
 • vytvorenie bloku, možnosti využitia bloku a správa knižnice blokov
 • editácia bloku
 • Text

 • jednoriadkový a viacriadkový text
 • nastavenie vlastností a editácia textu
 • Základy kótovania

 • kóty- priama, šikmá, uhlová, dĺžka oblúku, polomer, priemer, zalomená a staničná
 • nastavenie kótovacieho štýlu
 • príkazy: Prerušiť, Nastaviť medzeru, Rýchle kótovanie od základne, Reťazová kóta, Aktualizovať a pod.
 • Nastavenie výkresu a príprava na tlač

 • tvorba výrezov
 • nastavenie formátu výkresu a mierky výrezov a príprava na tlač vo forme pdf. súboru
 • praktické cvičenia na osvojenie si zručností
 • Diskusia a ďalšie možnosti vzdelávania po školení

Výstupné vedomosti: Prehľad o využívaní AutoCADu, orientovanie sa v grafickom prostredí, kreslení a editovaní objektov.

Ukážky prác:

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia AutoCAD

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy 3D grafiky a CAD

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz AutoCAD:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu AutoCAD

Zasielanie noviniek

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Video z kurzu

Pečať finančnej stability

Pečať finančnej stability
Website Chat na Počítačové kurzy