Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Kurz Interný lektor/tréner

Kurz Interný lektor/tréner

Tréning je určený budúcim, alebo už pôsobiacim lektorom, školiteľom, trénerom a všetkým, ktorí sú poverení organizovaním alebo vedením vzdelávacích aktivít pre zamestnávateľa. Objasníme Vám princípy prípravy, realizácie a vyhodnotenia vzdelávacích akcii, prístupy k ich riešeniu a organizácií. Silným výstupom pre Vás bude priama skúsenosť s vedením školenia, ktoré si vyskúšate priamo a pod dozorom skúseného lektora s dlhoročnou praxou. Pre absolvovanie tréningu nie je potrebné pedagogické vzdelanie a po jeho absolvovaní obdržíte certikát.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Interný lektor/tréner
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00 (školenia hradené ÚP: 08:00 - 16:00)
23.08.2021
- 24.08.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

01.10.2021
- 02.10.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

26.11.2021
- 27.11.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

* Zľava platí len pre večerné kurzy.

Cena kurzu: 290.00 / 348.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Interný lektor/tréner

  Pozícia interného trénera: charakteristika

 • role prednášajúceho
 • osobnostné a odborné predpoklady pre prácu lektora
 • zásady lektorskej práce
 • Zloženie publika a prístupy k rôznym typom účastníkov

 • typológia účastníkov
 • Reč, verbálna a pedagogická komunikácia

 • Práca s poslucháčmi, hlas a reč ako nástroj
 • zásady pedagogickej komunikácie
 • Neverbálna komunikácia ako nástroj prejavu

 • proxemika, mimika, posturika, kinezika, gestika, paralingvistika
 • využitie prvkov neverbálnej komunikácie v procese školenia
 • Vyučovacie metódy a ich skladba

 • deduktívne a induktívne metódy vyučovania
 • vysvetľovanie a prednes
 • dialogické metódy
 • diskusia
 • Tréma a vyrovnanie sa s náladami

 • cvičenia pre zvládnutie trémy
 • Metodické cvičenia a praktické ukážky

 • hranie rolí
 • výskum, objavovanie
 • simulácia podmienok
 • Náročné momenty školenia a ich riešenie

 • nezáujem - motivácia poslucháčov
 • vyrušovanie a jeho stupne, možnosti riešenia
 • konflikty názorov v skupine
 • konflikt publika a lektora
 • Tvorba tréningového školenia, prezentácia a hodnotenie

 • osobné vedenie ukážkového školenia
 • individuálne hodnotenie lektora
 • Plán osobného rastu

Výstupné vedomosti: Porozumiete princípom metodickej prípravy tréningov podľa typu poslucháčov a zamerania tréningu. Naučíte sa podporiť svoju reč množstvom funkčných prvkov a vizualizačných nástrojov. Osvojíte si zásady účinného a pútavého prejavu, ktorý Vám umožní riadenie pozornosti publika. Podstatným zdrojom skúsenosti bude pre Vás zážitok praktického prednášania a spätnej väzby lektora i prísediacich. Odovzdáme Vám množstvo praktických rád a odporúčaní, ktoré úspešne využívame v našich metódach výuky už niekoľko rokov.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Prezentačné zručnosti

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Interný lektor/tréner:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Interný lektor/tréner

Pečať finančnej stability