Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz Interný lektor/tréner

Kurz Interný lektor/tréner

Seminár Interný lektor/tréner je určený budúcim, alebo už pôsobiacim lektorom, školiteľom, trénerom a všetkým, ktorí sú poverení organizovaním alebo vedením vzdelávacích aktivít pre zamestnávateľa. Objasníme Vám princípy prípravy, realizácie a vyhodnotenia vzdelávacích akcii, prístupy k ich riešeniu a organizácií. Silným výstupom pre Vás bude priama skúsenosť s vedením školenia, ktoré si vyskúšate priamo a pod dozorom skúseného lektora s dlhoročnou praxou. Pre absolvovanie tréningu nie je potrebné pedagogické vzdelanie a po jeho absolvovaní obdržíte certifikát.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Interný lektor/tréner
denneDenné kurzy (2 dni): 9:00 - 15:00
24.04.2020
- 25.04.2020
Bratislava

26.06.2020
- 27.06.2020
Bratislava

21.08.2020
- 22.08.2020
Bratislava

16.10.2020
- 17.10.2020
Bratislava

vecerneVečerné kurzy: 16:30 - 19:30
27.04.2020
- 26.04.2020
Bratislava

01.06.2020
- 31.05.2020
Bratislava

vikendoveVíkendové kurzy (2 dni): 8:30 - 13:30
02.05.2020
- 03.05.2020
Bratislava

06.06.2020
- 07.06.2020
Bratislava

Cena kurzu: 290.00 / 348.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Interný lektor/tréner

  Pozícia interného trénera:

 • charakteristika role prednášajúceho
 • osobnostné a odborné predpoklady pre prácu lektora
 • zásady lektorskej práce
 • Zloženie publika a prístupy k rôznym typom účastníkov

 • typológia účastníkov
 • Reč, verbálna a pedagogická komunikácia

 • práca s poslucháčmi, hlas a reč ako nástroj
 • zásady pedagogickej komunikácie
 • Neverbálna komunikácia ako nástroj prejavu

 • proxemika, mimika, posturika, kinezika, gestika, paralingvistika
 • využitie prvkov neverbálnej komunikácie v procese školenia
 • Vyučovacie metódy a ich skladba

 • deduktívne a induktívne metódy vyučovania
 • vysvetľovanie a prednes
 • dialogické metódy
 • Tréma a vyrovnanie sa s náladami

 • cvičenia pre zvládnutie trémy
 • Metodické cvičenia a praktické ukážky

 • hranie rolí
 • simulácia podmienok
 • Náročné momenty školenia a ich riešenie

 • nezáujem - motivácia poslucháčov
 • vyrušovanie a jeho stupne, možnosti riešenia
 • konflikty názorov v skupine
 • konflikt publika a lektora
 • Tvorba tréningového školenia, prezentácia a hodnotenie

 • osobné vedenie ukážkového školenia
 • individuálne hodnotenie lektora
 • Plán osobného rastu

Výstupné vedomosti: Absolvovaním semináru Interný lektor/tréner porozumiete princípom metodickej prípravy tréningov podľa typu poslucháčov a zamerania tréningu. Naučíte sa podporiť svoju reč množstvom funkčných prvkov a vizualizačných nástrojov. Osvojíte si zásady účinného a pútavého prejavu, ktorý Vám umožní riadenie pozornosti publika. Podstatným zdrojom skúsenosti bude pre Vás zážitok praktického prednášania a spätnej väzby lektora i prísediacich. Odovzdáme Vám množstvo praktických rád a odporúčaní, ktoré úspešne využívame v našich metódach výuky už niekoľko rokov.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Prezentačné zručnosti

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Interný lektor/tréner:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Interný lektor/tréner

Pečať finančnej stability