Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Kurz Akadémia pre asistentky

Kurz Akadémia pre asistentky

Modulový tréningový program Akadémia pre asistentky Vám prináša komplexné profesionálne zručnosti nevyhnutné pre zvládnutie procesov na sekretariáte, v kancelárii či ako podpora výkonných členov spoločnosti. Porozumiete spôsobom komunikácie, biznis protokolu, pravidlám správneho telefonovania a tiež sa naučíte jednať asertívne a profesionálne. Tento program je ideálnym zdrojom skúseností a zručností okamžite použiteľných v praxi. Pozn.: Modulový tréningový program obsahuje viacej tréningových dní, medzi ktorými je časový odstup. Uvedené termíny sú termínmi začiatku programu. Pre informácie o termínoch jednotlivých modulov programu nás prosím kontaktujte.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Akadémia pre asistentky
Denné kurzyDenné kurzy (3 dni): 09:00 - 15:00 (školenia hradené ÚP: 08:00 - 16:00)
30.07.2021
- 01.08.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

24.09.2021
- 26.09.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

19.11.2021
- 21.11.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzy OnlineVíkendové kurzy Online (3 dni): 09:00 - 13:00
21.08.2021
- 23.08.2021
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

* Zľava platí len pre večerné kurzy.

Cena kurzu: 450.00 / 540.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Akadémia pre asistentky

  Modul 1: Asistent/- tka, Sekretárka, Office manažér, Administratívny pracovník

  Pôsobnosť funkcie:

 • Poslanie
 • Pomoc pri činnostiach
 • Prideľovanie a delegovanie práce
 • Predmet činnosti:

 • Riadiaca práca
 • Analyticko-syntetická
 • Informačná a komunikačná
 • Materiálno-technická
 • Osobnosť :

 • Kvalifikačné predpoklady
 • Osobn. profil,
 • vlastnosti, odborné kompetencie
 • Eliminovanie negatívnych stránok funkcie
 • Orientácia vo firme – Corporate Identity (Corporate Design, Corporate Communication, firemná kultúra)

  Biznis etiketa

 • Biznis odievanie
 • Predstavovanie
 • Oslovovanie
 • Tykanie/vykanie na pracovisku
 • Stolovanie
 • Reč vizitiek
 • Dary, reklamné predmety
 • Firemné akcie
 • Modul 2: Efektivita v komunikácii:

  Komunikácia, prenos významu a komunikačné bariéry:

 • princípy komunikačného procesu
 • druhy komunikácie a ich predpoklady
 • komunikačný model a komunikačný efekt
 • Nástroje efektívnej komunikácie:

 • najčastejšie príčiny nedorozumení a nástroje ich riešenia
 • identifikácia významu a prejavu komunikácie
 • prejavy účasti a záujmu o rozhovor
 • aktívne počúvanie (tréning)
 • neverbálna komunikácia (mimické prejavy, zrakový kontakt, podanie ruky, postoj)
 • Situačná komunikácia:

 • komunikácia v záťažových situáciách
 • asertivita pri riešení konfliktov a umenie povedať „Nie!“
 • komunikačné techniky pre poskytnutie spätnej väzby a konštruktívnu kritiku
 • plánovanie osobného rozvoja
 • Modul 3: Telefonická a E-mailová komunikácia:

  Profesionálne telefonovanie

 • Štruktúra telefonátu (predstavenie, rozhovor, záver)
 • Štruktúra predstavenia sa
 • Najčastejšie chyby pri telefonovaní
 • Príprava na telefonovanie: argumenty, otázky
 • Rozhovor: typológia volajúcich, ako ich rozpoznať, spôsoby jednania

 • Komunikačné štýly, ako ich rozpoznať a ako s nimi telefonovať
 • Vyjednávacie techniky pre telefonický rozhovor
 • Neverbálna komunikácia počas telefonovania
 • Záver: zhrnutie, motivačné frázy, rozlúčenie

 • Parafrázy a zhrnutia
 • Motivačné frázy, odkaz na činnosť po ukončení rozhovoru
 • Vyhodnotenie telefonátu
 • Profesionálna e-mailová komunikácia

 • Pravidlá pre písanie správ
 • Najčastejšie chyby pri písaní správ
 • Odporúčania pre štruktúru správ
 • Riešenie krízových správ

 • Podávanie informácií cez e-mail
 • Sťažnosti a reklamácie
 • Ako napísať účinný e-mail

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy pre asistentky

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Akadémia pre asistentky:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Akadémia pre asistentky

Pečať finančnej stability