Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave
02/55 410 308

Hodnotenia kurzov

Kurz MySQL programovanie a práca s databázou

Kurz MySQL programovanie a práca s databázou

Školenie MySQL programovanie a práca s databázou je určené všetkým záujemcom, ktorí sa chcú oboznámiť s databázovým programom, poznať jeho funkčné možnosti, vytvoriť si vlastnú databázu.

Minimálne vstupné vedomosti: Bežné ovládanie práce s počítačom.

Termíny kurzov MySQL programovanie a práca s databázou
Denné kurzy (3 dni): 9:00 - 15:00
30.01.2019
- 01.02.2019

27.03.2019
- 29.03.2019

22.05.2019
- 24.05.2019

17.07.2019
- 19.07.2019

11.09.2019
- 13.09.2019

06.11.2019
- 08.11.2019

Večerné kurzy (4 dni): 16:30 - 19:30
04.02.2019
- 07.02.2019

11.03.2019
- 14.03.2019

15.04.2019
- 18.04.2019

Rozšírené víkendové kurzy (3 dni): piatok 16:30 - 19:30, sobota a nedeľa 8:30 - 13:30
18.01.2019
- 20.01.2019

22.02.2019
- 24.02.2019

29.03.2019
- 31.03.2019

03.05.2019
- 05.05.2019

Cena kurzu: 210.00 / 252.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia MySQL programovanie a práca s databázou

  Úvod do MySQL

  inštalácia MySQL, minimálne HW a SW požiadavky free programy – Query builder, TOAD používateľské účty, používateľské a administrátorské práva konfigurácia prostredia, spustenie a stopnutie servra výpis informácií o procesoch a databázových objektoch nastavenie premenných pripájanie a odpájanie databáz záloha a obnova databázy

  Základy relačných databáz

  oboznámenie sa s modelom relačných databáz, základné pojmy architektúra klient/server

  Práca s tabuľkou

  nová, typy stĺpcov a dátové typy zápis údajov, editovanie tabuľky, vkladanie a vymazávanie údajov zoraďovanie záznamov, filtrácia záznamov CREATE TABLE, ALTER, DROP

  Relácie medzi tabuľkami, indexy

  nastavenie a vlastnosti relácií, typy väzieb, hodnota NULL, primárny a cudzí kľúč indexy

  Príkazy SQL jazyka

  SELECT, FROM, JOIN, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY

  Agregačné funkcie

  MIN, MAX, AVG, SUM, atď. skladanie podmienky WHERE – operátory AND a OR, operátor LIKE LEFT, RIGHT a INNER JOIN

  Práca s pohľadmi (Views)

  vytváracie pohľady, odstraňovacie, upravovacie a doplňovacie pohľady použitie built-in funkcií, import a export údajov transakcie a zámky

  Programovanie v MySQL

  premenné, vetvenie a cykly kurzory a handlery procedúry a funkcie, vstupné a výstupné parametre triggre (INSERT, UPDATE, DELETE)

  Zostavy

  program iReport šablóny zostáv, riadiace prvky zostáv, používanie sekcií a koncov stránok, použitie výrazov v zostavách, radenie a zoskupovanie, záhlavie a päta skupiny

  Help My SQl

  práca s nápovedou diskusia záver

Výstupné vedomosti: Zvládnutie obsluhy databázy MySQL, získanie zručností pri definícii a tvorbe vlastnej databázy, ako i pri vyhodnocovaní databázových údajov.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia MySQL programovanie a práca s databázou

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy SQL, Oracle

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz MySQL programovanie a práca s databázou:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu MySQL programovanie a práca s databázou

Zasielanie noviniek

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Video z kurzu

Pečať finančnej stability

Pečať finančnej stability
Website Chat na Počítačové kurzy