Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave
02/55 410 308

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz MySQL programovanie a práca s databázou

Kurz MySQL programovanie a práca s databázou

Školenie MySQL programovanie a práca s databázou je určené všetkým záujemcom, ktorí sa chcú oboznámiť s databázovým programom, poznať jeho funkčné možnosti, vytvoriť si vlastnú databázu.

Minimálne vstupné vedomosti: Bežné ovládanie práce s počítačom.

Termíny kurzov MySQL programovanie a práca s databázou
denneDenné kurzy (3 dni): 9:00 - 15:00
06.11.2019
- 08.11.2019
Bratislava

15.01.2020
- 17.01.2020
Bratislava

11.03.2020
- 13.03.2020
Bratislava

06.05.2020
- 08.05.2020
Bratislava

vecerneVečerné kurzy (4 dni): 16:30 - 19:30
11.11.2019
- 14.11.2019
Bratislava

vikendoveRozšírené víkendové kurzy (3 dni): piatok 16:30 - 19:30, sobota a nedeľa 8:30 - 13:30
25.10.2019
- 27.10.2019
Bratislava

29.11.2019
- 01.12.2019
Bratislava

Cena kurzu: 210.00 / 252.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia MySQL programovanie a práca s databázou

  Úvod do MySQL

 • inštalácia MySQL, minimálne HW a SW požiadavky
 • free programy – Query builder, TOAD
 • používateľské účty, používateľské a administrátorské práva
 • konfigurácia prostredia, spustenie a stopnutie servra
 • výpis informácií o procesoch a databázových objektoch
 • nastavenie premenných
 • pripájanie a odpájanie databáz
 • záloha a obnova databázy
 • Základy relačných databáz

 • oboznámenie sa s modelom relačných databáz, základné pojmy
 • architektúra klient/server
 • Práca s tabuľkou

 • nová, typy stĺpcov a dátové typy
 • zápis údajov, editovanie tabuľky, vkladanie a vymazávanie údajov
 • zoraďovanie záznamov, filtrácia záznamov
 • CREATE TABLE, ALTER, DROP
 • Relácie medzi tabuľkami, indexy

 • nastavenie a vlastnosti relácií, typy väzieb, hodnota NULL, primárny a cudzí kľúč
 • indexy
 • Príkazy SQL jazyka

 • SELECT, FROM, JOIN, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY
 • Agregačné funkcie

 • MIN, MAX, AVG, SUM, atď.
 • skladanie podmienky WHERE – operátory AND a OR, operátor LIKE
 • LEFT, RIGHT a INNER JOIN
 • Práca s pohľadmi (Views)

 • vytváracie pohľady, odstraňovacie, upravovacie a doplňovacie pohľady
 • použitie built-in funkcií, import a export údajov
 • transakcie a zámky
 • Programovanie v MySQL

 • premenné, vetvenie a cykly
 • kurzory a handlery
 • procedúry a funkcie, vstupné a výstupné parametre
 • triggre (INSERT, UPDATE, DELETE)
 • Zostavy

 • program iReport
 • šablóny zostáv, riadiace prvky zostáv, používanie sekcií a koncov stránok, použitie výrazov v zostavách, radenie a zoskupovanie, záhlavie a päta skupiny
 • Help MySQL

 • práca s nápovedou
 • Diskusia a záver

Výstupné vedomosti: Zvládnutie obsluhy databázy MySQL, získanie zručností pri definícii a tvorbe vlastnej databázy, ako i pri vyhodnocovaní databázových údajov.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia MySQL programovanie a práca s databázou

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy SQL, Oracle

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz MySQL programovanie a práca s databázou:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu MySQL programovanie a práca s databázou

Pečať finančnej stability