Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave
02/55 410 308

Hodnotenia kurzov

Kurz Oracle Administrácia databáz

Kurz Oracle Administrácia databáz

Účastníci kurzu Oracle Administrácia databáz sa naučia inštalovať a administrovať databázy v prostredí Oracle.

Minimálne vstupné vedomosti: základná znalosť jazyka SQL

Termíny kurzov Oracle Administrácia databáz
Denné kurzy (3 dni): 9:00 - 15:00
14.01.2019
- 16.01.2019
GARANTOVANÝ TERMÍN

11.03.2019
- 13.03.2019

06.05.2019
- 08.05.2019

01.07.2019
- 03.07.2019

26.08.2019
- 28.08.2019

21.10.2019
- 23.10.2019

Večerné kurzy (4 dni): 16:30 - 19:30
17.12.2018
- 20.12.2018

21.01.2019
- 24.01.2019

25.02.2019
- 28.02.2019

01.04.2019
- 04.04.2019

13.05.2019
- 16.05.2019

Rozšírené víkendové kurzy (3 dni): piatok 16:30 - 19:30, sobota a nedeľa 8:30 - 13:30
05.01.2019
- 07.01.2019

09.02.2019
- 11.02.2019

16.03.2019
- 18.03.2019

13.04.2019
- 15.04.2019

Cena kurzu: 565.00 / 678.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Oracle Administrácia databáz

  Základná terminológia Oracle

 • databáza, inštancia, oracle software
 • Nástroje na administráciu databázy

 • Oracle Enterprise Manager, SQLPlus
 • použitie architektúry OFA (optimal flexible architecture)
 • inštalácia softvéru pomocou Oracle Universal Installer (OUI)
 • Vytvorenie databázy Oracle

 • vytvorenie databázy pomocou Database Configuration Assistant (DBCA)
 • vytvorenie šablóny návrhu databázy pomocou DBCA
 • generovanie skriptov na vytvorenie databázy pomocou DBCA
 • Spustenie a zastavenie Oracle databázy a komponentov

 • popis inštancie (najdôležitejšie pamäťové štruktúry a procesy, popis ich fungovania)
 • inicializačné parametre databázy
 • Alert log
 • práca s Data Dictionary (najčastejšie používané pohľady)
 • popis dátových štruktúr
 • tablespace a dátové súbory
 • OMF (Oracle Managed Files)
 • základný koncept automatickej správy pamäťového priestoru (ASM)
 • Vytvorenie a spravovanie kont používateľov databázy

 • autentifikácia používateľov
 • pridelenie a odobratie systémových a objektových privilégií, rolí a profilov
 • riadenie využitia prostriedkov používateľmi
 • spravovanie dát pomocou SQL
 • identifikácia a administrácia objektov PL/SQL
 • popis spúšťačov (triggers) a spúšťacích udalostí (podrobnejšie v module PL/SQL)
 • monitorovanie a riešenie konfliktov uzamknutia
 • vysvetlenie DML a generovania údajov odvolania (undo)
 • Monitorovanie a administrácia odvolania

 • popis rozdielu medzi údajmi odvolania (undo) a údajmi opätovného vykonania (redo)
 • konfigurácia doby uchovania údajov odvolania (undo retention period, retention guarantee, riešenie súvisiacich chýb)
 • Oprávnenia administrátorov databázy v oblasti zabezpečenia

 • použitie princípu prístupových práv najnižšej úrovne
 • použitie systému Enterprise Manager na konfiguráciu sieťového prostredia Oracle
 • vytvorenie ďalších listenerov
 • Vytvorenie network service aliasov

 • riadenie Oracle Net Listener (utilita lsnrctl)
 • testovanie konektivity Oracle Net (utilita tnsping)
 • použitie zdieľaných (shared) alebo vyhradených (dedicated) serverov
 • Proaktívna správa

 • použitie štatistík
 • spravovanie AWR (Automatic Workload Repository)
 • použitie programu Automatic Database Diagnostic Monitor (ADDM)
 • popis rámca Advisory Framework
 • nastavenie prahov výstrahy
 • použitie výstrah generovaných serverom
 • použitie automatizovaných úlohp
 • Správa výkonu

 • použitie stránok systému Enterprise Manager na monitorovanie výkonu
 • použitie SQL Access Advisor
 • použitie SQL Tuning Advisor
 • použitie funkcie automatic memory management a nástroja Memory advisor
 • použitie dynamických pohľadov súvisiacich s výkonom
 • riešenie problémov s neplatnými alebo nepoužiteľnými objektmi
 • Zálohovanie a obnova databázy Oracle

 • identifikácia typov zlyhania, ktoré môžu nastať v Oracle databáze
 • popis spôsobov nastavenia obnovy inštancie
 • význam kontrolných bodov, súborov redo log a archivovaných protokolových súborov
 • konfigurácia režimu ARCHIVELOG
 • vytvorenie konzistentných záloh databázy
 • zálohovanie databázy bez jej vypnutia
 • vytvorenie inkrementálnych záloh
 • automatizácia zálohovania databázy
 • monitorovanie Flash Recovery Area
 • obnova po strate controlfile
 • obnova po strate redo logu
 • vykonanie kompletnej obnovy po strate dátového súboru
 • Flashback databázy

 • obnova obsahu tabuľky v konkrétnom časovom bode v minulosti pomocou funkcie Flashback tabuľky
 • obnova zrušenej tabuľky
 • zobrazenie obsahu databázy v ľubovoľnom časovom bode pomocou funkcie Flashback query
 • zobrazenie verzií riadka za určité časové obdobie pomocou funkcie Flashback
 • query na verziu
 • zobrazenie histórie transakcií riadka pomocou funkcie Flashback query na transakciu
 • popis dostupných spôsobov presunu údajov
 • vytvorenie a použitie objektov adresára
 • použitie programu SQL*Loader zavedenie údajov z inej databázy než Oracle (alebo zo súborov používateľa)
 • Export, import databázy Oracle

 • použitie exportu a importu rýchleho prevodu údajov na presun údajov medzi Oracle databázami
 • použitie externých tabuliek na presun údajov pomocou súborov, ktoré nezávisia od platformy

Výstupné vedomosti: Oboznámenie sa s architektúrou systému, inštaláciou, tvorbou databázy a údržbou systému.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Oracle Administrácia databáz

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy SQL, Oracle

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Oracle Administrácia databáz:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Oracle Administrácia databáz

Zasielanie noviniek

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Video z kurzu

Pečať finančnej stability

Pečať finančnej stability
Website Chat na Počítačové kurzy