Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz 3D STUDIO MAX - vizualizácia

Kurz 3D STUDIO MAX - vizualizácia

Kurz 3D STUDIO MAX - vizualizácia je určený pre pokročilejších užívateľov programu 3D MAX, ktorí sa chcú naučiť pracovať so svetlami, tieňmi a špeciálnymi efektami.

Minimálne vstupné vedomosti: Znalosť programu v rozsahu predchádzajúcich kurzov: 3D MAX modelovanie a 3D MAX animovanie.

Termíny kurzov 3D STUDIO MAX - vizualizácia
Nie sú otvorené žiadne termíny.
Cena kurzu: 250.00 / 300.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia 3D STUDIO MAX - vizualizácia

  Práca so svetlami

 • základné - omni svetlo, target, free, skylight, mental ray Area Light a Area Spot
 • nastavenie intenzity svetla, typov tieňa (mäkký a ostrý tieň) a ich využitie podľa typu v praxi
 • nastavenie farby svetla a implementácia bitmapy na projektor - parabolu svetla
 • Práca s Fotometrickými svetlami

 • Target/Free Point, Target/Free Linear, Target/Free Area
 • Implementácia fotometrických svetiel

 • IES Sun a IES Sky do exteriérovej vizualizácie rodinného domu s pozemkom. Nastavenie intenzít dodatočných svetiel pre docielenie fotorealistického obrazu
 • Aplikácia postprodukčných efektov

 • Video Post (Glow, Lens Flare, Highlight)
 • Tvorba objektovej trávy

 • nastavenie hodnôt pre trávu a vlasy, farebnosť, lesk, fyzika - kolízie
 • úprava - česanie a strihanie v reálnom čase do požadovaných hodnôt pre trávu a vlasy
 • osadenie trávy na požadované miesta v scénke a jej dodatočná modifikácia
 • Implementácia 3D objektu

 • implementácie (budova/dom) do fotografie s osadením do požadovaného miesta s nasvietením scény a aplikáciou špeciálneho typu textúry pre dosiahnutie fotorealistického obrazu
 • Renderovanie

 • popis zložiek dialógového okna nastavenia renderu základných typov
 • Scanline Render

 • detailný popis nastavenia hodnôt Radiosita, Light Tracer, typy výstupných filtrov,
 • nastavenie rozlíšenia obrazu, uloženie výsledného renderu do požadovaného formátu
 • Mental Ray Render

 • popis položiek, nastavenie hodnôt kaustiky a globálnej iluminácie, fotónov, Final gather, hĺbka ostrosti
 • použitie príslušných typov svetiel pre render Mental Ray, ich nastavenie hodnôt intenzity svetla a tieňov
 • Práca s post-produkčnými efektami

 • volumetrické svetlo: nastavenie intenzity a farieb slnečných lúčov, implementácia bitmapy pre docielenie realistického obrazu lúčov
 • nastavenie typov tieňovania pre tento typ efektu s rozdielom pre využitie v praxi
 • Depth Of Field

 • hĺbka ostrosti (rozmazanie a zaostrenie objektov pohľadom cez kameru do požadovaného výsledku)
 • Lens Effect

 • implementácia Lens Flare efektu na požadované svetlo v scénke s docielením žiariaceho slnka na pozadí celej scenérie
 • Diskusia a záver

Výstupné vedomosti: Absolvent kurzu 3D STUDIO MAX - vizualizácia bude schopný vytvárať realistické 3D vizualizácie scén architektonického odvetvia a zátiší. Pracovať so svetlom a postprodukčnými efektami.

Ukážky prác:

Ukážky prác:

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia 3D STUDIO MAX - vizualizácia

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy 3D grafiky a CAD

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz 3D STUDIO MAX - vizualizácia:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu 3D STUDIO MAX - vizualizácia

Pečať finančnej stability