Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Kurz Access základy

Kurz Access základy

Kurz Access základy je určený všetkým záujemcom, ktorí sa chcú oboznámiť s databázovým programom, poznať jeho funkčné možnosti, vytvoriť si vlastnú databázu.

Minimálne vstupné vedomosti: Bežné ovládanie práce s počítačom.

Termíny kurzov Access základy
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni)
25.05.2021
- 26.05.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

06.07.2021
- 07.07.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

17.08.2021
- 18.08.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

28.09.2021
- 29.09.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

09.11.2021
- 10.11.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Večerné kurzyVečerné kurzy (3 dni) -10% *
24.05.2021
- 26.05.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

28.06.2021
- 30.06.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Rozšírené víkendové kurzyRozšírené víkendové kurzy (2 dni)
07.05.2021
- 08.05.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

11.06.2021
- 12.06.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

* Zľava platí pre prezenčné kurzy.

Cena kurzu: 190.00 / 228.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Access základy

  Charakteristika a využitie programu Access

 • oboznámenie sa s modelom relačných databáz
 • základný popis pracovného prostredia programu (tabuľky, dotazy, formuláre, tlačové zostavy, stránky, makrá, moduly)
 • Práca s tabuľkou v programe Microsoft Access

 • nová, dátové typy, zápis údajov, editovanie tabuľky, vkladanie a vymazávanie údajov, zoraďovanie záznamov, filtrácia záznamov
 • Relácie medzi tabuľkami

 • nastavenie a vlastnosti relácií, typy väzieb, primárny a cudzí kľúč
 • Práca so sprievodcami tvorbou dotazov

 • návrh dotazu, práca s dotazmi, filtračné kritériá, zoskupovanie, práca so sprievodcami tvorbou dotazov, návrh dotazu, práca s dotazmi, filtračné kritériá, zoskupovanie, základné funkcie pre prácu s reťazcami, číslami, dátumom a časom
 • Využitie a upravovanie typov väzby v dotaze

 • LEFT, RIGHT a INNER JOIN
 • Práca s dotazmi

 • vytváracie dotazy, odstraňovacie dotazy, upravovacie dotazy, doplňovacie dotazy
 • spracovávanie a vyhodnocovanie údajov v zobrazení kontingenčnej tabuľky a kontingenčného grafu, použitie funkcií
 • Formuláre

 • práca s formulárom; použitie formulárov, návrh formulára; vlastnosti formulára; základné ovládacie prvky formulára a ich vlastnosti, použitie sprievodcu
 • Zostavy

 • šablóny zostáv, riadiace prvky zostáv, používanie sekcií a koncov stránok, použitie výrazov v zostavách, radenie a zoskupovanie, záhlavie a päta skupiny
 • Práca s nápovedou

 • diskusia

Výstupné vedomosti: Zvládnutie obsluhy programe Microsoft Access, získanie zručností pri definícii a tvorbe vlastnej databázy, ako i pri vyhodnocovaní databázových údajov.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Access základy

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Access

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Access základy:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Access základy

Školiace centrum Macrosoft je Certifikovaným Learning partnerom spoločnosti Microsoft

AUTODESk Learning Partner

Pečať finančnej stability