Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz Motivácia a odmeňovanie pracovníkov

Kurz Motivácia a odmeňovanie pracovníkov

Školenie Motivácia pracovníkov a systémy odmeňovania je zameraný na podporu zručnosti koučov tak, aby dokázali lepšie motivovať a tým aj ovplyvňovať a dlhodobejšie udržiavať vysoký a kvalitný výkon spolupracovníkov. Každý účastník dostane pracovný zošit v rozsahu cca 30 strán k témam tréningu.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Motivácia a odmeňovanie pracovníkov
denneDenné kurzy (1 deň): 9:00 - 15:00
13.02.2020
- 13.02.2020
Bratislava

09.04.2020
- 09.04.2020
Bratislava

04.06.2020
- 04.06.2020
Bratislava

30.07.2020
- 30.07.2020
Bratislava

24.09.2020
- 24.09.2020
Bratislava

vecerneVečerné kurzy: 16:30 - 19:30
17.02.2020
- 16.02.2020
Bratislava

23.03.2020
- 22.03.2020
Bratislava

27.04.2020
- 26.04.2020
Bratislava

01.06.2020
- 31.05.2020
Bratislava

vikendoveVíkendové kurzy (1 deň): 8:30 - 13:30
01.02.2020
- 01.02.2020
Bratislava

07.03.2020
- 07.03.2020
Bratislava

04.04.2020
- 04.04.2020
Bratislava

16.05.2020
- 16.05.2020
Bratislava

20.06.2020
- 20.06.2020
Bratislava

Cena kurzu: 165.00 / 198.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Motivácia a odmeňovanie pracovníkov
 • špecifiká osobnosti človeka, typológia manažérov a zamestnancov
 • historický prehľad názorov na vedenie ľudí, teória X a Y
 • efektívny štýl vedenia ľudí, osobnosť úspešného motivátora
 • prikazovanie, presviedčanie, participovanie a delegovanie
 • motivácia, teória potrieb podľa Maslowa a Herzberga
 • najúčinnejšie motivátory a satisfaktory pre rôzne skupiny
 • dôvody, prečo ľudia bývajú demotivovaní
 • spôsoby motivácie cez ciele, náplň práce, zodpovednosť
 • pravidlá podmieňovania a odmeňovania
 • čo motivuje mňa a mojich pracovníkov
 • sebapoznanie a manažérske zručnosti v asertivite, vzťahoch, plánovaní, organizovaní a schopnosti motivovať okolie
 • príklady demotivačnej komunikácie, ako neodradiť iných
 • vedenie rozhovoru a aktívne počúvanie
 • moderné manažérske štýly riadenia (líder, kouč) a ich realizácia v praxi účastníkmi kurzu
 • Formy a metódy

 • pracovné materiály v rozsahu 30 strán, autodiagnostika, brainstorming, dotazníkové metódy, prezentácie, diskusia, skupinová práca, videotréning motivačných rozhovorov s následnou analýzou a masívnou spätnou väzbou

Výstupné vedomosti: Po ukončení školenia Motivácia pracovníkov budú účastníci vedieť lepšie odhadnúť individuálne potreby a prednosti jednotlivcov a na základe toho ich motivovať k pracovnej výkonnosti, využívať zákonitosti efektívnej motivácie k výkonu a stabilite, ktoré sú zárukou prosperity firmy a konkurenčnou výhodou v oblasti ľudských zdrojov, ako využívať svoje prednosti, štýl vedenia a viesť motivačné rozhovory s rôznymi typmi pracovníkov.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Manažérske kurzy

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Motivácia a odmeňovanie pracovníkov:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Motivácia a odmeňovanie pracovníkov

Pečať finančnej stability