Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave
02/55 410 308

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz Project pokročilý

Kurz Project pokročilý

Kurz Project pokročilý je určený všetkým užívateľom, ktorí potrebujú využívať pokročilé možnosti programu, spoluprácu v pracovnej skupine. Druhý deň je po dohode možné využiť aj na riešenie špecifických problémov podľa potrieb účastníkov školenia.

Minimálne vstupné vedomosti: Zvládnuté základy práce s programom MS Project, výhodou sú skúsenosti s prácou na projektoch a ich riadením.

Termíny kurzov Project pokročilý
denneDenné kurzy (2 dni): 9:00 - 15:00
10.02.2020
- 11.02.2020
Bratislava

06.04.2020
- 07.04.2020
Bratislava

Cena kurzu: 245.00 / 294.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Project pokročilý

  Zopakovanie základov MS Project

 • spôsob plánovania projektu
 • práca s kalendárom
 • zadávanie úloh
 • väzby medzi úlohami
 • práca s obmedzeniami k úlohám
 • analýza vytvoreného rozvrhu
 • zdieľanie zdrojov
 • zdroje a ich priradenie k úlohám
 • zadávanie zdrojov do projektu
 • analýza priradenia zdrojov
 • Preskúmanie a aktualizácia projektu

 • rôzne typy zobrazení, v ktorých sa menia úlohy
 • použitie vyvažovania úloh a zdrojov
 • význam a používanie pôvodných a pomocných plánov
 • zobrazovanie pôvodných informácií o projekte
 • porovnávanie pôvodných a rozvrhových informácií
 • sledovanie priebehu projektu a efektívna aktualizácia úloh
 • zobrazovanie čiar priebehu
 • Zdrojové a projektové náklady

 • vysvetlenie projektových nákladov
 • vytvorenie rozpočtu projektu
 • zobrazovanie celkových nákladov na zdroje
 • zobrazovanie celkových nákladov na úlohy
 • znižovanie projektových nákladov
 • skutočné náklady projektu
 • práca so získanou hodnotou a sledovanie priebehu projektu
 • Prezentácia projektových výsledkov

 • tlač projektových zobrazení
 • používanie novej časovej osi
 • zobrazovanie a zmena nastavenia tlače
 • pridávanie hlavičky, päty a legendy do tlačovej zostavy
 • zobrazovanie preddefinovaných Zostáv a Vizuálnych zostáv
 • zmena zostáv a vytváranie nových zostáv
 • kresby v Ganttových grafoch
 • Práca na viacerých projektoch súčasne a zdieľanie zdrojov

 • fond zdrojov
 • vytvorenie fondu zdrojov z existujúceho projektu a zdieľanie zdrojov
 • aktualizácia fondu zdrojov
 • preskúmanie a aktualizácia priradenia zdrojov
 • aktualizácia dostupnosti zdrojov alebo informácií o nákladoch
 • dočasné zrušenie zdieľania zdrojov
 • trvalé zrušenie zdieľania zdrojov vo fonde zdrojov
 • konsolidácia projektov
 • kedy sa používa master projekt a podprojekt
 • práca s viacerými projektmi súčasne
 • Porovnanie verzií MS Project

  Diskusia a ďalšie možnosti vzdelávania po školení

Výstupné vedomosti: Cieľom kurzu Project pokročilý je zvládnutie využívania MS Project v sieťovom prostredí organizácie na koordináciu práce viacerých ľudí na projekte a koordináciu viacerých projektov.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Project pokročilý

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Project, Outlook

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Project pokročilý:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Project pokročilý

Pečať finančnej stability