Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave
02/55 410 308

Hodnotenia kurzov

Kurz Oracle - Pokročilé metódy analýzy dát v jazyku SQL

Kurz Oracle - Pokročilé metódy analýzy dát v jazyku SQL

Kurz Oracle - Pokročilé metódy analýzy dát v jazyku SQL je zameraný na metódy prístupu k databázovým údajom, oboznámenie sa s funkciami pre ich hodnotenie, porovnávanie a analýzu.

Minimálne vstupné vedomosti: Základy jazyka SQL

Termíny kurzov Oracle - Pokročilé metódy analýzy dát v jazyku SQL
Denné kurzy (2 dni): 9:00 - 15:00
09.01.2019
- 10.01.2019

20.02.2019
- 21.02.2019

03.04.2019
- 04.04.2019

15.05.2019
- 16.05.2019

26.06.2019
- 27.06.2019

07.08.2019
- 08.08.2019

18.09.2019
- 19.09.2019

30.10.2019
- 31.10.2019

Večerné kurzy (3 dni): 16:30 - 19:30
07.01.2019
- 09.01.2019

11.02.2019
- 13.02.2019

18.03.2019
- 20.03.2019

23.04.2019
- 25.04.2019

Víkendové kurzy: 8:30 - 13:30
22.12.2018
- 21.12.2018

26.01.2019
- 25.01.2019

02.03.2019
- 01.03.2019

06.04.2019
- 05.04.2019

Cena kurzu: 325.00 / 390.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Oracle - Pokročilé metódy analýzy dát v jazyku SQL

  Vnorené dotazy

 • jednoriadkové vnorené dotazy v klauzulách WHERE a HAVING
 • vnorené dotazy v klauzule FROM (inline views)
 • viacriadkové vnorené dotazy (Operátor ALL, ANY, IN, EXIST)
 • použitie viacstĺpcových poddotazov
 • korelačné poddotazy
 • Pokročilé agregačné dotazy

 • dotazy s klauzulou ROLLUP
 • použitie klauzuly CUBE
 • Analytické funkcie

 • využitie analytických funkcií
 • funkcie pre určenie poradia (ranking functions)
 • RANK a DENSE_RANK
 • kumulatívna distribúcia (CUME_DIST)
 • funkcia NTILE
 • funkcia WIDTH_BUCKET
 • zisťovanie hodnôt zodpovedajúcich zadanému percentilu (PERCENTILE_CONT, PERCENTILE_DISC)
 • kumulatívne a pohyblivé agregačné funkcie (window functions)
 • kumulatívny súčet
 • kĺzavý priemer
 • LAG a LEAD
 • FIRST_VALUE a LAST_VALUE
 • FIRST a LAST
 • výrazy z CASE
 • hierarchické dotazy

Výstupné vedomosti: Účastníci kurzu Oracle – Pokročilé metódy analýzy dát v jazyku SQL sa naučia pracovať s pokročilými metódami v jazyku PL/SQL v databáze Oracle pri analýze dát.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Oracle - Pokročilé metódy analýzy dát v jazyku SQL

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy SQL, Oracle

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Oracle - Pokročilé metódy analýzy dát v jazyku SQL:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Oracle - Pokročilé metódy analýzy dát v jazyku SQL

Zasielanie noviniek

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Video z kurzu

Pečať finančnej stability

Pečať finančnej stability
Website Chat na Počítačové kurzy