Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Oracle - Pokročilé metódy analýzy dát v jazyku SQL

Kurz Oracle - Pokročilé metódy analýzy dát v jazyku SQL

Kurzu je zameraný na metódy pristupu k databazovým údajom, oboznamenie sa s funkciami pre ich hodnotenie, porovnávanie a analýzu.

Minimálne vstupné vedomosti: Základy jazyka SQL

Termíny kurzov Oracle - Pokročilé metódy analýzy dát v jazyku SQL
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
12.04.2023
- 13.04.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

24.05.2023
- 25.05.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

28.06.2023
- 29.06.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

16.08.2023
- 17.08.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

27.09.2023
- 28.09.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

08.11.2023
- 09.11.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

20.12.2023
- 21.12.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Večerné kurzyVečerné kurzy (4 dni): 16:30 - 19:00
02.05.2023
- 05.05.2023
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

05.06.2023
- 08.06.2023
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (2 dni): 09:00 - 13:00
13.05.2023
- 14.05.2023
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

17.06.2023
- 18.06.2023
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 290.00 / 348.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+ alebo Nestrať prácu - vzdelávaj sa

Osnova školenia Oracle - Pokročilé metódy analýzy dát v jazyku SQL

  Vnorené dotazy

 • jednoriadkové vnorené dotazy v klauzulách WHERE a HAVING
 • vnorené dotazy v klauzule FROM (inline views)
 • viacriadkové vnorené dotazy (Operátor ALL, ANY,
 • IN, EXIST)
 • použitie viacstĺpcových poddotazov
 • korelačné poddotazy
 • Pokročilé agregačné dotazy

 • dotazy s klauzulou ROLLUP
 • použitie klauzuly CUBE
 • Analytické funkcie

 • využitie analytických funkcií
 • funkcie pre určenie poradia (ranking functions)
 • RANK a DENSE_RANK
 • kumulatívna distribúcia (CUME_DIST)
 • funkcia NTILE
 • funkcia WIDTH_BUCKET
 • zisťovanie hodnôt zodpovedajúcich zadanému percentilu (PERCENTILE_CONT,

  PERCENTILE_DISC

 • kumulatívne a pohyblivé agregačné funkcie (window functions)
 • kumulatívny súčet
 • kĺzavý priemer
 • LAG a LEAD
 • FIRST_VALUE a LAST_VALUE
 • FIRST a LAST
 • výrazy z CASE
 • hierarchické dotazy

Výstupné vedomosti: Účastníci kurzu sa naučia pracovať s pokročilými metódami v jazyku PL/SQL v databáze Oracle pri analýze dát.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy SQL, Oracle, Access

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Oracle - Pokročilé metódy analýzy dát v jazyku SQL:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Oracle - Pokročilé metódy analýzy dát v jazyku SQL

Pečať finančnej stability