Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Kurz Oracle programovanie v PL/SQL

Kurz Oracle programovanie v PL/SQL

Účastníci kurzu Oracle sa naučia používať PL/SQL - procedurálne rozšírenie jazyka SQL pre Oracle. Školenie prebieha v prostredí Oracle Database 10g Express Edition.

Minimálne vstupné vedomosti: Predpokladá sa znalosť prostredia Oracle, princípov relačných databáz a jazyka SQL v rozsahu kurzu Oracle 10g: Úvod do SQL.

Termíny kurzov Oracle programovanie v PL/SQL
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni)
01.03.2021
- 02.03.2021
Bratislava
Absolvujem ONLINE

Večerné kurzyVečerné kurzy -10% *
15.02.2021
- 14.02.2021
Bratislava
Absolvujem ONLINE

Rozšírené víkendové kurzyRozšírené víkendové kurzy (2 dni)
29.01.2021
- 30.01.2021
Bratislava
Absolvujem ONLINE

* Zľava platí pre prezenčné kurzy. Všetky ONLINE kurzy majú zľavu 15%.

Cena kurzu: 295.00 / 354.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!
Cena online kurzu: 250.75 / 300.90 EUR s DPH
Zľava 15%

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Oracle programovanie v PL/SQL

  Úvod do PL/SQL

 • PL/SQL bloky: základná štruktúra blokov, anonymné a pomenované bloky, vnorené bloky
 • dátové typy
 • používanie premenných
 • výrazy
 • Riadenie behu programu v PL/SQL

 • podmienky (IF-THEN-ELSE, CASE),
 • cykly (FOR, WHILE)
 • sekvenčná navigácia (GOTO)
 • Použitie SQL v PL/SQL

 • získavanie dát
 • riadenie transakcií
 • práca s kurzormi
 • DML a DDL v PL/SQL
 • zabudované SQL Funkcie
 • Záznamy (Records)

 • implicitné a explicitné definovanie typu záznamu
 • použitie záznamov
 • Kolekcie (Collections)

 • práca s kolekciami
 • oracle 10g Collection API
 • Ošetrenie výnimiek

 • deklarácia výnimiek
 • vyvolanie výnimky
 • spracovanie výnimiek
 • Vytváranie programových jednotiek

 • uložené procedúry
 • funkcie
 • balíky
 • triggery

Výstupné vedomosti: Účastníci kurzu budú vedieť pracovať s databázou Oracle.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Oracle programovanie v PL/SQL

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy SQL, Oracle

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Oracle programovanie v PL/SQL:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Oracle programovanie v PL/SQL

Prihlásenie

Pečať finančnej stability