Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave
02/55 410 308

Hodnotenia kurzov

Kurz Oracle programovanie v PL/SQL

Kurz Oracle programovanie v PL/SQL

Účastníci kurzu Oracle programovanie v PL/SQL sa naučia používať PL/SQL - procedurálne rozšírenie jazyka SQL pre Oracle. Školenie prebieha v prostredí Oracle Database Express Edition.

Minimálne vstupné vedomosti: Predpokladá sa znalosť prostredia Oracle, princípov relačných databáz a jazyka SQL v rozsahu kurzu Oracle základy jazyka SQL

Termíny kurzov Oracle programovanie v PL/SQL
Denné kurzy (2 dni): 9:00 - 15:00
19.02.2018
- 20.02.2018

16.04.2018
- 17.04.2018

11.06.2018
- 12.06.2018

06.08.2018
- 07.08.2018

01.10.2018
- 02.10.2018

Večerné kurzy (3 dni): 16:30 - 19:30
29.01.2018
- 31.01.2018

05.03.2018
- 07.03.2018

09.04.2018
- 11.04.2018

14.05.2018
- 16.05.2018

Víkendové kurzy (2 dni): 8:30 - 13:30
12.01.2018
- 13.01.2018

16.02.2018
- 17.02.2018

23.03.2018
- 24.03.2018

27.04.2018
- 28.04.2018

Cena kurzu: 295.00 / 354.00 EUR s DPH

Osnova školenia Oracle programovanie v PL/SQL

  Úvod do PL/SQL

 • PL/SQL bloky: základná štruktúra blokov, anonymné a pomenované bloky, vnorené bloky
 • dátové typy
 • používanie premenných
 • výrazy
 • Riadenie behu programu v PL/SQL

 • podmienky (IF-THEN-ELSE, CASE),
 • cykly (FOR, WHILE)
 • sekvenčná navigácia (GOTO)
 • Použitie SQL v PL/SQL

 • získavanie dát
 • riadenie transakcií
 • práca s kurzormi
 • DML a DDL v PL/SQL
 • zabudované SQL Funkcie
 • Záznamy (Records)

 • implicitné a explicitné definovanie typu záznamu
 • použitie záznamov
 • Kolekcie (Collections)

 • práca s kolekciami
 • Oracle Collection API
 • Ošetrenie výnimiek

 • deklarácia výnimiek
 • vyvolanie výnimky
 • spracovanie výnimiek
 • Vytváranie programových jednotiek

 • uložené procedúry
 • funkcie
 • balíky
 • triggery

Výstupné vedomosti: Účastníci kurzu Oracle programovanie v PL/SQL budú vedieť pracovať s databázou Oracle prostredníctvom procedurálneho rozšírenia jazyka SQL - PL SQL.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Oracle programovanie v PL/SQL

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy SQL, Oracle

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Oracle programovanie v PL/SQL:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Oracle programovanie v PL/SQL

Zasielanie noviniek

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Video z kurzu

Pečať finančnej stability

TOPlist
Pečať finančnej stability
Website Chat na Počítačové kurzy