Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave
02/55 410 308

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz Java XML a JSON

Kurz Java XML a JSON

Kurz Java XML a JSON je zameraný na prácu s XML a JSON dátami v jazyku Java. Na množstve praktických príkladov sa študenti naučia pracovať s XML a JSON v Jave. Kurz predpokladá dobrú znalosť základov Javy.

Minimálne vstupné vedomosti: Odporúča sa absolvovať kurzy Java základy jazyka I. a Java základy jazyka II.

Termíny kurzov Java XML a JSON
denneDenné kurzy (2 dni): 9:00 - 15:00
03.02.2020
- 04.02.2020
Bratislava

30.03.2020
- 31.03.2020
Bratislava

Cena kurzu: 290.00 / 348.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Java XML a JSON

  XML

 • definícia a využitie
 • Java aplikačné rozhranie na prácu s XML (JAXP, JAXB)
 • Java API for XML Processing (JAXP)

 • práca s XML pomocou SAX, DOM, a StAX
 • Java API for XML Binding (JAXB)

 • JAXB architektúra
 • marshalling a unmarshalling
 • Transormácie XML dokumentov

 • Jazyk XSLT
 • vytvorenie PDF a HTML súboru
 • Validácia XML dokumentov

 • XML schémy
 • validácia XML pomocou XSD
 • XPath

 • vyhľadávanie dát pomocou jazyka XPath
 • JSON

 • definícia a využitie
 • Java aplikačné rozhranie na prácu s JSON (JSONP, JSONB)
 • vyhľadávanie dát pomocou JSonPath
 • validácia JSON dát pomocou JSON Schema validátoru
 • Webové služby

 • REST webové služby
 • SOAP webové služby
 • praktické príklady

Výstupné vedomosti: Študenti získajú základné znalosti práce s XML a JSON dátami a prehľad o používaných Java technológiách.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Java XML a JSON

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Java, Python

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Java XML a JSON :

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Java XML a JSON

Pečať finančnej stability