Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz FreeBSD - sieťový operačný systém

Kurz FreeBSD - sieťový operačný systém

Kurz FreeBSD - - sieťový operačný systém je určený užívateľom operačného systému, jeho budúcim správcom, ale i ostatným záujemcom, ktorí si chcú prehĺbiť znalosti z tohoto operačného systému.

Minimálne vstupné vedomosti: UNIX - LINUX základy

Termíny kurzov FreeBSD - sieťový operačný systém
Nie sú otvorené žiadne termíny.
Cena kurzu: 250.00 / 300.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia FreeBSD - sieťový operačný systém
 • úvod do FreeBSD (pôvod, vývoj, iné BSD systémy, iné unixové systémy, pre koho je FreeBSD určený)
 • inštalácia (stiahnutie FreeBSD, LiveCD FreeSBIE, využitie pevného disku – koreňový oddiel, odkladací priestor, oddiely /var, /tmp, /usr, /home, druhý pevný disk, čo inštalovať)
 • ďalšia pomoc (elektronické konferencie, manuálové stránky, dokumentácia FreeBSD – Handbook, FAQ, články, webové portály)
 • správa verzií (RCS)
 • jadro operačného systému a jeho konfigurácia (sysctl, načítanie a uvoľnenie modulov jadra vo viacužívateľskom režime, úprava a zostavenie vlastného jadra)
 • pripojenie k Ethernetu (ifconfig, aliases, netstat, sockstat)
 • upgrade operačného systému (použitie jednotlivých verzií, cvsup, oprava bezpečnostných chýb)
 • zabezpečenie systému (bezpečnostné úrovne (securelevel) a ich voľba, jail, sledovanie bezpečnosti)
 • informácie o /etc (cron, periodic, rc.conf)
 • doplnkový software (systém portov, systém balíkov, hľadanie softwaru, upgrade)
 • súborové systémy a pevné disky (uzly zariadení, pevné disky a ich oddiely, súborový systém FFS, virtuálne uzly, soft updates)
 • monitorovanie stavu systému (top, ps, syslogd)

Výstupné vedomosti: Oboznámenie sa s operačným systémom, zvládnutie základov systémovej administrácie, zvládnutie konfigurácie systému FreeBSD, inštalovaného programového vybavenia, atď.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia FreeBSD - sieťový operačný systém

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Linux

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz FreeBSD - sieťový operačný systém:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu

Prihlásenie

Video z kurzu

Pečať finančnej stability