Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Hodnotenia kurzov

Kurz IT TESTER advanced

Kurz IT TESTER advanced

Prečo absolvovať kurz IT testing? IT tester je vo svojej podstate najnižšia úroveň v oblasti IT technológií. Preto je táto pozícia vhodná na vstup do sveta IT. Pozícia testera je veľmi atraktívna a často vyhľadávaná. Je to spôsobené najmä veľkým rozvojom aplikácií a IoT zariadení, ktoré pribúdajú rýchlym tempom. Všetky tieto aplikácie je potrebné testovať. Na trhu práce je omnoho väčší dopyt po testeroch ako sám trh ponúka. Kurz obsahuje množstvo teórie, ktorá je potrebná pre pochopenie celej problematiky. Teória je doplnená praktickými informáciami a vyskúšate si ju aj praktickými cvičeniami testovania aplikácií.

Minimálne vstupné vedomosti: Na začiatok nie sú potrebné žiadne špeciálne vedomosti ani znalosť programovania.

Termíny kurzov IT TESTER advanced
Nie sú otvorené žiadne termíny.

Cena kurzu: 820.00 / 984.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Zručnosti pre trh práce

Osnova školenia IT TESTER advanced

  Pre koho je kurz IT testovanie?

 • pre budúcich junior testerov
 • pre záujemcov, ktorí sa chcú stať testermi
 • pre záujemcov, ktorí sa chcú rekvalifikovať na testera
 • pre úplných začiatočníkov, ktorí chcú vstúpiť do sveta IT
 • pre záujemcov s minimálnymi alebo žiadnymi vedomosťami z IT
 • Budeme podrobne rozoberať teóriu testovania

 • vývoj softvéru
 • terminológia
 • výrazy a termíny používané v testovaní
 • nástroje
 • procesy
 • ako by mal tester premýšľať
 • techniky testovania
 • Testovanie na príkladoch

 • Testovacie prípady v praxi
 • Testovanie ad hoc a exploračné testovanie
 • Prístup k riadeniu a meranie exploratorného testovania
 • Odhad chýb
 • Zaškrtávací zoznam
 • Aká technika je najlepšia?
 • Management testovania

 • Test management a dokumentácia
 • Plánovanie testovania
 • Trojuhoľník kvality
 • Plán testovania
 • Plánovanie v agilnom prostredí
 • Riadenie testovania
 • Hlásenie o stave testovania
 • Motivácia testerov
 • Hlásenie defektov

 • Pre koho sú hlásenia o defektoch určené
 • Význam hlásenia o defektoch pre zabezpečenie kvality
 • Systémy pre správu hlásenia o defekt
 • Štandardné prvky hlásenia o defekte
 • Zhrnutie
 • Popis
 • Komentáre
 • Prílohy
 • Špecifické prvky hlásenia
 • Nereprodukovateľné defekty
 • Životný cyklus ohláseného defektu
 • Meranie kvality – metriky

 • Prečo merať kvalitu?
 • Čo môžeme merať?
 • Ako môžeme merať kvalitu?
 • Delenie na tvrdé a mäkké metriky
 • Delenie metrík podľa použitých dát
 • Metriky založené na testoch
 • Doplnkové metriky
 • Spracovanie výsledkov merania
 • Interpretácia výsledkov
 • Reportovanie stavu testovania alebo kvality
 • Ukážky použitia nástrojov pre automatizáciu testovania

 • HP Unified Functional Testing
 • Nahrávanie aktivity používateľ
 • Kontrolné body
 • Test riadený dátami - načítanie dát a parametrizácia
 • Ukážka pokročilejšieho využitia VB skriptu
 • Apache JMeter

Výstupné vedomosti: Absolvovaním kurzu IT tester získate potrebné vedomosti, ak sa chcete rekvalifikovať do IT sféry.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Windows Server, Linux

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz IT TESTER advanced:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu IT TESTER advanced

Video z kurzu

Pečať finančnej stability