Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave
02/55 410 308

Hodnotenia kurzov

Kurzy Windows, Server

Kurzy Windows, Server

Osnovy školení na Kurzy Windows, Server zobrazíte kliknutím na názvy kurzov:

  • Windows Server inštalácia a správa systémuŠkolenie Windows Server inštalácia správa systému je určené pre správcov, ktorí budú denne pracovať s MS Windows Server a budú inštalovať, konfigurovať, vykonávať správu a technickú podporu operačného systému MS Windows Server.
  • Windows Server - správca systémov, akciový balík!Školenie Windows Server - správca systémov, akciový balík! je určený pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú naučiť inštalovať konfigurovať a administrovať operačný systém Windows. Akciový balík sa skladá z nasledujúcich kurzov: Windows inštalácia a správa, Windows Server a Windows Server bezpečnosť systému.
  • Windows SERVER Active DirectoryKurz Windows SERVER Active Directory je určený pre správcov, ktorí budú inštalovať, konfigurovať, vykonávať správu a technickú podporu operačného systému Windows Server ako doménového kontrolera.
  • Windows inštalácia a správa systémuŠkolenie Windows inštalácia správa systému je určené pre správcov, ktorí budú inštalovať, konfigurovať, vykonávať správu a technickú podporu operačného systému.
  • Active Directory - intenzívnyŠkolenie Windows Server správa systému + Active Directory je určené pre správcov, ktorí majú skúsenosti so Serverom, pracujú s ním a chcú si doplniť informácie formou intenzívneho školenia.
  • Počítačové sieteŠkolenie Počítačové siete je určené záujemcom, ktorí chcú získať alebo si prehĺbiť znalosti v oblasti teoretických základov počítačových sietí.
  • Exchange SERVER inštalácia a správaKurz Exchange SERVER je určený pre správcov operačného systému MS Windows Server, ktorí chcú využívať systém elektronickej pošty MS Exchange v počítačovej sieti.
  • Windows SERVER bezpečnosť systémuŠkolenie Windows SERVER bezpečnosť systému je určené pre správcov, ktorí budú spravovať MS Windows Server, inštalovať, konfigurovať, vykonávať správu a technickú podporu operačného systému MS Windows Server.
  • Windows Scripting Host, Visual Basic Scripting EditionKurz Windows Scripting Host, Visual Basic Scripting Edition je vhodný pre systémových administrátorov, ktorí potrebujú vytvárať administratívne skripty pre ich podnikové siete

Vypísané termíny v nasledujúcich týždňoch:

Active Directory - intenzívny
Začiatok školenia: 24.01.2018 - streda
Windows Server - správca systémov, akciový balík!
Začiatok školenia: 27.01.2018 - sobota
Windows Server inštalácia a správa systému
Začiatok školenia: 29.01.2018 - pondelok
Windows SERVER Active Directory
Začiatok školenia: 29.01.2018 - pondelok
Windows SERVER Active Directory
Začiatok školenia: 03.02.2018 - sobota
Exchange SERVER inštalácia a správa
Začiatok školenia: 03.02.2018 - sobota
Počítačové siete
Začiatok školenia: 03.02.2018 - sobota
Windows SERVER bezpečnosť systému
Začiatok školenia: 05.02.2018 - pondelok
Windows Server inštalácia a správa systému
Začiatok školenia: 10.02.2018 - sobota
Windows Server - správca systémov, akciový balík!
Začiatok školenia: 12.02.2018 - pondelok
Exchange SERVER inštalácia a správa
Začiatok školenia: 19.02.2018 - pondelok
Počítačové siete
Začiatok školenia: 19.02.2018 - pondelok
Windows Server - správca systémov, akciový balík!
Začiatok školenia: 19.02.2018 - pondelok
Windows Server inštalácia a správa systému
Začiatok školenia: 19.02.2018 - pondelok
Windows SERVER Active Directory
Začiatok školenia: 19.02.2018 - pondelok
Active Directory - intenzívny
Začiatok školenia: 24.02.2018 - sobota
Windows SERVER bezpečnosť systému
Začiatok školenia: 24.02.2018 - sobota
Počítačové siete
Začiatok školenia: 26.02.2018 - pondelok
Windows Server inštalácia a správa systému
Začiatok školenia: 26.02.2018 - pondelok
Windows Server - správca systémov, akciový balík!
Začiatok školenia: 03.03.2018 - sobota
Windows Server inštalácia a správa systému
Začiatok školenia: 05.03.2018 - pondelok
Windows Server - správca systémov, akciový balík!
Začiatok školenia: 05.03.2018 - pondelok
Active Directory - intenzívny
Začiatok školenia: 07.03.2018 - streda
Windows SERVER Active Directory
Začiatok školenia: 10.03.2018 - sobota
Exchange SERVER inštalácia a správa
Začiatok školenia: 10.03.2018 - sobota
Počítačové siete
Začiatok školenia: 10.03.2018 - sobota
Windows SERVER Active Directory
Začiatok školenia: 12.03.2018 - pondelok
Exchange SERVER inštalácia a správa
Začiatok školenia: 15.03.2018 - štvrtok
Windows Server inštalácia a správa systému
Začiatok školenia: 17.03.2018 - sobota
Windows Server - správca systémov, akciový balík!
Začiatok školenia: 19.03.2018 - pondelok

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Zasielanie noviniek

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Video z kurzu

Pečať finančnej stability

TOPlist
Pečať finančnej stability
Website Chat na Počítačové kurzy