Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Oracle Administrácia databáz

Kurz Oracle Administrácia databáz

Účastníci kurzu sa naučia inštalovať a administrovať databázy v prostredí Oracle.

Minimálne vstupné vedomosti: základná znalosť jazyka SQL

Termíny kurzov Oracle Administrácia databáz
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
05.08.2024
- 06.08.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

30.09.2024
- 01.10.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

25.11.2024
- 26.11.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzyVíkendové kurzy : 09:00 - 15:00
03.08.2024
- 02.08.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

28.09.2024
- 27.09.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

23.11.2024
- 22.11.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 350.00 / 420.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Zručnosti pre trh práce

Osnova školenia Oracle Administrácia databáz

  Základná terminológia Oracle

 • databáza, inštancia, oracle software
 • Nástroje na administráciu databázy

 • Oracle Enterprise Manager, SQLPlus)
 • použitie architektúry OFA (optimal flexible architecture)
 • inštalácia softvéru pomocou Oracle Universal Installer (OUI)
 • Vytvorenie databázy Oracle

 • pomocou
 • Database Configuration Assistant (DBCA)
 • vytvorenie šablóny návrhu databázy pomocou DBCA
 • generovanie skriptov na vytvorenie databázy pomocou DBCA
 • Spustenie a zastavenie Oracle databázy a komponentov

 • popis inštancie (najdôležitejšie pamäťové štruktúry a procesy, popis ich fungovania)
 • inicializačné parametre databázy
 • Alert log
 • práca s Data Dictionary (najčastejšie používané pohľady)
 • popis dátových štruktúr
 • tablespace a dátové súbory
 • OMF (Oracle Managed Files)
 • základný koncept automatickej správy pamäťového priestoru (ASM)
 • Vytvorenie a spravovanie kont používateľov databázy

 • autentifikácia používateľov
 • pridelenie a odobratie systémových a objektových privilégií, rolí a profilov
 • riadenie využitia prostriedkov používateľmi
 • spravovanie dát pomocou SQL
 • identifikácia a administrácia objektov PL/SQL
 • popis spúšťačov (triggers) a spúšťacích udalostí (podrobnejšie v module PL/SQL)
 • monitorovanie a riešenie konfliktov uzamknutia
 • vysvetlenie DML a generovania údajov odvolania (undo)
 • Monitorovanie a administrácia odvolania

 • popis rozdielu medzi údajmi odvolania (undo) a údajmi opätovného vykonania (redo)
 • konfigurácia doby uchovania údajov odvolania (undo retention period, retention guarantee, riešenie súvisiacich chýb)
 • Oprávnenia administrátorov databázy v oblasti zabezpečenia

 • použitie princípu prístupových práv najnižšej úrovne
 • použitie systému Enterprise Manager na konfiguráciu sieťového prostredia Oracle
 • vytvorenie ďalších listenerov
 • Vytvorenie network service aliasov

 • riadenie Oracle Net Listener (utilita lsnrctl)
 • testovanie konektivity Oracle Net (utilita tnsping)
 • použitie zdieľaných (shared) alebo vyhradených (dedicated) serverov
 • Proaktívna správa

 • použitie štatistík
 • spravovanie AWR (Automatic Workload Repository)
 • použitie programu Automatic Database Diagnostic Monitor (ADDM)
 • popis rámca Advisory Framework
 • nastavenie prahov výstrahy
 • použitie výstrah generovaných serverom
 • použitie automatizovaných úlohp
 • Správa výkonu

 • použitie stránok systému Enterprise Manager na monitorovanie výkonu
 • použitie SQL Access Advisor
 • použitie SQL Tuning Advisor
 • použitie funkcie automatic memory management a nástroja Memory advisor
 • použitie dynamických pohľadov súvisiacich s výkonom
 • riešenie problémov s neplatnými alebo nepoužiteľnými objektmi
 • Zálohovanie a obnova databázy Oracle

 • identifikácia typov zlyhania, ktoré môžu nastať v Oracle databáze
 • popis spôsobov nastavenia obnovy inštancie
 • význam kontrolných bodov, súborov redo log a archivovaných protokolových súborov
 • konfigurácia režimu ARCHIVELOG
 • vytvorenie konzistentných záloh databázy
 • zálohovanie databázy bez jej vypnutia
 • vytvorenie inkrementálnych záloh
 • automatizácia zálohovania databázy
 • monitorovanie Flash Recovery Area
 • obnova po strate controlfile
 • obnova po strate redo logu
 • vykonanie kompletnej obnovy po strate dátového súboru
 • Flashback databázy

 • obnova obsahu tabuľky v konkrétnom časovom bode v minulosti pomocou funkcie Flashback tabuľky
 • obnova zrušenej tabuľky
 • zobrazenie obsahu databázy v ľubovoľnom časovom bode pomocou funkcie Flashback query
 • zobrazenie verzií riadka za určité časové obdobie pomocou funkcie Flashback
 • query na verziu
 • zobrazenie histórie transakcií riadka pomocou funkcie Flashback query na transakciu
 • popis dostupných spôsobov presunu údajov
 • vytvorenie a použitie objektov adresára
 • použitie programu SQL*Loader zavedenie údajov z inej databázy než Oracle (alebo zo súborov používateľa)
 • Export, import databázy Oracle

 • použitie exportu a importu rýchleho prevodu údajov na presun údajov medzi Oracle databázami
 • použitie externých tabuliek na presun údajov pomocou súborov, ktoré nezávisia od platformy

Výstupné vedomosti: Oboznámenie sa s architektúrou systému, inštaláciou, tvorbou databázy a údržbou systému.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Oracle Administrácia databáz

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy SQL, Oracle, Access

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Oracle Administrácia databáz:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Oracle Administrácia databáz

Pečať finančnej stability