Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Programátor v jazyku JAVA

Kurz Programátor v jazyku JAVA

Rekvalifikačný kurz programátor v jazyku JAVA je určený pre programátorov, ktorí sa chcú uplatniť na trhu práce s cieľom zvýšiť si kvalifikáciu a uchádzať sa o pozíciu Java Programátor. Účastníci kurzu prejdú krok po kroku programovanie v prostredí Javy a vývojovým prostredím NetBeans. Získajú vedomosti a zručnosti adekvátne pre vytváranie aplikácií v jazyku Java a naučia sa písať komplikovanejšie programy, ktoré budú implementovať niektoré sieťové či databázové mechanizmy. Ide o balík kurzov: Kurz Java základy jazyka I., Kurz Java základy jazyka II, Kurz Java pokročilé programovanie. Uvedený je deň začiatku prvého kurzu, o ďalších termínoch Vás budeme informovať.

Minimálne vstupné vedomosti: Základné znalosti ľubovolného jazyka z programovania.

Termíny kurzov Programátor v jazyku JAVA
Denné kurzyDenné kurzy (9 dní): 09:00 - 15:00
od 11.03.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (9 dní): 09:00 - 15:00
od 13.04.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 1200.00 / 1,440.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+ alebo Nestrať prácu - vzdelávaj sa

Osnova školenia Programátor v jazyku JAVA

  Kurz Java základy jazyka I.

  Jazyk Java

 • charakteristika a história Javy
 • JRE, JDK
 • inštalácia JDK a NetBeans IDE
 • Lexikálna štruktúra Javy

 • komentáre a biele miesta
 • identifikátory a literály
 • operátory a separátory
 • kľúčové slová
 • Dátové typy a premenné

 • primitívne typy
 • referenčné typy
 • Práca s reťazcami

 • inicializácia reťazcov
 • základné operácie s reťazcami
 • String a StringBuilder
 • formátovanie reťazcov
 • Polia

 • inicializácia polí
 • operácie s poliami
 • prechádzanie prvkov poľa
 • viacrozmerné polia
 • Operátory a výrazy

 • typy operátorov (logické, relačné, aritmetické)
 • operátor lambda
 • priorita a asociativita operátorov
 • Riadenie toku programu

 • podmienky a cykly
 • Objektovo orientované programovanie

 • objekty a triedy
 • dáta a metódy
 • konštruktory
 • dedičnosť a rozhrania
 • Balíčky

 • úloha balíčkov
 • import balíčkov
 • balíčky a adresárová štruktúra
 • Práca s výnimkami

 • kontrolované (strážené) výnimky
 • nekontrolované výnimky
 • vlastné výnimky
 • Kolekcie

 • zoznamy, mapy, stromy, množiny
 • Osnova školenia Java základy jazyka II

  Triedenie a usporiadanie dát

 • Porovnávanie a triedenie základných dátových typov
 • Porovnávanie a triedenie objektov
 • Comparable a Comparator
 • Generiká

 • potreba generického programovania
 • typové očisťovanie
 • automatické odvodzovanie typov
 • Funkcionálna Java

 • funkcionálne rozhrania
 • Function, Predicate, Consumer, Supplier
 • FunctionalInterface
 • lambda výrazy
 • Prúdy a lambda výrazy

 • charakteristika prúdov
 • filtrovanie, mapovanie
 • triedenie, redukcie
 • Vstupno-výstupné operácie

 • I/O operácie v Jave
 • Reader a Writer
 • FileInputStream, InputStreamReader
 • práca s CSV súbormi
 • Práca s dátumom a časom

 • LocalDate, LocalTime, LocalDateTime, Instant
 • dátumová aritmetika
 • formátovanie dátumu a času
 • časové zóny
 • Regulárne výrazy

 • využite regulárnych výrazov
 • kvantifikátory, hranice, ukotvenia
 • praktické príklady
 • Kotlin

 • úvod do jazyka Kotlin
 • využitie jazyka
 • jednoduché programy
 • Osnova školenia Java pokročilé programovanie

  Vstupno-výstupné operácie

 • I/O operácie v Jave
 • Reader a Writer
 • FileInputStream, InputStreamReader
 • práca s CSV súbormi
 • Programovanie databáz pomocou JDBC

 • vytvorenie databázového pripojenia
 • tvorba dotazov a modifikačných príkazov
 • získavanie a processing výsledkov
 • transakcie
 • Tvorba šablón pomocou Freemarker systému

 • využite šablón
 • direktívy, makrá, formátovanie
 • praktické príklady
 • Práca s XML

 • Java API for XML Processing (JAXP)
 • Java API for XML Binding (JAXB)
 • Transformácia XML dokumentov pomocou XSLT
 • Swing - základy GUI

 • vytvorenie GUI programu
 • udalostné programovanie
 • základné komponenty
 • základy grafiky pomocou Java 2D
 • Servlety

 • jednoduché webové aplikácie
 • Java Server Pages, Expression Language a JSTL
 • RequestDispatcher, filtre, listeneri
 • Tvorba HTTP requestov v Jave

 • HEAD, GET, POST požiadavky
 • synchrónne a asynchrónne požiadavky
 • Logging v Jave

 • root logger, loggers, appenders, layouts
 • logovacie levely
 • log4j, Logback

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Java, Python

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Programátor v jazyku JAVA:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Programátor v jazyku JAVA

Pečať finančnej stability