Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz MySQL programovanie a práca s databázou

Kurz MySQL programovanie a práca s databázou

Školenie MySQL programovanie a práca s databázou je určené všetkým záujemcom, ktorí sa chcú oboznámiť s databázovým programom, poznať jeho funkčné možnosti, vytvoriť si vlastnú databázu.

Minimálne vstupné vedomosti: Bežné ovládanie práce s počítačom.

Termíny kurzov MySQL programovanie a práca s databázou
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
06.03.2024
- 07.03.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

24.04.2024
- 25.04.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

26.06.2024
- 27.06.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

21.08.2024
- 22.08.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Rozšírené víkendové kurzyRozšírené víkendové kurzy (2 dni): piatok 18:00 - 20:00, sobota a nedeľa 09:00 - 13:00
13.04.2024
- 14.04.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 190.00 / 228.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+ alebo Nestrať prácu - vzdelávaj sa

Osnova školenia MySQL programovanie a práca s databázou

  Úvod do MySQL

 • inštalácia MySQL, minimálne HW a SW požiadavky
 • free programy – Query builder, TOAD
 • používateľské účty, používateľské a administrátorské práva
 • konfigurácia prostredia, spustenie a stopnutie servra
 • výpis informácií o procesoch a databázových objektoch
 • nastavenie premenných
 • pripájanie a odpájanie databáz
 • záloha a obnova databázy
 • Základy relačných databáz

 • oboznámenie sa s modelom relačných databáz, základné pojmy
 • architektúra klient/server
 • Práca s tabuľkou

 • nová, typy stĺpcov a dátové typy
 • zápis údajov, editovanie tabuľky, vkladanie a vymazávanie údajov
 • zoraďovanie záznamov, filtrácia záznamov
 • CREATE TABLE, ALTER, DROP
 • Relácie medzi tabuľkami, indexy

 • nastavenie a vlastnosti relácií, typy väzieb, hodnota NULL, primárny a cudzí kľúč
 • indexy
 • Príkazy SQL jazyka

 • SELECT, FROM, JOIN, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY
 • Agregačné funkcie

 • MIN, MAX, AVG, SUM, atď.
 • skladanie podmienky WHERE – operátory AND a OR, operátor LIKE
 • LEFT, RIGHT a INNER JOIN
 • Práca s pohľadmi (Views)

 • vytváracie pohľady, odstraňovacie, upravovacie a doplňovacie pohľady
 • použitie built-in funkcií, import a export údajov
 • transakcie a zámky
 • Programovanie v MySQL

 • premenné, vetvenie a cykly
 • kurzory a handlery
 • procedúry a funkcie, vstupné a výstupné parametre
 • triggre (INSERT, UPDATE, DELETE)
 • Zostavy

 • program iReport
 • šablóny zostáv, riadiace prvky zostáv, používanie sekcií a koncov stránok, použitie výrazov v zostavách, radenie a zoskupovanie, záhlavie a päta skupiny
 • Help My SQl

 • práca s nápovedou
 • diskusia
 • záver

Výstupné vedomosti: Zvládnutie obsluhy databázy MySQL, získanie zručností pri definícii a tvorbe vlastnej databázy, ako i pri vyhodnocovaní databázových údajov.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia MySQL programovanie a práca s databázou

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Tvorba www stránok

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz MySQL programovanie a práca s databázou:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu MySQL programovanie a práca s databázou

Pečať finančnej stability