Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Windows Server - inštalácia a správa systému

Kurz Windows Server - inštalácia a správa systému

Rozšírte svoje zručnosti v systéme Windows o princípy Windows serverov! Kurz inštalácie a administrácie Windows Server je určený aj pre súčasných administrátorov "obyčajných" Windows 10, ktorí po rozšírení kvalifikácie budú denne pracovať so serverom, vykonávať správu a technickú podporu. Z kurzu si odnesiete nové vedomosti aj v prípade ak už ste správcom Windows Server, nakoľko vždy používame najnovšiu verziu a ukážeme Vám jej vymoženosti.

Minimálne vstupné vedomosti: Základné vedomosti o systéme Windows aspoň na úrovni kurzu Šikovný administrátor Windows a počítačovej siete. Predovšetkým znalosti o inštalovaní a nastavovaní operačného systému Windows, ovládací panel, priečinky, základný prehľad v problematike. V žiadnom prípade nie sú potrebné skúsenosti so správou akéhokoľvek serveru, všetko si ukážeme od základov a vždy sa budeme zaoberať otázkou "prečo?" V prípade potreby rozšírenia základov odporúčame absolvovať kurz Šikovný administrátor Windows a počítačovej siete.

Termíny kurzov Windows Server - inštalácia a správa systému
Denné kurzyDenné kurzy (1 deň): 09:00 - 15:00
26.02.2024
- 26.02.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

08.04.2024
- 08.04.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

20.05.2024
- 20.05.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

01.07.2024
- 01.07.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (1 deň): 09:00 - 15:00
13.04.2024
- 13.04.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 250.00 / 300.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+ alebo Nestrať prácu - vzdelávaj sa

Osnova školenia Windows Server - inštalácia a správa systému
 • Kurz o Windows Server predstavuje nevyhnutné minimum pre administrátora, správcu serverov či siete. Čaká na Vás veľa praktických úloh na precvičenie, teoretické princípy si vyskúšame v praxi. Každý účastník kurzu má k dispozícií svoj vlastný virtuálny počítač – server, ktorý si po skončení môže „odniesť“ domov a ďalej skúmať jeho možnosti.
 • Úvod do problematiky, inštalácia

 • inštalácia operačného systému Windows server; možnosti licencovania pre konkrétne modely využitia
 • inštalácia operačného systému Windows(demonštračný počítač „zamestnanca“, ktorý pridáme do domény)
 • inštalácia serverovej úlohy Active Directory Domain Services – vytvorenie firemnej domény spolu s DNS serverom (ukážeme si, prečo je nevyhnutné ho nastaviť pre účely domény)
 • práca so Server Manager
 • nastavenie času, význam NTP server pod Windows Server
 • práca s konzolou Active Direcotry Users and Computers, získanie prehľadu o jej možnostiach a využití
 • pridanie počítača Windows 10 do našej domény
 • vytváranie používateľov domény
 • Pripomenutie si základných znalostí z počítačových sietí

 • práca s ovládacím panelom Centrum sietí (Network and Sharing Center)
 • nástroje na riešenie sieťových problémov: ping, nslookup, ipconfig
 • vzdialená správa servera – vzdialená pracovná plocha (Remote Desktop) a jej úskalia
 • Súborové systémy, disky

 • správa diskov: rozdiel medzi basic a dynamic diskami, prehľad o druhoch partícií (simple, spanned, mirrored, striped a RAID-5)
 • Stratégie zdieľania založené na rolách (zdieľané prostriedky a RBAC)

 • nastavenie zdieľania, nastavovanie prístupových práv na zdieľaný prostriedok (napr. priečinok, tlačiareň)
 • nastavenie podmienok pri prístupových právach v súborovom systéme – rozdiel medzi právami na zdieľané prostriedky a právami na úrovni súborového systému
 • prehľad vybraných nástrojov pre administrátorov Windows Server z množstva nástrojov

 • práca s nástrojom Reliability and Perfomance Monitor
 • zálohovanie – možné scenáre a best-practices
 • nástroj Windows Server Backup, nastavenie plánovaného zálohovania
 • základný prehľad nástrojov a nastavení v ovládacom paneli
 • Ďalšie využitie Windows Server

 • prehľad rolí servera - napr. DHCP server – nastavenie prideľovania IP adries, Print server – nastavenie zdieľanej tlačiarne
 • Úvod do skupinových politík

 • Každý účastník kurzu používa svoju vlastnú inštaláciu Windows Server a Windows Pro vo virtuálnom prostredí, nemá nič zakázané a má právo si svoje počítače „rozhasiť“ :)

Výstupné vedomosti: Budete schopní samostatne nainštalovať Windows Server, vytvoriť doménu, riešiť základné operácie, poznať jeho súčasti a možnosti. Získate prehľad a inšpiráciu o možnostiach Windows Server

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Windows Server - inštalácia a správa systému

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Windows Server, Linux

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Windows Server - inštalácia a správa systému:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Windows Server - inštalácia a správa systému

Pečať finančnej stability