Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz SQL SERVER programovanie databázy

Kurz SQL SERVER programovanie databázy

Náplňou kurzu SQL SERVER programovanie databázy je zvládnutie storovaných procedúr, triggrov a Microsoft SQL Servera z programátorského hľadiska.

Minimálne vstupné vedomosti: Ovládanie Microsoft SQL Server na úrovni kurzu SQL SERVER užívateľ, práca s databázou.

Termíny kurzov SQL SERVER programovanie databázy
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
27.08.2020
- 28.08.2020
Bratislava

22.10.2020
- 23.10.2020
Bratislava

Cena kurzu: 195.00 / 234.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia SQL SERVER programovanie databázy

  Zoznámenie sa s prostredím Microsoft SQL Server

 • Popis produktu MS SQL server
 • Architektúra MS SQL server
 • Edície MS SQL Server
 • Popis aplikácií, ktoré sú súčasťou SQL Servera
 • Popis jednotlivých pojmov

 • Čo je to RDBMS
 • Relačná databáza
 • Tabuľka - záznamy, polia, dátové typy
 • Relácie medzi tabuľkami, pochopenie koncept relačného modelu a jeho výhody
 • T-SQL - syntax, popis
 • Návrh tabuliek

 • Práca so schémami
 • Popis jednotlivých skupín dátových typov, numerické, textové, dátumové, binárne, nové dátové typy FILESTREAM, SPATIAL, DATE/TIME
 • Výber vhodných dátových typov
 • Konverzia dát
 • Vypočítané stĺpce
 • Zaistenie dátovej integrity

 • Pojem dátovej integrity, konzistencia dát
 • Dátová, doménová a referenčná integrita
 • Obmedzenia - Constraints
 • Primárny kľúč, cudzí kľúč
 • Obmedzenie typu UNIQUE, CHECK a DEFAULT
 • Tvorba pohľadov

 • Popis a funkcia pohľadov - Views
 • Tvorba a správa pohľadov
 • Pohľady a výkon
 • Indexy a ich použitie

 • Oboznámenie sa so štruktúrou indexov
 • Vytváranie a nasadenie clustrovaných a neclusterovaných indexov
 • Vytvorenie indexu so zahrnutým stĺpcom
 • Vytvorenie pokrývajúcich indexov
 • Vytvorenie filtrovaných indexov
 • Jednoduchý a zložený index
 • Indexy XML
 • Údržba indexov

 • Fragmentácia indexu
 • Faktor zaplnenia
 • Defragmentácia indexu
 • Zvýšenie výkonu dotazu pomocou neclustrovaného dotazu

 • Návrh neclustrovaného indexu
 • Popis exekučného plánu, práca s exekučným plánom
 • Použitie nástroja Database Engine Tunning Advisor
 • Návrh a tvorba uložených procedúr

 • Tvorba uloženej procedúry
 • Vstupné a výstupné parametre
 • Práca s premennými
 • Konštrukcie riadenia toku
 • Zachytenie a spracovanie chýb
 • Úvod do procedúr modulu CLR
 • Užívateľsky definované funkcie

 • Popis systémových funkcií
 • Návrh a nasadenie skalárnych funkcií
 • Návrh a nasadenie tabuľkových funkcií
 • Použitie Triggerov

 • Úvod do problematiky triggerov
 • Návrh DML triggerov
 • Návrh DDL triggerov
 • Spracovanie transakcií

 • Úvod do transakcií
 • Koncept a správa uzamykania
 • Izolácia transakcií
 • Distribuované dotazy

 • Práca s distribuovanými dotazmi
 • Použitie distribuovaných transakcií

Výstupné vedomosti: Účastníci kurzu SQL SERVER programovanie databázy budú vedieť naprogramovať uložené procedúry a triggre.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia SQL SERVER programovanie databázy

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy SQL, Oracle

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz SQL SERVER programovanie databázy:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu

Prihlásenie

Video z kurzu

Pečať finančnej stability