Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz Excel 2 - mierne pokročilý

Kurz Excel 2 - mierne pokročilý

Kurz je určený účastníkom, ktorí majú skúsenosti s programom MS Excel a je súčasne priamym nasledovníkom kurzu Excel základy. Hlavný cieľ tohto kurzu je zdokonaliť alebo rozšíriť vedomosti pri spracovávaní rozsiahlejších tabuliek. Na kurze sú prezentované rôzne nástroje a pokročilejšie funkcie používané na spracovanie údajov v tabuľke a na jej vizualizáciu.

Minimálne vstupné vedomosti: Účastníci kurzu by mali čiastočne ovládať formátovanie a orámovanie tabuliek, skúsenosti so zadávaním jednoduchých vzorcov, poznať funkcie suma a priemer.

Termíny kurzov Excel 2 - mierne pokročilý
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00 (školenia hradené ÚP: 08:00 - 16:00)
10.08.2020
- 11.08.2020
Bratislava GARANTOVANÝ TERMÍN

07.09.2020
- 08.09.2020
Bratislava GARANTOVANÝ TERMÍN

Cena kurzu: 110.00 / 132.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Excel 2 - mierne pokročilý

  Formátovanie

 • formátovanie písma a buniek, zlúčenie buniek, zarovnanie textu v bunkách, orientácia textu
 • automatické a manuálne zalomenie textu v bunke
 • orámovanie tabuliek
 • formátovanie čísiel, vytvorenie jednoduchého vlastného formátu
 • komentáre, formátovanie komentárov
 • Vzorce a funkcie

 • zopakovanie základných vzorcov
 • počítanie s percentami
 • relatívne, absolútne a zmiešané odkazy
 • kopírovanie vzorcov, zachovanie pôvodného formátu tabuľky
 • zopakovanie základných funkcií suma, priemer, počet, minimum, maximum
 • tvorba vzorcov a funkcií z údajov na inom hárku
 • syntax funkcií
 • okno vloženie funkcie, vyhľadanie funkcií, popis funkcií a pomocník
 • logické funkcie: if, and, or
 • funkcie sumif, countif
 • vnorené funkcie
 • Podmienené formátovanie

 • pravidlá na základe číselných a textových hodnôt, priemeru a celkového poradia
 • farebné znázornenie číselných hodnôt, údajové pruhy
 • správca pravidiel, priorita podmienok, prekrývanie podmienok a nastavení formátu, ktoré sa nevylučujú
 • Kopírovanie, automatické rady

 • Kopírovanie so zachovaním formátovania
 • Tvorba automatických radov (čísel, dátumov)
 • Nastavenie zobrazenia tabuliek a tlač

 • priečky a rozdelenie hárku na tably
 • nové okno Excelu, zoradenie 2 okien toho istého zošitu a zoradenie okien odlišných zošitov
 • prispôsobenie stavového riadka
 • rôzne spôsoby zobrazenia hárkov (rozloženie strany, zlomy strán)
 • ukážka pred tlačou a dostupné nastavenia, nastavenie strany
 • prispôsobenie panela Rýchly prístup
 • Práca s údajovými tabuľkami

 • rýchle zoraďovanie, viac úrovňové zoraďovanie, zoraďovanie na základe vlastného zoznamu
 • filtrovanie údajov, filtrovanie na základe podmienky, vyhľadávanie
 • medzisúčty, výhody a nevýhody
 • overenie údajov, nastavenie overovacích kritérií, rozbaľovací zoznam v bunke
 • kontingenčné tabuľky, rozmiestnenie polí v kontingenčnej tabuľke, použitie funkcií suma a priemer pre hodnoty, filtrovanie a zoraďovanie v kontingenčných tabuľkách
 • nástroje Dynamické dopĺňanie a Text na stĺpce
 • Grafy

 • tvorba grafov, krivky – jednobunkové grafy
 • typy a podtypy grafov, rozdiely v podtypoch grafov z hľadiska výpovednej hodnoty grafu
 • štýly a rozloženia grafov, prvky grafov(názov grafu, legenda, mriežka, osi)
 • formátovanie grafu
 • rôzne podtypy grafov v jednom grafe
 • Diskusia a ďalšie možnosti vzdelávania po absolvovaní školenia

Výstupné vedomosti: Absolventi kurzu sú schopní zvýrazňovať bunky spĺňajúce kritérium, vytvoriť jednoduché formáty čísiel použitím vlastného formátu a poznajú vybrané funkcie z rôznych kategórii. Rozlišujú relatívne a absolútne odkazy. Vedia využívať viacúrovňové zoraďovanie a filtrovanie, prispôsobiť hárky pre tlač a využiť možnosti pre efektívnejšie zobrazenie rozsiahlych tabuliek na monitore. Ovládajú základy kontingenčných tabuliek.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Excel 2 - mierne pokročilý

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Excel

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Excel 2 - mierne pokročilý:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu

Prihlásenie

Video z kurzu

Pečať finančnej stability