Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Databázový analytik

Kurz Databázový analytik

Kompetenčný kurz Databázový analytik je určený všetkým záujemcom, ktorí si chcú nájsť uplatnenie na trhu práce a naučiť sa pracovať s databázovými funkciami. Balík pozostáva z kurzu Power BI - 1 a SQL SERVER práca s databázou. V termíne je uvedený len začiatok kurzu, o ďalších termínoch Vás budeme informovať.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Databázový analytik
Denné kurzyDenné kurzy (5 dní): 09:00 - 15:00
od 08.07.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 19.08.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 23.09.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (5 dní): 09:00 - 15:00
od 03.08.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

od 28.09.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

od 23.11.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 690.00 / 828.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Zručnosti pre trh práce

Osnova školenia Databázový analytik

  Power BI

 • Popis aplikácie
 • Získanie údajov z rôznych zdrojov

 • z Excelu
 • z textových súborov
 • z webu
 • z databázy
 • Úprava údajov v editore Power Query

  Vytvorenie dátového modelu

 • viac tabuliek v dátovom modeli
 • Vzťahy medzi tabuľkami
 • Dátumová tabuľka
 • Hierarchia
 • Vybrané funkcie DAX - riadok, tabuľka
 • Váhy
 • Vizualizácia údajov

 • rôzne vizuály - tabuľka, matica
 • grafy
 • vizuálne formátovanie
 • zobraziť / skryť podrobnosti
 • Filtre

 • na vizuálnej úrovni
 • na straníckej úrovni
 • na úrovni montáže
 • Vytvorte si vlastný popis

  Vytváranie stránky s podrobnosťami

  Možnosti prevrátenia zostavy

  SQL SERVER práca s databázou

 • prehľad a zoznámenie sa s prostredím Microsoft SQL Server
 • inštalácia a základné nastavenie
 • databázy - tvorba a úprava databáz, vysvetlenie a rozdelenie podľa typov
 • tabuľky - tvorba a úprava tabuliek, nastavenie dátových typov
 • kľúče a relačné vzťahy medzi tabuľkami
 • tvorba databázových diagramov
 • práca s dátami, tvorba a úprava pohľadov, výhody ich využitia, práca s dátami v tabuľkách
 • zabezpečenie integrity dát
 • práca s dátami, filtrovanie, práca s viacerými tabuľkami, pripojenia, pohľady, uložené procedúry, Triggers, transakcie, typy zámkov a ich použitie
 • syntax jazyka SQL
 • T-SQL príkazy SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE TABLE, ALTER TABLE
 • Vnorené funkcie a SELECTY.
 • Práca s textom (LTRIM,RTRIM,UPPER,LOWER,LEN).
 • Čistenie dát (LEGT,RIGHT,SUBSTRING,REPLACE,CONCAT,CHARINDEX,REPLICATE,STUFF).
 • Prevod medzi jednotlivými dátovými formátmi (CONVERT,CAST,TRY_CAST,TRY_CONVERT).
 • Spájanie tabuliek (UNION,UNION ALL,INTERSECT, EXPECT, SELF JOIN).
 • Dočastné tabuľky (Common Table Expression, TEMP Table).
 • Prehľadávanie dát pomocou Windows Function (Agregate Function, Ranking Function, Value Function).
 • Query Tunning.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy SQL, Oracle, Access

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Databázový analytik:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Databázový analytik

Pečať finančnej stability