Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Hodnotenia kurzov

Kurz Databázový analytik II.

Kurz Databázový analytik II.

Kurz Databázový analytik II. je určený pre užívateľov Power BI a Power Pivot v Exceli. Súčasťou kurzu sú aj DAX funkcie. Takisto je zameraný na rozšírenie vedomostí v práci s databázami v SQL. Balík pozostáva z kurzu Power BI - 2 a SQL SERVER práca s databázou II. V termíne je uvedený len začiatok kurzu, o ďalších termínoch Vás budeme informovať.

Minimálne vstupné vedomosti: Znalosti SQL na úrovní kurzu SQL SERVER práca s databázou. Znalosti na úrovni Power BI - 1.

Termíny kurzov Databázový analytik II.
Denné kurzyDenné kurzy (4 dni): 09:00 - 15:00
od 24.06.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 26.08.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 28.10.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Cena kurzu: 649.00 / 778.80 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Zručnosti pre trh práce

Osnova školenia Databázový analytik II.

  Power BI -2

  Výpočty v dátovom modeli

 • nový stĺpec v tabuľke - vypočítavané pole
 • sumárne výpočty za celú tabuľku - mierky (measures)
 • Funkcie využívajúce vzťahy medzi tabuľkami

 • Related
 • RelatedTable
 • Skupina X funkcií

  Mierky, kontext výpočtu, filtre a antifiltre v jazyku DAX

  Funkcia Calculate

  Aktívne a neaktívne relácie v dátovom modeli a vplyv na výpočty

  Krížové filtre

  Funkcie Time Intelligence, dátumová tabuľka

  Funkcie, ktorých výsledkom je tabuľka

  SQL SERVER práca s databázou II

 • Rýchly refresh vedomostí z kurzu Práca s Databázou.
 • Vnorené funkcie a SELECTY.
 • Práca s textom (LTRIM,RTRIM,UPPER,LOWER,LEN).
 • Čistenie dát (LEGT,RIGHT,SUBSTRING,REPLACE,CONCAT,CHARINDEX,REPLICATE,STUFF).
 • Prevod medzi jednotlivými dátovými formátmi (CONVERT,CAST,TRY_CAST,TRY_CONVERT).
 • Spájanie tabuliek (UNION,UNION ALL,INTERSECT, EXPECT, SELF JOIN).
 • Dočastné tabuľky (Common Table Expression, TEMP Table).
 • Prehľadávanie dát pomocou Windows Function (Agregate Function, Ranking Function, Value Function).
 • Query Tunning.
 • A mnoho iného...

Výstupné vedomosti: Po skončení kurzu budete vedieť pracovať s dátami na úrovni dátového analytika v SQL Server prostredí. Budete ovládať prácu s dátami aj v prostredí Power BI.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Databázový analytik II.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy SQL, Oracle, Access

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Databázový analytik II.:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Databázový analytik II.

Video z kurzu

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Pečať finančnej stability